Hírek, felhívások

745

A betegek kenetének kiszolgáltatása Rahón, Kőrösmezőn, Szvidovecen…

2009. február 11-én szolgáltatta ki Mikulyák László plébános a betegek szentségét a rahói plébániatemplomban, valamint a kőrösmezői és szvidoveci templomokban. A több mint száz beteg és idős emberhez szólva a plébános a következőket mondta: „Szűz Mária ma is, a harmadik évezred hajnalán Szent Fiára mutatva azt mondja mindnyájunknak: ťTegyétek meg, amit mond!Ť. Benneteket, kedves beteg és idős testvéreim, az Úr Jézus az életszentségre hív, hogy keresztetek hordozása közben Mária, a Betegek Anyja oltalma alatt hordozzátok mindennapjaitok keresztjeit, és szeressétek Jézust.” A keresztségi fogadás és a kézrátétel után a hívek egyesével járultak az oltár elé, hogy a plébános a betegek kenetében részesíthesse őket. Az arcokon lehetett látni az eviláginak és a transzcendensnek a találkozását. Adja Isten, hogy ez a mai ünnep sokunknak lelki megújulására szolgáljon!

…és Munkácson

Mintegy százan vették fel a betegek kenetét Munkácson, a Tours-i Szent Márton székesegyházban. A szentséget Pogány István plébános szolgáltatta ki. Február 11- én, a betegek világnapján évek óta lehetőségük van az időseknek és a betegségekben szenvedőknek, hogy – megfelelő előkészítés után – a szentmise keretében csoportosan felvehessék ezt a szentséget.

Fiatalok előadása Szent Pál apostol életéről

2009. február 15-én, vasárnap a bérmálkozásra készülő ungvári fiatalok csoportja Szent Pál életét bemutató színdarabot adott elő Munkácson, a székesegyházban. A fiatalok mélyen átélt előadása nagy hatással volt a jelenlévőkre. A színdarabot korábban Ungváron is előadták, s reméljük, még sok helyen bemutatják az érdeklődőknek. Köszönjük a szép lelki élményt az ungvári fiataloknak, és hitoktatójuknak, Míra nővérnek, aki a darabot betanította nekik!

egy munkácsi hívő

FELHÍVÁSOK 

Egyházmegyei Hittanverseny

Kedves hittanosok! Idén 10 alkalommal lesz megrendezve az Egyházmegyei Hittanverseny. A versenyre 5-11. osztályosoknak lehet benevezni, háromfős csoportokkal. Szent Pál-év kapcsán a verseny témája az „Apostolok Cselekedetei” lesz. Részletekről érdeklődjetek a hitoktatóknál és a plébánosotoknál.

Korláthelmeci ke resztút

Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket az immár 6. alkalommal megszervezett keresztútra és ifjúsági szentmisére, amelyre idén is virágvasárnap kerül sor Korláthelmecen.

Az ösztöndíj nyertesei

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére meghirdetett szociális és tanulmányi ösztöndíjára a 2008/2009-es tanév II. félévében 54 diák pályázott.

Ebből 34 diák nyert, 3 diák el lett utasítva, mivel a pályázatuk valótlan információt tartalmazott, 3 diák nem felelt meg a pályázat feltételeinek, 1 pályázat hiányos volt és 13 diák kerethiány miatt nem nyert. A nyertesek névsora:

Bácskai Viktória – Aknaszlatina
Balogh Erika – Tiszakeresztúr
Daneljuk Sándor – Nagybocskó
Dánics Izabella – Munkács
Demjén Izabella – Rát
Egressy Gábor – Déda
Falticskó Henrietta – Aknaszlatina
Fekete Melinda – Salamon
Gál Adrienn – Salánk
Gazdag Vilmos – Zápszony
Kálló József – Batár
Kosztyó Tamás – Déda
Kozák Katalin – Déda
Kozma Sándor – Balazsér
Mandzák Gábor – Nagybégány
Marsalek Csilla – Beregszász
Molnár Csilla – Zápszony
Molnár Ferenc – Zápszony
Nánási Antal – Tiszaújlak
Pál Dóra – Oroszi
Petrás László – Nagybégány
Popovics Margit – Déda
Pősze Sándor – Csoma
Puliszka Edvin – Aknaszlatina
Roszoha Gabriella – Nagyszőlős
Rozgonyi Andrea – Császlóc
Suslik Ádám – Beregszász
Suslik Csaba – Beregszász
Szőlősi Nóra – Macsola
Takács Ferenc – Szürte
Tóth Gergely – Koncháza
Tóth Krisztina – Császlóc
Vámos Júlia – Ungvár
Varcaba Katalin – Gyertyánliget

MEGHÍVÓ A MENTÁLHIGIÉNÉS ALAPKÉPZÉS PEDAGÓGUSOKNAK c.
pedagógus-továbbképzési programra
Nagydobrony, 2009. április 23-26.

