Ferenc pápa fogadta az ukrajnai püspököket

595
Adlimina

Az ukrajnai római katolikus püspöki konferencia tagjai és az ukrán görögkatolikus egyház főpásztorai február 16-a és 21-e között „ad limina” látogatáson vettnek részt Rómában. Miután az egyes kongregációk vezetőivel a hét során tárgyaltak, pénteken délben Ferenc pápa fogadta őket a Kelemen-teremben. Az ukrán görögkatolikus egyház tizenöt főpásztora és az ukrajnai latin szertartású püspöki konferencia tizenegy tagja vett részt a pénteki pápai fogadá- son. A római katolikus püspö- kök között jelen volt Majnek Antal püspök, a kárpátaljai munkácsi egyházmegye főpásztora is.

 

Ferenc pápa személyes hangon kö- szöntötte az Ukrajnából érkezett püspö- köket. Biztosította őket, hogy a Szentszék az ukrajnai katolikusok mellett áll. Ferenc pápa a fennálló polgárháborús konfliktus és az ukrán nép szenvedése láttán arra kérte a püspököket, tartsák távol magukat a politikától, és az érté- kek határozott képviseletével segítsék elő a békét.

Az audiencián együtt vettek részt a görög és latin rítusú főpásztorok. Vitathatatlan tény, hogy mindkét püspöki kar katolikus és ukrajnai, a rítusok és a hagyományok különbözősége mellett. Ferenc pápa arra kérte őket, tegyenek meg mindent az együttműködésért, hogy megtalálják az egységet. „Szá- momra fájdalmas látni, hogy meg nem értés van köztetek – fogalmazott a Szentatya. – Egy test vagytok, ahogy már korábban II. János Pál pápa és XVI. Benedek pápa figyelmeztetett benneteket – találjátok meg azokat az utakat, melyek egymás elfogadásához és nagylelkű támogatásához vezetnek apostoli szolgálatotokban!” A püspö- kök között megtalált egység jel lenne a nép számára, és a nemzet ügyét is felbecsülhetetlen módon szolgálná. Ferenc pápa arra kérte a görög- és római katolikus főpásztorokat, találják meg a közös fórumok lehetőségét. „Legyetek egyek az alapvető értékekben, és legyen közös a legdrágább kincsetek: a hit és az Isten népe. Legyetek nagylelkűek az egymásról szóló beszédben a testvérek között” – kérte Ferenc pápa.

„Meghallgatva az embereket, buzdítsátok őket azokra az értékekre, melyek őket jellemzik: a találkozás, az együttműködés, az ellentétek elsimításá- nak képessége értékeire. Röviden szólva, a feladat a lehetséges béke keresése. Ezt az etikai örökséget termékenyítsétek meg szeretettel, az Isten szeretetével, mely Krisztus szívéből fakad – mondta Ferenc pápa. – Mint állampolgároknak, jogotok van arra, hogy közösen kifejtsétek a sorsotokat érintő elgondolásotokat. Nem konkrét politikai cselekvést várnak tőletek, hanem azt, hogy rámutassatok az ukrán társadalmat összekötő értékekre. A Szentszék mellettetek áll, nemzetközi fórumok előtt is képviseli ügyeteket” – hangsúlyozta Ferenc pápa.

„Ne fáradjatok bele továbbadni hí- veiteknek mindazt, amire a hit és a lelkipásztori felelősség vezet el benneteket – figyelmeztetett Ferenc pápa. – Az igazságosság és az igazság értelme, előbb, mint a politika, elsősorban morá- lis jellegű, és a lelkipásztorok felelőssé- gére van bízva. Minél inkább Krisztus egyházának szabad szolgái lesztek, annál inkább, meglehet a ti szegénysé- getekben, a szegények, a munkanélkü- liek, a gyengék, a betegek, a nyugdíjas idősek védelmezői lesztek.” Legyetek figyelmesek és készségesek a szegények iránt: ők a ti gazdagságotok! Ti vagytok a Krisztus által rátok bí- zott nyáj pásztorai. Legyetek ennek mindig tudatában a kormányzás során! Szándékaitok és tetteitek irányuljanak a rátok bízott egyházak legfőbb javára.

Vezessen benneteket a közösségeitek iránti szeretet, ami az apostolokat is éltette, akiknek az örökösei vagytok. A Boldogságos Szűz anyai oltalma támogasson benneteket a Krisztus felé vezető úton, és amikor az imádságotokat kérem a magam számára, apostoli áldásomat adom rátok, közösségeitekre és az egész szeretett Ukrajnára” – zárta az ukrajnai püspökökhöz intézett beszédét Ferenc pápa.

forrás: Magyar Kurír

Előző cikkHazai hírek, felhívások
Következő cikkAz ukrajnai püspökök találkoztak XVI. Benedek emeritus pápával