Chiara Lubich az örök életbe költözött

1142

2008. március 14-én Chiara Lubich, a Fokolare mozgalom alapítója és vezetője az örök életbe költözött. A mozgalom 1943-ban alakult Olaszországban, a II. világháború borzalmai közepette, amikor körös-körül emberek haltak meg, s minden romokban hevert. Félelmetes volt, de épp ebben a pillanatban, amikor az életük bármikor véget érhetett, egy kis csoport lány ezt kérdezte magától: „Létezik-e szövetség, ami nem szűnik meg, amelyet nem semmisítenek meg a bombák?” Lelkük mélyén megérezték a választ: „Igen, van ilyen eszmény: az Isten. Csak Isten nem szűnik meg soha.” Ezért életük eszményének Istent választották. Megalakulása óta a Mozgalom mind az öt földrészen elterjedt, a világ 198 országában. Kb. 10 millió különböző felekezetű keresztény tartozik hozzá, más vallású szimpatizánsok és jóakaratú emberek.

Chiara Lubich életrajza

Chiara Lubich 1920-ban született Trentóban. 1943-ban alapította a Fokoláre Mozgalmat, amely a világ mintegy 200 országában terjedt el. Több mint 2 millióan követik, lelkisége pedig további 5 millió emberhez jut el. Chiara Lubich a meghívásoknak eleget téve bejárta az egész világot. Tizenkét díszdoktori címet és hasonló számú díszpolgárságot adományoztak neki, valamint hat nemzetközi díjjal tüntették ki. 2008. március 14-én hunyt el Rocca di Papában.

XXIII. János pápa 1962-ben, VI. Pál pedig 1964-ben jóváhagyta ezt a mozgalmat Mária Műve, ill. Fokolare Mozgalom néven. II. János Pál pápa szintén nagy rokonszenvvel viseltetett a Mozgalom és személyesen Chiara Lubich iránt.

A Fokolare mozgalom lelkisége lényegéből fakadóan közösségi és evangéliumi. A mozgalom tagjai átérzik, hogy az evangélium Jézus élő szava, az élet igéje, melynek megélésére minden nap törekednek. Ennek az életnek a középpontjában az evangélium szerint az egység áll. Az emberek közötti egységet Jézus teljesíti be, aki ígéretének megfelelően jelen van a testvérek között: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20). Ez a kölcsönös szeretet egészen odáig megy, hogy készek vagyunk életünket adni egymásért, mivel Jézus halála a kereszten és Istentől való elha-gyatottsága – „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” – az emberek iránti szeretetének csúcsa. Egyszóval át kell alakítanunk szenvedéseinket győzelemmé, szeretettel fogadva minden fájdalmat, és egyesíteni azokat az Úr szenvedéseivel.

Kárpátaljára 1986-ban érkezett a Mozgalom, ekkor tartották az első találkozót Miron Beszkid görög katolikus atyával. Szlovákiából érkezett két fokolár lány, akik időnként Munkácsra látogattak, s beszéltek a Mozgalom eszményéről és Chiaráról. Ez abban az időszakban volt, amikor a katolikus egyház illegálisan működött, és be voltak tiltva a különböző vallásos összejövetelek. Ezért az életigét csak rádión keresztül lehetett hallgatni. Később titokban juttatták el Kárpátaljára, s egy kis közösségben, Vaszil Jackanics atyával együtt olvasták és igyekeztek életre váltani a hívek.

AZ Élet Igéje (más néven Életige)

Az Élet Igéje az adott hónapra kiválasztott szentírási rész, amelyhez Chiara Lubich, utóbbi időben pedig egy-egy munkatársa fűzött magyarázatot. Mindig a hónap valamelyik vasárnapjának szentmiséjén elhangzó szentírási részhez kapcsolódik, annak egy mondatáról szól. 86 nyelvre fordítják le, és kb. 14 millió emberhez jut el a sajtó, a rádió, a televízió és az internet segítségével. Alapgondolata: a Szentírás arra való, hogy szavait életre váltsuk. Ehhez ad ez az elmélkedés egyoldalnyi közérthető, gyakorlati segítséget. Ha egy teljes hónapon át minden nap ugyanazt a szentírási Igét éljük, ez hozzásegít ahhoz, hogy felfedezzük Isten Szavának gazdagságát, mélységét és az élet minden helyzetében átélhető frissességét, tápláló erejét.

1991-től, amikor a görög katolikus egyház megkapta a hivatalos elismerést, a közösség találkozásai rendszeressé váltak. Eliska Klembarova és Marian Jurcisin szlovákiai fokolárok havonta Munkácsra látogattak. 1993-ban megtartották az első Mariapolit (jelentése: Mária városa). Ez egy háromnapos találkozó, amely keretében a jelenlévők az első keresztényekhez hasonlóan élik napi életüket. Ezen a találkozón részt vettek szlovákiai vendégek, valamint Lembergből és Kijevből is érkeztek résztvevők. Attól kezdve hasonló Mariapolik majdnem évente vannak Munkácson, kb. 150 ember vesz részt ezeken. Jelen pillanatban mintegy 100 ember tartozik a kárpátaljai Fokolare mozgalomhoz, köztük fiatalok és gyerekek is. Havonta tartanak találkozót, ahol az életigéről és a hivatásokról van szó. Továbbra is el szoktak látogatni hozzánk Szlovákiából a fokolárok, akik tájékoztatnak minket a most már világméretű Mozgalom ügyeiről, fejlődéséről és a társadalmi élet minden részére – a politikára, a sajtóra, a kulturális képzésre, az orvostudományra – gyakorolt hatásáról.

Jelentős szerepet vállal a Fokolare a más keresztény vallásokkal folytatott párbeszédben. 2004-ben és 2007-ben Lembergből, Kijevből és Munkácsról is részt vettek néhányan a világiak ökumenikus találkozóján, melyet Stuttgartban tartottak, s melyet a Fokolare kezdeményezett és vezetett.

A kongresszuson különböző vallások, mozgalmak képviselői vettek részt, tekintélyes személyekkel együtt. Ezeknek az ökumenikus találkozóknak az a céljuk, hogy Európának lelket adjanak, és emlékeztessék keresztény gyökereire. A következő ilyen találkozót 2011-re tervezik.

Chiara Lubich szerepét és tetteit sok nemzetközi kitüntetéssel és tiszteletbeli doktorátussal is elismerték.

Vira Fediva
a munkácsi Fokolare vezetője

Előző cikkEltávozott nagy öregek
Következő cikkMagyar Sydney – Magyar Katolikus Ifjúsági Napok