Elhunyt Paskai László bíboros

817

Életének 89. évében, augusztus 17-én reggel Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek visszaadta lelkét Teremtőjé- nek.

Szegeden született 1927. május 8-án. 1945-ben a szegedi piarista gimnáziumban érettségizett, ugyanez év augusztus 29-én Szécsényben belépett a ferences rendbe. A szerzetesrendben a Pacifik nevet kapta. 1949. október 4-én tett örökfogadalmat.

Teológiai tanulmányait Gyöngyösön kezdte. A rend szétszóratása után a nagyváradi egyházmegyéhez került, és tanulmányait Budapesten fejezte be, ahol 1952-ben teológiai doktori címet szerzett.

Budapesten szentelték pappá 1951.

március 3-án. Ezután Szegeden püspöki szertartó volt. 1955-ben Szegeden a szeminárium prefektusa és a teológiai főiskola tanára, 1962-ben a szeminá- rium spirituálisa; 1965–1969 között Budapesten a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa, 1973-tól rektora volt. Közben 1965–78 között a Hittudományi Akadémián a filozófia tanára volt.

VI. Pál pápa 1978. március 2-án veszprémi apostoli kormányzóvá nevezte ki. Püspökké szentelése 1978. április 5-én Veszprémben történt. Püspöki jelmondata: In virtute spiritus / A lélek erejében (Lk 4,14). 1979. március 31-én veszprémi megyéspüspökké nevezték ki.

1986. június 30-án, Lékai László bí- boros halála után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé választották meg, e tisztséget 1990. szeptember 17-ig töltötte be. 1987. március 3-án nevezték ki esztergomi érsekké, így Magyarország prímása lett. 1988. június 28-án a pápa bíborossá kreálta. 1988. augusztus 20-án II. János Pál pápát a püspöki konferencia nevében lelkipásztori látogatásra hívta meg, amely 1991. augusztus 16–20. között valósult meg. Hazahozatta Mindszenty József földi maradványait Mariazellből, és 1991. május 4-én újratemette az esztergomi bazilika altemplomában, majd 1994-ben elindította boldoggá avatását.

Nyugdíjba vonulása (2003) óta Esztergomban, a Simor János Nyugdíjas Papi Otthonban lakott, és ahol tudott, segített a lelkipásztorkodó papságnak és utódának, Erdő Péter bíborosnak.

Paskai László bíboros 1989 márciusában Kárpátaljára látogatott; ennek a látogatásnak eredményeként kezdett újjászerveződni a kárpátaljai római katolikus egyház, míg végül II. János Pál pápa 2002-ben megalapította a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyét.

Paskai László bíboros 2008 novemberében tartott visszaemlékezést 1989-es látogatásáról a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány meghívására; ezt az azt követő számainkban le is közöltünk.

Hálával emlékezünk arra, amit egyhá- zunkért és az itt élő hívekért tett, és imádkozunk lelki üdvéért!

Pápai Zsuzsanna

Előző cikkImaoldal
Következő cikkKatolikus líceumunk új épületeinek megáldása