Búcsú a bulcsúi Szentlélek templomban

628

Losák István atya köszöntötte Pap Sándor főtisztelendő urat, aki elfogadta a meghívást az ünnepi szentmise bemutatására; Jaczkó József mezőkaszonyi, Németh Sándor benei és Michels Antal beregszászi plébánosokat, a megjelent híveket, zarándokokat.

Sándor atya szentbeszédében arról beszélt: Pünkösd nem a látások ünnepe, hanem a küldetésé. Jézus az apostolokat három évig készítette a küldetésre: menjetek el minden néphez és hirdessétek az Evangéliumot. Pünkösdkor megszűnik a félelem az apostolokban, kilépnek az emberek közzé, teljesítik küldetésüket. A pünkösdi Lelket megkapják az apostolok, és mi mindnyájan – ez egy állandó folyamat.

Jézus megígérte, hogy az Ő egyházában minden nap Pünkösd lesz. Isten Szent Lelke vezet minket, hogy minden emberhez eljusson az Evangélium tanítása az imádság által. Mi nem tudjuk, hogyan kell imádkozni. A Jámborság Lelke az, aki megtanít imádkozni – kapcsolatba lépni Istennel. A Szentlélek erejével megerősítve kell tanúságot tennünk a mi Urunkról. Annak a jónak legyünk a megvalósítói, amit Jézus mondott: ti vagytok a világ világossága! A krisztusi fényt kell magunkban hordoznunk, rávilágítanunk arra a jóra és szépre, amit elénk tesz a Szentlélek.

Az ünnepi szentmise végén Oltáriszentség- körmenet volt a templom körül, s elénekeltük a himnuszokat is. István atya köszönetet mondott Sándor atyának, hogy elfogadta a meghívást, hogy lelkünket, szívünket kinyitotta a Szentlélek befogadására. Krajnik Kálmán, a helyi egyháztanács elnöke is megköszönte Sándor atyának és a paptestvéreknek, hogy jelenlétükkel széppé, feledhetetlenné tették a bulcsúi egyházban Pünkösd ünnepét. A szentmise után a bulcsúi hívek a templomkertben terített asztalokon finomságokkal kedveskedtek a zarándokoknak.

Köszönjük szépen kedvességüket! Szilágyi Erzsikének köszönjük, hogy szép, ízlésesen díszített templom várt minket. Köszönjük Krajnik Irénke szép orgonakíséretét és nem utolsósorban Máté Erzsike gyönyörű énekhangját.

Borbély Ibolya, Beregszász
Előző cikkAz ukrán ifjúsági találkozó
Következő cikkA munkácsi kiscserkészek Liszárnyán tanyáztak