A képzés a következőkben segít Önnek:

Megismeri a mentálhigiénés szemléletmód lényegét. Elmélyül önismerete, s a mentálhigiéné eszköztárának segítségével képes lesz saját maga, valamint családja, kollégái és diákjai lelki egészségének megőrzését elősegíteni. Elsajátítja a konfliktuskezelési technikák és a hatékony kommunikáció lényegét, s a pedagógusi munka során felmerülő tanár-diák, tanár-szülő valamint a kollégákkal való kapcsolatban alkalmazni tudja a megszerzett ismereteket. Megerősödik pedagógusi hivatásában, illetve felismeri az esetmegbeszélő csoportok fontosságát, hatékonyságát, megtanulja alkalmazni a módszert. Mindezt vidám, játékos módon teheti meg egy tavaszi hétvégén két hivatásos tréner vezetésével.

Bővebb tájékoztatás és jelentkezési lap a KMPSz beregszászi irodájában kérhető Fodor Évától (tel.: 8-2- 41-43259, e-mail: kmpsz@azm.uz.ua)
vagy Bunda Szabolcstól (tel.: 80-67-3104047, e-mail: iroda@ferences.hu ).

Szervezők:

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
Magyar Mentálhigiénés Szövetség

Női Cursillo

Szeretettel hívjuk a nőket egy csütörtök estétől vasárnap estig tartó rövid együttlétre, ahol papok és világiak a katolikus hit lényeges igazságait és életformáit mutatják be, előadással, beszélgetésekkel, életpéldákkal. Ez nem lelkigyakorlat, hanem elsősorban együttlét, melyben legfontosabb a közös imádság és a beszélgetések. Nem csupán ismeretet, tudást akar átadni, hanem a hit élményét kínálja. A három napban Jézus személyére és tanítására összpontosítjuk erőinket. A Cursillo időpontja: 2009. március 19-22. Helyszíne: Bustyaháza. Részvételi díj: 30 hr. Jelentkezni az Egyházmegyei Szervezőirodában lehet (89600 Munkács, Mira u. 15. Tel: 8-2-31-54670, e-mail: mrkp.szervezo@ gmail.com)

OLAJSZENTELÉSI SZENTMISE NAGYSZERDÁN

Április 8-án, nagyszerdán 9.30-kor kerül sor Munkácson az olajszentelési szentmisére, melyet Majnek Antal püspök atya mutat be az egyházmegye papjaival együtt. A szentmise keretében megáldják az olajokat, melyeket a következő évben a kereszteléseknél, bérmálásoknál, a papszenteléseknél, valamint a betegek kenetének feladásánál használnak. Szeretettel várjuk az ünnepi szentmisére egyházmegyénk minden hívőjét!

Felvételi felhívás

A Munkácsi Szent István Líceum felvételt hirdet a 2009/2010-es tanévre magyar általános iskolát végzett tanulók számára felekezettől függetlenül.

Szakirányunk az informatika és az idegen nyelvek (angol, német), melyeket emelt óraszámban tanítunk. Líceumunkban tantárgyi fakultációk és turisztikai szakkollégium működik.

A vidéki diákok számára szállást biztosítunk egyházi intézményekben, melyek költségeihez a szülők is hozzájárulnak. Felvételi vizsgák:

– magyar nyelv és irodalom, írásbeli;
– matematika, írásbeli;
– hitismeret, szóbeli.

Líceumi nyílt napok a jelentkező diákok és szüleik számára: 2009. április 24., május 5.

Jelentkezni lehet 2009. május 10-ig a líceumban beszerezhető jelentkezési lappal, ami a honlapról is letölthető. A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor ajánlólevele.

A felvételi vizsgák időpontja: 2009. május 16., 9:00 órai kezdettel /közép-európai idő/.

Címünk: 89600 Munkács, Nedeczey u.20. Tel: /8-231/ 2-30-27; 2-24-18
e-mail: info@katlic.mk.uz.ua, www.munkacs-katlic.org.ua

Előző cikkJanuár végi utam Rómába
Következő cikkII. Sixtus pápa és Szent Lőrinc