Hazai hírek

806

Szeptember 1-jén a Munkácsi Szent István Líceumban is megtartották az évnyitót a tanárok, diákok és szüleik részvételével. Az ünnepi szentmise után, melyre a székesegyházban került sor, a résztvevők átvonultak a líceum épületébe, ahol folytatódott az ünnepség.

Szeptember 2-án tartották Szvidovecen a templom Kisboldogasszony búcsúját. A főcelebráns Majnek Antal püspök volt, aki római és görögkatolikus papokkal együtt mutatta be a szentmisét. A búcsúra sok zarándok érkezett Kőrösmezőtől egészen a Beregszászi járásig.

Szeptember 4-én Majnek Antal püspök megáldotta a feketeardói templomot annak külső-belső felújítása után. A búcsúra a környező egyházközségekből is érkeztek zarándokok.

Szeptember 17-én Tamás József csíkszeredai püspök, gyulafehérvári segédpüspök és Majnek Antal püspök vezetésével tartották meg a beregszászi plébániatemplom Szent Kereszt felmagasztalása búcsúját. A búcsúra az egész Beregszászi járásból érkeztek zarándokok, sőt távolabbról is. A szentmise után Majnek Antal püspök megáldotta a Pásztor Ferencről elnevezett zarándokházat.

Szeptember 23-án Veni Sancte szentmisével vette kezdetét a felnőtt hitoktatóképző tanfolyam kilencedik hároméves kurzusa.

Szeptember 28-án Gyertyánligeten a helyi Karitász megalapításnak 20 éves évfordulóját ünnepelték, melynek keretében köszöntötték annak vezetőjét, Mácsek Szidóniát (aki 2015-ben megkapta egyházmegyénk Szent Márton Palástja-díját) és munkatársait. Az ünnepségen részt vett Majnek Antal püspök, a szomszédos két karitász (a nagybocskói és az aknaszlatinai) képviselői és magyarországi vendégek is. A hálaadó szentmise utáni ünnepségen ismertették a 20 év krónikáját, majd a helyi magyar óvoda gyerekei szép műsort adtak elő.

Szeptember 29-30. között került sor az idei máriapócsi egyházmegyei zarándoklatunkra, melyre minden eddiginél nagyobb létszámmal, nyolc autóbusszal és személyautókkal érkeztek a hívek. Idén a nagyszőlősi ferencesek szervezték és a hívek vezették az éjszakai virrasztást.

Október 1-jén Schönbornban búcsúi szentmisére és bérmálásra került sor. Az ünnepi szentmise után Majnek Antal püspök megáldotta a sekrestyéhez hozzáépített, most elkészült hittantermet.

Október 7-én tartották Nagybégányban a Magyarok Nagyasszonya búcsút. A szentmise után Majnek Antal püspök megáldotta az út másik oldalán épülő, félig elkészült új közösségi házat.

Október 8-án szintén Majnek Antal püspök volt a főcelebránsa Visken annak az ünnepi szentmisének, melyen a templom felszentelésének 120. évfordulóját ünnepelték.

Felhívások

Október 11-én Szent László konferenciát tartanak Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

Október 13-án este Munkácson Majnek Antal püspök vezetésével szentmisével, rózsafüzérrel, majd hajnalig tartó virrasztással zárul a fatimai jubileumi év. Egyházmegyénk minden templomában ünnepélyesen zárják le a jubileumi évet megyéspüspökünk kérésére, mellyel múlt hónapban fordult egyházmegyéje papjaihoz és híveihez.

Október 22-én tartjuk a missziós gyűjtést templomainkban a világban működő missziók javára.

Október 23-án 17 órakor Nagyszőlősön Claudio Gugerotti nuncius vezetésével tartják a Kapisztrán Szent János búcsút.

Október 24-én 10 órakor ugyancsak a nuncius atya mutat be ünnepi szentmisét Liszicsevón és szenteli fel a Szent II. János Pál pápáról elnevezett új templomot.

KISPAPJAINK
Idén két kispapunk, Németi Jusztin és Jurij Holotyuk kezdte meg teológiai tanulmányait Esztergomban, ill. Gorodokban. Imádkozzunk értük, az ő hivatásukért és újabb papi hivatásokért!

MAJNEK ANTAL PÜSPÖK LELKIGYAKORLATA
Október 20-22. között Majnek Antal püspök lelkigyakorlatot tart felnőtteknek Beregszászban. Jelentkezni Bundáné Fehér Ritánál lehet a 095-498-2704-es telefonszámon.

EGYHÁZMEGYEI BÚCSÚ
November 11-én 10.30-kor tartjuk egyházmegyénk búcsúját Munkácson a Szent Márton székesegyházban. A szentmise főcelebránsa Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök lesz. Egyházmegyénk minden hívét szeretettel várjuk!

Előző cikk„A művészet is Isten dicsőségét szolgálja” – Nyitott Templomok Napja a beregszászi római katolikus templomban
Következő cikkSzent Domonkos útján – Az domonkos nővérek látogatása Ungváron