Hazai hírek

789

2004. december 25. – 2005. január 4. Egyházmegyénkből egy autóbusznyi fiatal (43 fő) vett részt az Európai Ifjúsági Taizé-i Találkozón. A Bizalom Zarándokúba a Földön jelenlegi állomása Portugália fővárosa, Lisszabon volt.

December 27-30. Gordon tréning volt fiataloknak Szinyákon a lelkigyakorlatos házban. A program vezetője Babály András atya pszichodramatikus, Gordon-instruktor volt. A tréningen 12 fő vett részt.
Január 31. A Megszentelt Élet Napjának alkalmából gyűltek össze ünnepi szentmisére egyházmegyénk papjai, szerzetesei és szerzetesnői. Az ünnepi szentmise keretében megújították szerzetesi, ill. papszenteléskor tett fogadalmaikat. A szertartást Majnek Antal püspök, valamint az ő meghívására Milán Sásik kárpátaljai görög katolikus püspök vezette.

Február 3-6. Babály András atya lelkigyakorlatot tartott a Munkácsi Katolikus Líceum harmadéves diákjainak a szinyáki lelkigyakorlatos házban.

Február 6. Ifjúsági szentmise volt Ungváron a római katolikus templomban. A szentmisére a járás falvaiból is érkeztek fiatalok, akiket a szentmise után agapé várt.

 Felhívások

Február 9- Steve Thomashefski karizmatikus állandó diakónus (Egyesült Államok) tanúságtétele 17.00 órakor Ungváron a Szent Gellért Kollégiumban kárpátaljai fiatalok számára.

Február 10. Steve Thomashefski karizmatikus állandó diakónus (Egyesült Államok) tanúságtétele Munkácson az este 16.30-kor kezdődő szentmisében.

Március 6. Ifjúsági szentmise Ungváron a római katolikus templomban. A gitáros misére mindenkit szeretettel várunk.

Március 23-án, nagyszerdán délelőtt 1/2 10-kor kerül sor az olajszentelési szentmisére, melyet a püspök atya mutat be papjaival együtt.
Szabadtéri keresztút Korláthelmecen

Korláthehnecen – a tavalyihoz hasonlóan – szabadtéri keresztutat és gitáros szentmisét szervezünk március 20-án, virágvasárnap. A hegyoldalnál meghúzódó kis falu az elmúlt évben is mintegy 450 embert látott vendégül a keresztút alkalmával Felejthetetlen élmény az imádkozva, énekelve vonuló emberek sokasága.

Idén is sor kerül erre az eseményre. Lesz alkalom az elmélyülésre és a húsvét előtti szentgyónás elvégzésére is. A zarándoklatra autóbuszok fognak indulni, amelyekre március 15-ig kell jelentkezni a helyi lelkipásztornál vagy szervezőnél. Jöjjetek minél többen, vegyünk részt együtt ezen a találkozón!

Jézus-köszöntő a Székesegyházban

„Az Úr kegyelmét örökké éneklem, hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti szám.” Zsolt 89,2

2004.  december 26-án, karácsony másodnapján Jézust köszöntő előadóestet tartottak a munkácsi Tours-i Szent Márton Székesegyházban. Az előadók zenével, énekkel és verssel köszöntötték a világra született kis Jézust. A köszöntő szervezői Szvirida János, a Munkácsi Ifjúsági Kórus karvezetője és Poharecky Eduárd zenetanár voltak. A műsor elején Rácz István munkácsi káplán üdvözölte a közönséget. Örömmel vettem észre, hogy a templomban más felekezetek is jelen voltak.

A köszöntőt Csecsur Leontin hittanos kisfiú kezdte Ady Endre: „Kis karácsonyi ének* C- versével. Utána az Ifjúsági Kórus következett. Felcsendülő énekük nem csak a templomot töltötte be. de a hallgatók szívét, lelkét is. A programban Bárdos Lajos, Jacques Arcadelt, Camilles Saint-Saéns, William Byrd művei szerepeltek.

A műsort Poharecky Edvárd és zenekara folytatta, akik mesterien adták elő Anti ni d Vivaldi, J. S. Bach, G. F. Hándel zeneműveit. A. Caldara, G. Giordani műveit Medenci Román énekelte a zenekar kíséretével.

