Erzsébet, az irgalmasság szentje

750
Erzsebet

Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas – olvashatjuk Szent Erzsébet napjának evangéliumában. Egyértelműen az isteni gondviselés csodálatos működésének tulajdoníthatjuk, hogy e királyi családból származó leány észrevette a szegényeket, a segítségre szorulókat, azaz mindazokat, akinek nyomorán az irgalmasság cselekedetei segíthettek. Észrevette az irgalmasságra szomjazókat s a cselekvő szeretet útjára lépett, olyan példát mutatva, amelyet sok évszázad után is követendőnek tartunk. Az ilyen jó példákat látva azt szoktuk kérdezni, hogy vajon mi a titka? Mi lehet a titka Szent Erzsébetnek?

Erzsébet azzal a meggyőződéssel végezte az irgalmasság cselekedeteit, hogy mindent Krisztusnak és Krisztusért tesz. Szenvedőket, betegeket ápolt, hogy irgalmasságával mutassa ki irántuk való szeretetét. A betegek arcában Krisztus arcát ismerte fel, ahogyan ez maga az Úr mondta. De Erzsébet alakja mögött is felfedezhetjük az irgalmas Isten arcát, aki az ő személyében olyan embert küldött a segítségre szoruló embereknek, aki hősiesen gyakorolta az irgalmasság tetteit. Észreveszem-e a szenvedőket? Meglátom-e arcukon a szenvedő Jézus arcát? Ébred-e bennem szánalom irántuk? Tettekre késztet-e engem is a testi vagy lelki szenvedések látványa?

Horváth István Sándor

Ének Szent Erzsébetről

Vigadj, boldog Pannónia,
mert Krisztus téged így szeret,
zengjen a himnusz dallama,
mondjál szívedből éneket!

Hiszen belőled származott
Erzsébet, ékes asszonyunk,
ki minden földit elhagyott,
mert hívta Krisztus, jó Urunk.

Királyi házba küldetett,
de Isten kedves lánya lett.
Ezrek közül őt lelte meg,
s vezette így az égi kegy.

Ámul, vigad Türingia,
természet rendje változik,
csodákat láthat sok fia,
gyakran, ha ő imádkozik.

Halott nyer újra életet,
betegbe épség visszaszáll,
a béna bátran lépeget,
s vakot világít fénysugár.

Méltó dicséret áldja őt,
dicsérje szó és zengje dal.
Ő pártfogónk az Úr előtt
buzgó imádságaival.

Dicsérjük, áldjuk az Atyát,
s a Szentlélekkel egy Fiát,
hogy bűneink bocsánatát
megnyerjük, s majd az ég honát.
Ámen.

Előző cikkAmoris laetitia – mit gondoljunk róla?
Következő cikkÉletünk Királya