Dr. Linner Bertalan emlékkonferencia Beregszászban

989

„A gondokat, nehézségeket, a sötétséget látva nem siránkoznunk kell és szidni a világot, hanem fényt kell gyújtatnunk, és olyan példaképeket kell keresnünk, akik személyes életükkel utat tudnak mutatni.” (Böjte Csaba testvér)

A fenti mottó keretezte a Dr. Linner Bertalan születésének 130. évfordulója alkalmából szervezett konferenciát, melyet december 2-án tartottak Beregszászban. Az egykori beregszászi sebészorvosra méltán lehet büszke a későbbi orvosnemzedék, hisz nemcsak vidékünkön, de egész Európában is ismert és elismert orvos volt.

A rendezvényen elsőként dr. Mélykuti Ferenc, Magyarország Beregszászi Konzulátusának ideiglenes ügyvivője köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében elmondta, hogy az egykori orvos nemcsak értéket teremtett, hanem értékek mentén is élt. Különösen a jelenlegi kaotikus és szinte széteső helyzetben van szükségünk ilyen lelki és erkölcsi iránytűre, világítótoronyra, mint amilyen ő volt. Linner doktor élete pedig mutatja az utat: tudása, hite, alázata, hűsége, valamint hivatása iránti elkötelezettsége olyan értékek, melyekre mindenképpen érdemes odafigyelnünk.

Molnár János beregszászi plébános, római katolikus esperes köszöntőjében felhívta a figyelmet Linner Bertalan keresztény szellemiségére, életére. A legvadabb sztálini és az azt követő hruscsovi időkben naponta részt vett a szentmisén. Minden műtétjét imával kezdte. Hite sziklaszilárd volt. „Mindent, amit elértem, Isten segítségével értem el” – olvasható visszaemlékezésében.

A Linner család nevében Lovas András szólalt fel, és örömét fejezte ki, hogy a doktor szétszórt emlékeit ötven év távlatából sikerült konferenciává összegyűjteni.
A továbbiakban először Dr. Duzsej Miklós nyugalmazott szakfőorvos, Beregszász díszpolgára szólalt fel. Hangsúlyozta, hogy főként a fiatal orvosgenerációnak lenne fontos megismernie Linner szellemiségét, és némiképp azon munkálkodni, hogy jobbat érjenek el. Utalt ezzel Linner Bertalan kedvenc mondására: „Minden tőlem telhetőt megtettem, aki tudja, csinálja jobban!”

Gál Natália, a Beregszászi Megyei Magyar Drámai Színház színművésze Reményik Sándor Halotti beszéd a hulló leveleknek című versét adta elő.

A rendezvény további részében kárpátaljai szakemberek tartottak előadást, bemutatva Dr. Linner Bertalan életének és munkásságának sokszínűségét. A konferencián előadást tartott Nedbál Klára, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium történelemtanára, Török Orsolya, a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) tagja, tanár, Dr. Nagy Károly egykori osztályvezető főorvos, Ukrajna Érdemes Orvosa, Jakab Sándor, a Beregszászi Szent Vencel Borrend főpohárnoka, Jakab Eleonóra, a KÉSZ elnöke, valamint dr. Kész Margit, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense, néprajzkutató.

A rendezvény záróakkordjaként a Linner doktor, egy nem mindennapi orvos története című dokumentumfilmet mutatták be. A filmet Bundáné Fehér Rita és Bunda Szabolcs készítette.

A konferenciának a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. A rendezvény a Beregszászi Keresztény Értelmiségek Szövetsége és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség szervezésében valósult meg.

Dr. Linner Bertalan életrajza

A sebészfőorvos Beregszászon született és dolgozott. Az első világháborúban harctéri sebészként vett részt, az orosz és az olasz frontokon nyújtott segítséget a sebesült katonáknak. A háború után Európa leghíresebb klinikái versengtek a kiváló fiatal sebészért, de ő a legkecsegtetőbb meghívásoknak ellenállva visszatért szülőföldjére, Beregszászba, és haláláig a Vérke-parti városban dolgozott. 60 éves sebészi tevékenysége során több mint 46 ezer műtétet végzett, azokról pontos nyilvántartást vezetett. Az elsők között volt Európában, aki szívműtétet mert végezni. Munkásságát számos kitüntetéssel díjazták. Kárpátalján ő végzett elsőként combnyak-szögecselést, petefészek-átültetést, agyműtétet. Számottevő volt baleseti, onkológiai, gyermeksebészi tevékenysége is.

Sokoldalúságát bizonyítja, hogy orvosi elkötelezettsége mellett szőlőnemesítéssel is foglalkozott, valamint a zene világában is jártas volt: zongorázott. Emellett pedig néha asztaliteniszezett.

Emléke máig megmaradt. A Kórház utcát Beregszászban Linner Bertalanról nevezték el. A városban emléktáblát avattak szülőháza és a gimnázium falán, a kórház kertjében pedig közadakozásból mellszobrot állítottak tiszteletére.

Gál Adél
Kárpátalja.ma

Előző cikkHazai hírek, felhívások
Következő cikkMozaikok a magyar egyházból