A köszöntő befejező részében a kórus és zenekar közös előadásában W. A. Mozart, Bruckner, Gruber-Mohr művei hangzottak el. Az utolsó éneket a közönség is velük énekelte: ez a „Mennyből az angyal…” volt a gimesi gyűjtésből származó feldolgozásban.

Zsábej Edit
 
Január 16-23. között az egész világegyházban, így Kárpátalján is többfelé sor került az ökumenikus imahétre. Munkácson a református, a pravoszláv, a görög és a római katolikus egyház papjai, lelkészei és hívei is részt vettek a közös imaórákon, amelyeknek sorban valamennyi felekezet temploma otthont adott. Ezzel az összefogással egyedülálló helyet foglal el a püspöki székhely Kárpátalján, valamint egész Ukrajnában is.

Ungváron a római katolikus plébániatemplomban Milán Sásikgörög katolikus és Majnek Antal római katolikus püspökök együtt vettek részt imaórán Héder János helyi református lelkésszel és Mészáros Domonkos ungvári római katolikus plébánossal, valamint a különböző felekezetből való hívekkel együtt.

Külföldi hírek

Missziós vértanúk

Tavaly 17, missziókban dolgozó személyt öltek meg. Akik hitükért életüket áldozták, időrendben a következők: Ignacio Garcia Alonso, a Keresztény Iskolatestvérek spanyol tagja Burkina Fasóban. P. Luciano Fulvi, olasz Com-boni-misszionárius Ugandában. Javed Anjum pakisztáni világi katolikus. Sámuel Masih ugyancsak pakisztáni világi katolikus. Ramon Navarrete Islas mexikói egyházmegyés pap. P. Faustino Gazziero olasz szervita Chilében. Don Eusebio Manuel Saso guatemalai egyházmegyés pap. Nasir Masih pakisztáni világi. Job Chittilappilly indiai egyházmegyés pap. Gerard Fitztimons angol egyházmegyés pap Dél-Afrikában. Macrino Nájera Cisneros mexikói egyházmegyés pap. Gerard Nzeyimana burundi püspöki helynök. Joh Hannon ír Afrika-misszionárius Kenyában. Kazimir Viseticki boszniai egyházmegyés pap. Christiane Phiiippon francia szerzetesnővér Csádban. (Fides)

Történelmi esemény: a svájci egyházak aláírták az Ökumenikus Charta-t

Saint Ursanne: Január 23-án, vasárnap Jura kanton Saint Ursanne városában a Svájci Államszövetség nagyobb keresztény felekezetei aláírták az Ökumenikus Chartát, amelyet 2001-ben Strasbourgban fogalmazott meg az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa és az Európai Egyházak Tanácsa. Az ünnepi szertartást három nemzeti tévécsatorna is élő adásban közvetítette. Az aláírás szertartása alatt színművészek olvasták fel a Svájci Államközösség nyelvein a 8 oldalas dokumentum szövegét.

Katolikus részről Amédée Grab püspök, a svájci püspöki konferencia elnöke írta alá a dokumentumot. Beszédében hangsúlyozta: „A Charta közös elkötelezettséget jelent az európai egyházak közötti együttműködésre. Ez már létező valóság, az állandóan újraszülető és továbbélő nehézségek ellenére is. A látható és teljes egységet, amely soha nem jelent majd egyformaságot, csak ajándékként kaphatjuk meg. Ezért tehát imádkoznunk kell érte és szolgálnunk kell azt.”

Thomas Wipf, a svájci protestáns egyházak föderációjának elnöke emlékeztetett: az egyházak közötti együttműködés számos formája már megvalósult, de ez nem lehet az egyedüli végcél. „Mi hűek akarunk lenni Krisztushoz, aki Atyjához imádkozott, hogy tanítványai egyek legyenek és a világ higgyen.”

