Hazai hírek, felhívások

724

Búcsú Fancsikán

Jézus szent nevének ünnepe, az év első ferences ünnepe január 3-án van. Ez a titulusa a fancsikai római katolikus templomnak, melyet a ferencesek látnak el. Az idei búcsú meghívott ünnepi szónoka Bán Zsolt Jónás OFM, az Országúti Ferences templom plébánosa volt, aki ezt megelőzően hosszú éveken át szolgált Kárpátalján. A koncelebrálók között volt Magyar Gergely nagyszőlősi plébános, Pazuhánics Mihály görögkatolikus parókus és Weinrauch Márió plébános.

A szentmise elején Márió atya felkérte az ünnepi szónokot, hogy az Úr illatos igéjével táplálja lelkünket. A homíliában Jónás atya a következő gondolatokat osztotta meg velünk: Jézus szent nevének tisztelete az egyházban a ferenceseknek köszönhetően terjedt el. Mennyire szép imádság, amikor a szentmisében a könyörgést mindig úgy fejezzük be, hogy „a mi Urunk, Jézus Krisztus által”. Jézus neve átszövi imádságainkat. Jézus nevének segítségül hívására az ördögök elmenekülnek, a csodák pedig megtörténnek. Mi magunk is hányszor mondjuk:
„Uram Jézus, segíts meg!” Mind a nyugati, mind a keleti egyházban imádkozzák a következő imát: „Uram Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!”

A szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklésével zárult. Ezt követően Márió atya megkö- szönte Jónás atyának, hogy elfogadta a meghívást, továbbá köszönetet mondott a vendég papoknak s minden zarándoknak, vendégnek, hogy együtt ünnepeltek a fancsikai hívekkel. A szentmisét követően a templomkertben az agapén jó volt gyönyörködni a hófödte tájban.
Hisz nem minden évben adatik meg, hogy fehér a fancsikai búcsú.

Szviscsu Marina

Felhívások

Február 2-án Schönbornban a 9 órakor kezdődő szentmisé- ben ünneplik egyházmegyénk szerzetesei, szerzetesnői és papjai a megszentelt élet napját. Február 4-én a rákellenes világnapon az ebben a betegségben szenvedőkért és hozzátartozóikért imádkozunk. Február 16-20. között az ukrajnai római és görögkatolikus püspökök – köztük megyéspüspökünk, Majnek Antal is – ad limina látogatáson vesznek részt a Vatikánban.

LeLkigyakorLat szenvedéLybetegeknek
A Magyar Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot tart Nagyszőlősön 2015. február 12-15. között magyar nyelvű szenvedélybetegeknek. Várják azokat, akik alkohol-, drog- vagy dohányzási problémával küszködnek. Hozzátartozó- kat is szívesen várunk. A részvétel teljesen ingyenes. Kérjük a részt venni óhajtókat, hogy február 8-áig jelezzék részvételi szándékukat. Érdeklődni és jelentkezni Béres Istvánnál a 0-98-745-0770-es, vagy Lukács Sándornál a 068-555- 4438-as telefonszámon lehet.

Egyéb LeLkigyakorLatok

hitoktatóknak: február 27-március 1. között, péntek délutántól vasárnap délig.

felnőtteknek: Majnek Antal püspök vezetésével március 14–15. között, szombat reggeltől vasárnap délig.

fiataloknak: Béres István atya vezetésével március 27-29. között, péntek délutántól vasárnap délig.

A lelkigyakorlatok helyszíne a nagyszőlősi ferences kolostor.

A lelkigyakorlatokra az alábbi telefonszámokon lehet jelentkezni:
0666529411 (Megyesi László), 0509977973 (Szendrey Anita).
Részleteket ugyancsak ezeken a telefonszámokon tudhatnak meg az érdeklődők.

„Jézus szent neve átszövi az imádságunkat
Ökumenikus imahét
Egyházmegyénkben, miként az egész világegyházban is, január 18-25. között tartottuk az ökumenikus imahetet.
Majnek Antal püspök arra kér mindenkit, hogy továbbra is imádkozzunk az egységért, különösen az ukrajnai keresztény egyházak egységéért, mert ez is hozzájárulhat a háborús helyzet mielőbbi békés rendezéséhez.
A képen a munkácsi székesegyhá- zunkban tartott ökumenikus imaórát láthatjuk, melyen részt vettek a római és a görögkatolikus, valamint a református egyház lelkipásztorai és hívei.

Előző cikkA III. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Napról
Következő cikkBosco Szent János