Elsőáldozás Nevetlenfaluban

763
Nevetlen

A nevetlenfalui római katolikus templomot május 25-én hófehér virágokkal díszítették fel, hiszen elsőáldozás volt, s a kilenc kis fehérbe öltözött, tiszta lelkű gyermek közösen újította meg keresztségi fogadalmát.

Az elsőáldozás előtt álló gyermekek a plébániáról vonultak át a templomba. E jeles nap alkalmából a templom megtelt a rokonokkal és a hívekkel.

 

A gyermekek hitoktatója Török Adélka volt, aki az Isten igéjére és a keresztény élet törvényeire tanította őket. Nagy igyekezettel készítette fel őket az első gyónásra és az első szentáldozásra.

Plébánosunk, Hajas Ámosz atya legelőször az elsőáldozókat köszöntötte, akiket Jézus meghívott magához, asztalához, hogy saját testét adja nekik táplálékul; majd köszöntötte a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket és minden jelenlévőt. Ezután a szülők megáldották gyermekeiket.

A gyermekek arcán látható volt a meghatottság, a komolyság, a várakozás izgalma és öröme. Ezután életükben először magukhoz vették az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust, így a szentáldozással megpecsételték fogadalmukat.

Az első szentáldozás után a gyermekek műsorával zárult az ünnepi mise.

Az elsőáldozók a szentmise után megköszönték szüleiknek, hogy itt lehettek, és hálát adtak értük. Majd egy-egy szál virággal köszöntötték az édesanyákat. Majd szüleikkel együtt átmentek a plébániára, ahol emléklapot vehettek át a hitoktatótól, és közös agapén vehettek részt.

Köszönjük a szülőknek, hogy arra is figyeltek: nem a külsőségek, a díszes ruha az, ami megadja az ünnep varázsát. Az egyszerű fehér ministránsruha is bizonyította, hogy a kilenc kis hófehér szív ünneplőbe öltözött ezen a napon.

Ezúton is sok boldogságot kívánunk az elsőáldozóknak, az Úr Isten adja rájuk áldását! Imádkozzunk értük, hogy hívő keresztények váljanak belőlük és ezentúl is buzgón járuljanak a szentáldozáshoz.

Nevetlenfalui plébánia

Előző cikkSzent István Napja és a Kárpát-medence Kenyere Ünnepség
Következő cikkUngvidéki fiatalok nyári tábora Sislócon