Hazai hírek, felhívások

694
bigbord-csaladi_nap-3-small.jpg

CSALÁDI NAP BEREGSZÁSZON

A Beregszászi Római Katolikus Egyházközség Kárpátaljai Magyar Katolikus Családtalálkozót szervez május 16-án, szombaton 9 órától Beregszászban a Pásztor Ferenc Közösségi Házban. A felnőtteket előadásokkal, kiscsoportos beszélgetésekkel, Házaspárok útjával várják. A nap vendége Csanády Márta és Mihály budapesti házaspár lesz, akik hosszú évek óta házas hétvégék előadói. Ezalatt a gyermekeket és a fiatalokat kézműves foglalkozásokkal, bábszínházzal, kincskeresővel, focibajnoksággal, zumbával, toronytúrával, ugrálóvárral, koncertekkel szórakoztatják. A nap zárásaként Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök celebrál szentmisét. A nap folyamán gyónási lehetőséget biztosítanak.

 

Március 29-én, virágvasárnap három helyen tartottak egyházmegyénkben hagyományossá vált szabadtéri keresztutat: Korláthelmecen, Perecsenyben és Rahóban.

Április 1-jén, nagyszerdán tartották egyházmegyénk szé- kesegyházában az olajszentelési szentmisét. Majnek Antal megyéspüspök és egyházmegyénk papjai együtt mutatták be a szentmisét, melynek keretében megújították papi ígéreteiket és megszentelték az olajokat, melyeket a következő évig használni fognak kereszteléshez, bérmáláshoz, betegek kenetéhez és a papszenteléshez.

Április 22–23. között jószolgálati nagykövetként Kárpátaljára és Lembergbe látogatott Herczegh Anita, Áder János magyar köztársasági elnök felesége. Találkozott a helyi magyarság vezetőivel, vallási vezetőkkel, köztük Majnek Antal püspökkel, és segélycsomagokat osztott szét a Beregszászi járásban a rászorulók között.

Április 25-én tartotta búcsúját az ungvári egyházközség. Az ünnepi szentmise meghívott szónoka Snell György esztergom-budapesti segédpüspök volt. Április 26-án tartottak második alkalommal cserkésznapot Kárpátalján. Helyszíne Visk volt, ahol több mint háromszáz cserkész gyűlt össze Kárpátalja különböző helységeiből.

Felhívások

Roska Péter atya július 31-augusztus 2. között tartja ezévi lelkigyakorlatát Ungvár-Radváncon, a kollégiumban.

EGYHÁZMEGYEI I FJÚSÁGI TALÁLKOZÓK

• A magyar nyelvű találkozót május 9-én tartják Munkácson.

A regisztráció 8 órakor, a program 9 órakor kezdődik.

• Az ukrán nyelvű ifjúsági találkozót szintén május 9-én tartják Perecsenyben. A regisztráció (közép-európai idő szerint) 8 órakor kezdődik, a program pedig 9.15-kor.

Papi lelkigyakorlat lesz május 11-13. között Szinyákon egyházmegyénk papjai számára.

LELKIGYAKORLAT ALKOHOLBETEGEKNEK

A Magyar Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot tart Nagyszőlősön 2015. május 14-17. között magyar nyelvű, alkoholproblémával küszködő emberek számára.
Hozzátartozókat is szívesen várunk. A részvétel teljesen ingyenes.
Kérjük a résztvenni óhajtókat, hogy május 9-éig jelezzék részvételi szándékukat. Érdeklődni és jelentkezni Béres Istvánnál a 0-98-745-0770-es vagy Lukács Sándornál a 068-555- 4438-as telefonszámon lehet.

PERECSENYI BÚCSÚ

Május 16-én tartják a perecsenyi plébániatemplom búcsú- ját. A szentmise főcelebránsa Leon Malij lembergi segédpüspök lesz.

Rahói búcSú
Ugyancsak május 16-án tartja búcsúját a 190 éves rahói Nepomuki Szent János plébániatemplom. A szentmise (kö- zép-európai idő szerint) 11 órakor kezdődik, főcelebránsa Reszler Mihály máramarosi főesperes, Máramarossziget plé- bánosa lesz. 18 órakor ünnepi hangversenyt tartanak, majd a templomkertben kopjafát állítanak Linczenbold János templomépítő rahói plébános tiszteletére.

 

Előző cikkCserkészek, ha találkoznak – II. Kárpátaljai Cserkésznap Visken
Következő cikkCantalicei Szent Félix, a „Deogratias testvér”