A „Charta Oecumenica” aláírására 2001. április 22-én került sor a Keresztény Egyházak Tanácsának és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának akkori elnökei, Jeremiás ortodox metropolita és Miloslav Vlk prágai bíboros részéről. Ezt a dokumentumot eljuttatták a két szervezet valamennyi egyházához azzal a kéréssel, hogy azok is írják alá. Ez történt meg most a svájci egyházak részéről. A szöveg 12 pontban foglalja össze azokat a fontosabb célkitűzéseket, amelyeket a keresztény egyházak együtt szeretnének felvállalni: az Evangélium hirdetése Európában. a teremtés megőrzése, a népek és a kultúrák kien-gesztelődése és a párbeszéd a különböző vallásokkal. Az Ökumenikus Charta leszögezi, hogy „senkit sem szabad morális vagy anyagi jellegű presszióval megtérésre kényszeríteni, ám ugyanakkor senkit sem szabad megakadályozni a megtérésben, ha azt szabad akaratából teszi.” Ebből az következik, hogy mellőzni kell az előítéleteket, elő kell segíteni a kölcsönös találkozást, az ökumenizmus iránti nyitottságot és az együttműködést a keresztény oktatás, nevelés területén. VR/MK

II. János Pál pápa Erdő Péter bíborost a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció tagjává nevezte ki

II. János Pál pápa Erdő Péter bíborost a Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum) tagjává nevezte ki, amelyről a főpásztort január 24-én kelt levelében Francis Arinze bíboros, a testület prefektusa értesítette. Ezzel a magyar prímás az Apostoli Szentszék immár négy központi hatóságának lett szavazati joggal rendelkező tagja (a korábbi három hatóság: az alkotmánybírósági funkciókat betöltő Pápai Törvénymagyarázó Tanács, a legfelsőbb bíróság feladatát ellátó Apostoli Szignatúra és a Katolikus Nevelés Kongregációja).

A kongregáció illetékessége – tiszteletben tartva a Hitta-ni Kongregáció jogkörét – liturgikus téren kiterjed mindarra, ami az Apostoli Szentszékre tartozik a liturgia szabályozása, előmozdítása, valamint a szentségek terén. Gondoskodik a liturgikus szövegek összeállításáról, felülvizsgálja a saját, helyi vagy rendi liturgikus könyveket, fordításokat. Foglalkozik az ereklyék, a védőszentek témakörével, adományozza a basilica minor címet. Felügyel a szentségkiszolgáltatás liturgikus és kánoni fegyelmére, valamint a népi vallásos gyakorlatokra. Szentségi téren az egyes szentségekkel kapcsolatos problémák tartoznak rá, így például felmentések a szentelési szabálytalanságok és akadályok alól, a házasságkötési forma alól, a házasságok utólagos érvényesítése, stb. MK

 
A 2004. december 26-i szökőár megrendülést és részvétet váltott ki a világ nagy részében. A Szentatya a Vatikánból elsőként küldött jelentős összeget a túlélők megsegítésére, s adakozásra szólította fel a világ népeit. Világszerte gyűjtés indult, melynek eredménye minden várkozást felülmúlt – nálunk is. „Két árvízi katasztrófa után Kárpátalja lakossága tudatában van annak, hogy a nagy szükségben a legapróbb segítség is életmentő lehet. Sok ország sietett segítségére Kárpátalja lakosságának az árvizek idején. Most eljött az idő, hogy viszonozzunk ezt, és kifejezzük együttérzésünket és felajánljuk segítségünket egy sokkal súlyosabb katasztrófa több millió érintettjének” -írta a körlevélben Majnek Antal püspök. Felhívása meghallgatásra talált. Felhívásának indítóokáról és a gyűjtésről ő maga számol be összeállításunk végén.

A Szentatya a Mindenható Isten IRGALMÁBA AJÁNLJA A SZÖKŐÁR VALAMENNYI ÁLDOZATÁT, ÉS FOLYAMATOSAN IMÁDKOZIK ÉRTÜK

A pápa egyesül az imádságban a katolikusokkal és minden hívő emberrel, a Mindenható Isten irgalmába ajánlja e rettenetes katasztrófa áldozatait. Isten vigaszát kéri a sebesülteknek, a túlélőknek és a hajléktalanul maradt embereknek. Az egész világ által tanúsított szolidaritás jelentsen biztatást és reménységet azok számára is, akik részt vesznek az újjáépítés nagy feladatában. „Arra kérem a különböző vallások hívőit, hogy együtt támogassák a rászorultakat, hogy Isten segítségével ez a nagy katasztrófa indítsa bőkezűségre és együttműködésre a különböző népeket és nemzeteket. A keresztény közösség az evangélium fényétől vezérelve erősödjön meg Isten titokzatos
gondviselésébe vetett hitében és még inkább egyesüljön Jézussal szenvedése és feltámadása misztériumában”.

