Burn-out tréning Szinyákon

696

Április 27-től 29-ig a szinyáki lelkigyakorlatos házban burn-out tréninget tartottak civil szervezetek vezetői és munkatársai számára, amit a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány szervezett a Nemzeti Civil Alap pályázati forrásainak köszönhetően. A tréning a burn-out (kiégés) jelenségével foglalkozott, ami a krónikus emocionális megterhelés, stressz nyomán fellépő érzelmi, mentális és fizikai kimerülés állapota, amely a reménytelenség és inkompetencia érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s amelyet a saját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek. A tréninget egy Budapestről érkezett pszichológus-házaspár – Buza Anna és férje, Buza Domonkos tartotta, akik a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elindítói voltak. Búza Domonkos a Magyar Mentálhigiénés Szövetség elnöke. A tapasztalt szakemberek a kétnapos tréning során oly módon járták körül a problémát, hogy a résztvevők tisztában legyenek a burn-out jelenséggel, képesek legyenek a figyelmeztető jeleket felismerni önmagukon és másokon, illetve saját lehetőségeik szerint képesek legyenek azokat alkalmazni. Mindez interaktív, játékos formában történt két csoportban, a résztvevők összetételének figyelembevételével, akik egyébként nagyrészt a helyi katolikus egyházzal szorosan együttműködő civil szervezetek munkatársai voltak.

A tréning kezdetén Majnek Antal püspök mondott el néhány gondolatot nyitóbeszédében a karitatív szolgálat fontosságáról, a testileg, lelkileg, szellemileg szegény embertársaink megsegítéséről, majd hozzátette: a tevékeny szeretethez igazságosságnak is kell párosulnia.

A tréning végén az egyik vezetőt, Buza Domonkost kérdeztük benyomásairól, meglátásairól:

Kárpátalja területének sajátosságai, amelyhez az egyházüldözés is hozzájárult, megritkítva a papságot, olyan kénytelen szükséghelyzetet alakítottak ki, amelyben a világiaknak nagyobb szerep jutott az Egyház életében. Ahogyan látjuk is, a keresztény civil szervezetekben dolgozó világiak lelkesen és buzgón működnek a tevékeny szeretet vonalán, pontosan ott, ahol a kereszténység lényege rejlik. Az ilyen jellegű munka is magában hordozza a kiégés lehetőségét, bár ezekben az esetekben másképp történik. Azt gondolom, hogy a kiégés fogalma ezen a téren azt a szemléletet mutatja, mely szerint nem hagyatkozunk eléggé az Úristenre.

Mivel nem először tartunk Kárpátalján ilyen jellegű tréninget, ahol a résztvevők megismerik egymást, kapcsolatba kerülnek egymással, úgy látom, lassan közösséggé válik az egyházhoz közeli civil szervezetek munkatársainak összessége, akik különböző helyeken, különböző körülmények közt tevékenykednek. Ezért fontosnak látom azt a további lépést, hogy a hasonló gondokkal és nehézségekkel küzdő emberek közt, akik talán az egyházmegye különböző területein dolgoznak, közvetlen szálak jöjjenek létre. Így a tapasztalatcsere, a megosztás által Ők maguk is erősödnének, és közös megoldásokra találnának rá egy-egy probléma kapcsán – mondta el Buza Domonkos.

Bunda Szabolcs

Előző cikkImaoldal
Következő cikkA munkácsi gyermekkórus Budapesten