Élő Ige az élő nyelvben

922

Bibliai eredetű szólások és közmondások (3.)
22. Hitetlen Tamás

Jelentése: 1. Olyan emberre mondják, aki nem könnyen hisz el dolgokat; csak akkor hisz, ha bizonyítanak, ha saját maga érzékelheti az igazat. 2. Mindenben kételkedő ember. 3- Gyerekcsúfoló.
Eredete: „A tizenkettő közül az egyik, Tamás vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” /János 20, 24-25/

23. Homokra épít.

Jelentése: Megbízhatatlan alapokra épít valamely tervet, következtetést.
Eredete: „Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.” /Máté 7, 26-27; Lukács 6, 49/

24. Csak az ige tartja.

Jelentése: Nagyon rossz állapotban van, majdnem elszakad, beomlik, összeroskad, letörik, stb.
Eredete: „Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett , nélküle semmi sem lett, ami lett.” /János 1, 1-3/

25. Kezdetben volt az ige.

Jelentése: Valamely beszéd tréfás kezdése.
Eredete: lásd 24.

26. Amint (ahogy) Isten megteremtette.

Jelentése: anyaszült meztelenül.
Eredete: „Isten megteremtette az embert, saját képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őt.” /Teremtés 1, 27/ „Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek.” /Teremtés 3, 7-a/

27. Isten fia volt Krisztus, mégis szenvedett.

Jelentése: Senkinek sem csupa boldogság az élete, mindenkinek kijut a szenvedésből.
Eredete: János 10, 22-39, amely részben Jézus kijelenti, hogy ő a Messiás, az Isten fia.

28. Isten is megpihent a hetedik napon.
Jelentése: Munka után pihenésre is szükségünk van.
Eredete: „így készült el a föld és az ég minden bennelevővel együtt. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett.” /Teremtés 2, 1-2/

29. Ne ítélj, hogy ne ítéltess!

Jelentése: 1. Ne mondjunk ítéletet mások fölött, nehogy minket is ezért vagy más tettünkért valaki elítéljen. 2. Ne ítélkezzünk, mert aki ezt megteheti, az egyedül Isten.
Eredete: „Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!” /Máté 7, 1; Lukács 6, 37/

30. Jákób párnáján is elaludnék.

Jelentése: Olyan fáradt, álmos vagyok, hogy a puszta kövön is elaludnék.
Eredete: Jákób elindult Beersebából és Háránba ment. Eljutott egy helyre, és ott maradt éjszakára, mert a nap már leszállt. Fogott egy követ azon a helyen, feje alá tette támasznak, és lefeküdt azon a helyen aludni.” /Teremtés 28, 10-11/

31. Nyugszik, mint Jónás a hajóban.

Jelentése: Semmit sem tesz, hogy valamely bajt, veszélyt elhárítson.
Eredete: „Megfizette az útiköltséget, és beszállt, hogy elmenjen velük Tarsisba az Úr színe elől. Az Úr azonban nagy szelet támasztott a tengeren. A hajó már-már összezúzódott. A hajósok megrémültek, és isteneikhez imádkoztak. A hajó rakományát mind a tengerbe dobálták, csakhogy könnyítsenek rajta. Jónás lement a hajó aljába, és mélyen elaludt.” /Jónás 1, 3-5/

32. Árulkodó Júdás

Jelentése: Gyermekek csúfolják így árulkodó társukat.
Eredete: „Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek, és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy kezükre adhassa.” /Márk 14, 10-11; Máté 26, 14-16; Lukács 22, 3-6/

33. Tartja, mint Júdás az erszényt.

Jelentése: Várja, hogy valamely tisztességtelen szolgálatért megjutalmazzák.
Eredete: lásd 34.

34. Fél, mint Júdás a purgatóriumtól.

Jelentése: Nagyon fél valamitől.
Eredete: „Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.” /Máté 26, 24/
Megjegyzés: A középkori egyházi szemlélet szerint a bűnös ember a purgatóriumba kerül, ahol keserves kínok között bűnhődik gonosz tettei miatt.

35. A harmadik kakasszóig (tart az ígérete).

Jelentése: 1. Olyan emberre mondják, akinek a szava nem sokat ér, nem lehet hinni neki, becsapja a másikat. 2. Elfelejtett vagy szándékosan meg nem tartott ígéret.
Eredete: „Péter fogadkozott: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem botránkozom meg soha.” Jézus csak ennyit mondott: „Bizony mondom neked, még az éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz.” /Máté 26, 33-34; Márk 14, 29-30; Lukács 22, 33-34/

Bekecs József

Előző cikk20 SZÁZAD – 21 ZSINAT
Következő cikkHOGY SZERELMÜNKET JELLÉ TEGYÜK…