Hálaadás Gulácsy Lajos tiszteletére

838
SzinesGulacsy

Gulácsy Lajos református lelkész, a Kárpátaljai Református Egyház nyugalmazott püspöke január 8-án töltötte be 90. életévét. Pályája elején a kommunista hatóságok meghurcolták, és hét évet töltött egy kazahsztáni lágerben. 1994 és 1998 között töltötte be a püspöki tisztséget. Idős kora ellenére ma is szüntelenül dolgozik.

 

Gulácsy Lajos 90. születésnapja alkalmából az Egyházkerület és a Munká- csi Református Gyülekezet január 11-én hálaadó istentiszteletet tartott a munká- csi református templomban. Igét Zán Fábián Sándor püspök hirdetett a Zsolt 34, 1-4 versei alapján. „Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám.

(…) Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!” Gulácsy Lajos tudott az Úrral dicsekedni egy olyan korban is, amikor ez nem volt ajánlatos, olyan körülmények között is, amikor sokan inkább hátat fordítottak Istennek. Mégsem arra kell gondolnunk, hogy ezt csak a kivételes emberek tehetik meg. Hiszen a ma élő embereknek is arra van a legnagyobb szükségük, hogy tudják: az Úr velünk van szereteté- vel – fogalmazott az igehirdető.

A születésnapját ünneplő Gulácsy Lajos a tőle megszokott humorral és frissességgel köszönte meg azt, hogy ilyen nagy családi körben töltheti ezt a napot.

A köszöntések sorát dr. Grezsa István miniszteri biztos nyitotta meg, aki Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének Gulácsy Lajoshoz inté- zett levelét olvasta fel, és a nemzetpolitikai államtitkárság nevében köszöntötte az ünnepeltet.

Brenzovics László parlamenti képviselő, KMKSZ-elnök Gulácsy Lajos életútját nemcsak példaértékűnek, hanem erőt adónak is nevezte. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökasszonya a nyugalmazott püspök iskolaalapító és -szorgalmazó tevékenységét emelte ki. „A fiatalok ma ne éljék át mindazt, amit annak a fiatal református lelkésznek kellett, aki Gulácsy Lajos volt 70 éve, de adják tovább azt a bizonyságtételt, amit tőle hallottak” – figyelmeztetett köszöntőjében Sasik Milán görögkatolikus püspök. A Magyarországi Református Egyház és családja köszönté- sét adta át Dani Eszter, az MRE Zsinati Missziói Irodá- jának vezetője, aki kilenc évig szolgált segédlelkészként Munkácson. A Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Zán Fábián Sándor, főgondnoka, Nagy Béla és a Beregi Egyházmegye esperese, Zsukovszky Miklós is köszö- netet mondott azért, amit Gulácsy Lajos nyugalmazott püspök már tett és még tenni fog a református egyházért.

A köszöntéseket a mezővári reformá- tus felnőtt és gyermekkórus, valamint a munkácsi énekkar fellépése színesítette.

A hálaadó istentisztelet után az együttlét szeretetvendégséggel folytatódott. Majnek Antal római katolikus püspök és munkácsi papjai, akik vasárnap délután szentmiséiket tartották meg szolgá- lati helyeiken, így ebben az időpontban nem tudtak jelen lenni, korábban keresték fel az ünnepeltet, és akkor köszöntötték fel az általuk is szeretett és nagyra becsült Gulácsy Lajos püspököt.

Szöveg és kép: Kárpátalja.ma

Előző cikkA Szent Miklós-napi gyűjtés után
Következő cikk„Ismerjük meg az emberi lelket, hogy ne okozzunk kárt benne” – Interjú Pál Ferenc atyával