VR/MK

Roger testvér: Isten soha nem akar szerencsétlenséget vagy háborút

„A szerencsétlenség, amely több ázsiai országot sújtott, mélyen megérintett bennünket. Ezekben a napokban különösen fontos emlékeznünk, hogy Isten soha nem akar szerencsétlenséget vagy háborút. Soha nem támaszt félelmet vagy aggodalmat. Isten csak szeretni tud, és osztozik azok szomorúságában, akik érthetetlen megpróbáltatásokon mennek keresztül, és képessé tesz bennünket, hogy könnyítsünk mások terhein. Arra kérjük Istent, hogy ebben a nagy bajban vigasztalja meg az ázsiai népeket. A velük való közösségben így imádkozhatunk:

Szerető Istenünk, áraszd ki együttérzésedet mindazokra, akik Ázsiában mély elkeseredettséget élnek meg ezekben a napokban. Tégy képessé bennünket, amikor megdöbbenve látjuk az emberek szenvedését, hogy a béke alázatos tanúivá lehessünk.

Egyházi megnyilatkozások a szökőár utáni helyzetről Albert Malcom Ranjith érsek, indonéziai apostoli nuncius a földrengés utáni helyzetet tragikusnak nevezte, ám hozzátette, hogy az emberek élni akarnak és újrakezdeni mindent. Az érsek beszámolt arról is, hogy az emberek lelkében az iszonyatos szenvedés ellenére tovább él a remény. Sokan azt vallják, hogy a jelen helyzetben el kell feledni a múlt megosztottságát, most együtt kell fáradozni minden embernek az elpusztult partvidék újjáépítéséért. A keresztények Indonéziában elenyésző kisebbséget alkotnak. A katolikus egyház keresi a kapcsolatépítés lehetőségeit más vallások vezetőivel, és konkrétan együtt akar működni a bajba jutott emberekkel. Katolikus hívek önkéntes csoportja az elpusztult területekre indult gyógyszer- és élelmiszercsomagokkal. Ebben a helyzetben az indonéziai katolikusok az egyház igaz arculatáról akarnak tanúságot tenni — mondta még a nuncius, majd végül felhívást intézett a világ minden keresztény emberéhez. Azt kérte, hogy imádkozzanak az életben maradtakért, ne feledkezzenek el fájdalmukról, és adományaikkal segítsék az itt élő népességet A katolikusok számára ez nagy ‘ehetőség arra, hogy tanúságot tegyenek a ézusi hitről, amely különös módon a szeretetben nyilvánul meg.

Michael Kitbunchu bíboros, Bangkok érseke hangsúlyozta, hogy a lakóházak mellett sürgősen újjá kell építeni a megsemmisült iskolákat is, amelyekre minden gyermeknek nagy szüksége van, de főként azoknak, akik elveszítették szüleiket. Minden vallás a maga rítusai szerint siratja halottait, de ez a tragédia olyan mértékben összekovácsolta az ország lakosságát, amelyre eddig még nem volt példa. CVR)

 
 


Ez a hatalmas tragédia rettenetes csapás Délkelet-Azsia népeinek! A véleményem erről ugyanaz, mint a legtöbb emberé: megdöbbenés, szomorúság, együttérzés az árvákkal, özvegyekkel, a teljesen elszegényedett emberekkel.

Imádkoztam, és a legtöbb krisztushívővel együtt hasonló eredményre jutottam – félretettem a kínzó kérdést: Miért kellett ennek megtörténni, Istenem? Ehelyett inkább hallgattam az Úrra. aki azért jött, hogy a Sátán műveit lerontsa. A Sátán mindig rombolni, pusztítani akarja világunkat. Ezért a teremtő és mindeneket újra és újra építő Istenre hallgattunk: segíteni kell – ez volt imáinkra a válasz. És eldöntöttük, hogy adakozunk, gyűjtünk a katasztrófa után nincstelenné váltak számára! Az, hogy’ mennyire a szerető Lélek dolgozott egyházmegyénk híveinek szívében, látszik a gyűjtés számunkra is meglepő eddigi eredményéből. (43000 hrivnya!)

Imádkozunk tovább azért, hogy az Úr fordítsa üdvükre a nyomorúságot is, és minden adakozó áldozatos ajándékát is.

Majnek Antal püspök
Előző cikkEgyházunk életéből
Következő cikkVélemények a december 5-i népszavazásról