Az ukrán püspöki kar körlevele az abortusz legalizálásának 100. évfordulója kapcsán

443

Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia lelkipásztori levelet adott ki a szomorú évfordulón, emlékeztetve a híveket arra, hogy mi az abortusz és felszólítva őket, hogy hagyják abba ezt a szörnyű gyakorlatot.

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket,
és ne tiltsátok el tőlem őket;
mert ilyeneké az Isten országa”

(Mk 10,14)

Kedves Paptársak, kedves Megszentelt Életet Élők! Kedves Testvérek! Az állami szervek valamennyi Tisztelt Képviselője!

2020. november 16. és 18. közé esik annak az eseménynek a 100. évfordulója, amely nagy tragédiát indított el nemzetünk és a világ történetében. Száz évvel ezelőtt adta ki ugyanis az Egészségügyi Népbizottság és az Igazságügyi Népbiztosság a várandósság mesterséges megszakításáról szóló rendeletet. Így a Szovjetunió lett az első olyan ország a világon, amely legalizálta a születendő gyermekek meggyilkolását. Azóta az abortuszok száma évről évre folyamatosan nő. Ez a szégyenteljes és gyilkos gyakorlat 1964-ben érte el csúcspontját, amikor 7 millió abortuszt hajtottak végre. Sajnos a Szovjetunió összeomlása után Ukrajna nem szakított ezzel a kommunista örökséggel, és a mai napig nem hozott olyan törvényt, amely megvédené polgárait a fogantatás pillanatától a természetes halálig. Ukrajna függetlensége óta több mint 30 millió művi abortuszt végeztek el.

Az abortusz legalizálása óta eltelt száz év alatt a társadalomban egy olyan mentalitás alakult ki, mely az abortuszt egyszerű orvosi eljárásnak tekinti. Ez a szemlélet jelentéktelennek tartja az emberi életet és a nő méltóságát, és a társadalomban a „halál civilizációját” terjeszti. Az abortív mentalitás nemcsak azokra vonatkozik, akik közvetlenül vettek, vesznek részt abortuszban, hanem az összes többi polgárra is. Romboló hatása sokrétű. Idézzük fel a Nobel-békedíjas szent, Kalkuttai Teréz anya szavait: „Ha elfogadjuk, hogy az édesanyák megölhetik méhükben saját gyermeküket, hogy tönkretehetik a testet, mely a testükből származik, az életet, ami a szerelmük gyümölcse, akkor miért lepődünk meg a körülöttünk tomboló erőszakon és terrorizmuson?” Mondjuk ki nyíltan: az abortusz tönkreteszi azokat, akik azt végrehajtják azt, tönkreteszi a családot, tönkreteszi az országot és a világot.

Megemlékezve erről a szomorú évfordulóról, mi, az ukrán katolikus egyház pásztorai a következő tanítással és felhívással fordulunk híveinkhez és minden jóakaratú emberhez:

„Te formáltál anyám méhében”

Minden emberi élet a fogantatással kezdődik, és Isten szent ajándéka! „Te alkottad veséimet, Te formáltál anyám méhében. Magasztallak Téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt” – így dicséri a 139. zsoltár szerzője Isten alkotómunkáját. Ezek a szavak Isten népének a hitét fejezik ki, amelyre a bibliai antropológia épül. Szent II. János Pál pápa ezt a kérdést az Élet evangéliuma ünneplésének nevezi, amely Jézus Krisztus megváltó örömhírének középpontja (Evangelium vitae, 83).

Ki bűnös az abortuszban?

Minden abortusz (műtéti és gyógyszeres: spirál és fogamzásgátló) Isten ötödik parancsának megsértését jelenti: „Ne ölj!”. „Az összes vétkek között, amit az ember az élet ellen el tud követni, a művi abortusznak olyan vonásai vannak, melyek miatt különösen is súlyos és kárhoztatandó. A II. Vatikáni Zsinat a csecsemőgyilkossággal együtt „utálatos bűncselekménynek” nevezi. (Evangelium vitae, 58; Gaudium et spes, 51). Aki ilyen cselekedetet követ el, súlyos bűnt követ el, és nem járulhat szentáldozáshoz a bűnbocsánat szentsége nélkül.

Ezenkívül mindaz, aki tudatosan támogatja, tanácsot ad vagy bármilyen módon segíti az abortusz végrehajtását, támogatja és fejleszti az abortuszipart vagy az abortusztörvényeket, illetve a kozmetikai iparban vagy bármely más iparágban az abortált gyermekek testrészeinek felhasználásával foglalkozik, kizárja magát a keresztény hitből és a saját üdvösségét kockáztatja!

Mit tehetünk?

Mit tehetünk mi, keresztények? Emlékeznünk kell arra, hogy az életvédelem a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen vívott küzdelem (vö. Ef 6). Ezért minden társadalmi tevékenységünket imádságnak és böjtnek kell megelőznie ezen a területen is.

Igyekezzünk védeni az életet, mindenki a maga hivatásának és lehetőségeinek megfelelően.

Külön felhívást intézünk azokhoz, akik apává váltak: Ne feledjétek, hogy az új élet, akit anyja méhében hordoz, a ti gyermeketek is, akiért felelősek vagytok! Ne hagyjátok, hogy a gyermeket valaki megölje! Legyetek olyanok, mint Szent József, aki megvédte a Gyermeket és anyját Heródes gyilkos tervétől! Ez a ti apai hivatásotok!

A Boldogságos Szűz Mária, aki az Irgalmasság Anyja, s akinek méhében a Kisded Jézus megfogant, borítsa be hazánkat anyai palástjával!

Lelkipásztori áldásunkat adjuk az élet védelmében és az élet evangéliumának hirdetéséért tett valamennyi erőfeszítésetekre. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében!

2020. november 16.

A római katolikus egyház püspökei Ukrajnában

Fordította: Schaffler Orsolya

A wPolityce.pl oldalon lengyelül megjelent szöveg alapján

***

Egyházmegyénkben rendszeresen szervezünk lelkigyakorlatot azon nők számára, akik megbánták, hogy nem adtak életet gyermekeiknek. Ezeken a lelkigyakorlatokon nagyon sokan tapasztalták már meg Isten megbocsátó szeretetének gyógyító erejét.

Jelentkezni folyamatosan lehet a Család és Élet Egyesületnél.
Email: nem.itellek.el@gmail.com
Tel: 050 546 4758 (Tünde)

Előző cikkPio atya és a Kis Jézus váratlan találkozása
Következő cikkA tökéletes oltóanyag