Hazai hírek

701

Február 21-26. között számos kárpátaljai hívő vett részt medugorjei zarándoklaton.

Február 22-24. között mintegy húsz hitoktató számára tartottak lelkigyakorlatot Szinyákon Megyesi László szervezésében. A lelkigyakorlat papi vezetője Németh Sándor benei plébános volt, a záró szentmisét Majnek Antal püspök tartotta.

Február 26-án egyházmegyénkben jártak a znojmói (Csehország) karitász tagjai, akik néhány általuk támogatott helyet látogattak meg.

Február 27-én a munkácsi püspökségen gyűltek össze azok a papok és hitoktatók, akik a cigánypasztorációban működnek a Munkácsi Egyházmegyében. A püspök atya elmélkedést tartott a jelenlévőknek Jónás próféta könyve alapján. Majd mindenki beszámolt az elmúlt évről, a jelenlévők megosztották egymással tapasztalataikat és terveiket. Ezután a Szent Erzsébet Otthonban folytatódott a beszélgetés ebéd keretében.

A találkozó végén a résztvevők elmondták, hogy bár számos nehézség kíséri tevékenységüket, de sok öröm és siker is van a munkájukban. A püspök atya elmélkedését és egymás beszámolóját hallva mindenki új erőt kaphatott a cigánypasztoráció terén végzett tevékenységéhez.

Március 2-án a beregszászi plébánián megalakult a Pásztor Ferenc Alapítvány. Az alapítvány a mártírhalált halt Pásztor Ferenc emlékének ápolását és jótékonysági tevékenység végzését tűzte ki célul.

Március 4-én esperesi gyűlést tartottak Munkácson. Az egy évvel ezelőtt kinevezett esperesek beszámoltak munkájukról és terveikről a Hit évében.

Március 24-én tizedik alkalommal tartották meg a szabadtéri keresztutat Korláthelmecen. A jubileumi alkalommal a szentmise főcelebránsa és szónoka Majnek Antal megyéspüspök volt.

Felhívások

Március 27-én, nagyszerdán Majnek Antal püspök atya olajszentelési szentmisére hívja és várja az egyházmegye ös?- szes papját, akik ekkor újítják meg szentelésükkor tett ígéretüket is. Az ünnepi szentmise vendége és szónoka Oleg Szalamon, a lembergi (brjuhovicsi-i) szeminárium rektora lesz. Ebben a szemináriumban két kispap is tanul egyházmegyénkből.

Április 8-11. között lelkigyakorlatot tart a magyarul beszélő papoknak Varga László kaposvári plébános.

Április 12-13. között cigánypasztorációs munkatársak nemzetközi találkozóját tartják Ausztriában, melyen egyházmegyénket négyen képviselik.

Április 20-21. között György Alfréd kamilliánus atya tart lelkigyakorlatot Szinyákon. A lelkigyakorlat 20-án Munkácson kezdődik szentmisével, majd a résztvevők együtt mennek fel Szinyákra. A lelkigyakorlatra bárki jelentkezhet, nem csak a kamilliánus család tagjai. Jelentkezni Szeiler Krisztinánál lehet a 0-50-9300453-as telefonszámon.

Április 21-én Böcskei László nagyváradi megyéspüspök lesz Ungváron a Szent György plébániatemplom búcsús szónoka. Május 9-én tartják Munkácson az ukrán nyelvű egyházmegyei ifjúsági találkozót.

Május 12-én jótékonysági koncert lesz a Munkácsi Szent István Líceum javára, melynek meghívott vendége – többek között – Sillye Jenő és barátai lesznek. A koncert helyszíne: Munkács, Tanulók Háza. További információk és jegyvétel a 066-4787-238-as telefonszámon Henkel Beatrixnál.

Előző cikkFelvételi felhívás
Következő cikkDe la Salle Szent János, a keresztény nevelés-oktatás apostola