Bérmálás Tiszabogdányban – 75 év után először

1016

Talán nincs olyan ember, aki ne lenne tisztában egyházunk hét szentségével. A beavató szentségek (keresztség, bérmálás, Oltáriszentség) és a megváltás szentségei (a bűnbánat szentsége és a betegek kenete), valamint azok a szentségek, melyek az emberi együttélés megszentelésére és az emberek üdvösségének szolgálatára rendeltettek (a házasság és a papszentelés szentsége) szorosan kapcsolódnak a keresztény élet fontos eseményeihez.

Minden szentség az Eucharisztiára irányul mint végső céljára – ahogy Aquinói Szent Tamás mondja. Hogy megy végbe a keresztény beavatás? A szentségeken keresztül, melyek a keresztény élet alapját képezik: a hívek újjászületnek a keresztségben, megerősödnek a bérmálás szentségében, az Eucharisztia pedig táplálja őket.

Tiszabogdányban a legutolsó bérmálás a római katolikus hívek körében 75 évvel ezelőtt volt. 1943 májusában az azóta boldoggá avatott Scheffler János szatmári megyéspüspök bérmálta meg a bogdányiakat. 2018 májusában pedig Majnek Antal munkácsi megyéspüspök jött el, hogy a hegyi falu 19 hívét a bérmálás szentségében részesítse. Erre az ünnepi és emlékezetes eseményre méltóképpen felkészültünk. Lelkipásztorunk, Gál Jurij rahói káplán vasárnaponként prédikációiban és katekéziseiben különböző hitbeli kérdéseket magyarázott el nekünk. A szentek között pártfogót kerestünk magunknak, akinek nevét a bérmáláskor felvettük.

A bérmálásra a szentmise közben került sor, melyet Majnek Antal püspök, Mikulyák László esperes és Gál Jurij atya mutattak be. A bérmálkozók égő gyertyát tartottak a kezükben hitük megvallásakor; a püspök atya több kérdést is feltett nekünk, és köszönetet mondott mindenkinek, aki jól felkészült a szentség vételére. A szentmise után mindannyiunknak emléklapot nyújtott át, mely tanúsítja, hogy erre a fontos eseményre a tiszabogdányi Kisboldogasszony templomban került sor; a lap tartalmazza a bérmálásban kapott nevünket és a bérmaszülő nevét, valamint főpásztori áldást és a püspök atya aláírását és pecsétjét.

Végül hadd mondjak el egy érdekességet: az ünnepen hárman is jelen voltak azok közül, akik 1943-ban részesültek a bérmálás szentségében. Könnyes szemmel fogadták a püspök atya külön áldását és jókívánságait, s egy emléklapot is kaptak tőle.

Jelentős esemény volt ez, abból a szempontból is, hogy a szertartáson és az ünnepi szentmisén Rahóból, a Rahói járásból, sőt egész Kárpátaljáról vettek részt hívek. Köszönetünket fejezzük ki a rahói templomi kórus tagjainak, akiknek éneke még felemelőbbé és meghatóbbá tette az ünnepet.

Külön is köszönetet mondunk Mikulyák László esperes atyának, aki törődik a bogdányi római katolikus hívekkel, s szervezői képességeinek köszönhetően járásunkban számos tartalmas programra kerül sor, melyekkel hívei lelki gazdagodását szolgálja. Az ő törekvéseinek és aktivitásának köszönhetően kerülhetett sor erre az emlékezetes találkozásra is Majnek Antal megyéspüspök atyával.

Czigler T., az egyik bérmálkozó

Előző cikkInterjú a ráti Pásztornyicki házaspárral
Következő cikkNepomuki Szent János ünnepe Rahón