Hirek, felhívások

666

Hazai hírek

JANUÁR 8-10. Hitoktatói és tanári lelkigyakorlat volt Szi-nyákon, Weinrauch Márió atya vezetésével.

JANUÁR 15. Taize-i imaóra volt Munkácson a zágrábi találkozó kárpátaljai résztvevőinek vezetésével.

Felhívás

FEBRUÁR 16-17. Cursillo-lelkinap lesz Szinyákon, azon nők és férfiak számára, akik már vettek részt Cursillon. Jelentkezni február 8-ig a Szervezőiroda telefonszámán lehet: 8-231-546-70.

Hittanverseny

Újra kezdetét veszi a VIII. Egyházmegyei Hittanverseny, két korosztály számára. A fiatalabb korosztály az 5-7, az idősebb korosztály a 8-11. osztályok.

Az idei verseny témája, illetve anyaga mindkét korosztálynak, az elmúlt évektől eltérően szentek ill. boldogok életéből lesz, mégpedig a következőkéből: Árpádházi Szent Erzsébet, Tours-i Szent Márton, Assisi Szent Ferenc, Boldog Romzsa Tódor és Boldog Salkaházi Sára. Az első forduló tesztlapjait február 17-éig fogjuk szét-küldeni a plébános atyáknak.

Alkossatok maximum négyfős csapatokat és jelezzétek hitoktatóitoknál ill. plébánosotoknál, hogy indulni szeretnétek a versenyen!

Külföldi hírek

Beiktatása előtt lemondott Stanislaw Wielgus varsói érsek

Beiktatása előtt lemondott Stanislaw Wielgus varsói érsek XVI. Benedek pápa 2006. december 6-án elfogadta a 77 éves Józef Glemp bíborosnak az egyházi törvénykönyv 401. kánonja 1.§ alapján benyújtott lemondását, és kinevezte a varsói érseki székbe a 67 éves Stanislaw Wojciech Wielgus plocki püspököt.

Nem sokkal ezután a Gazeta Polska lengyel hetilap azt állította: Varsó újonnan kinevezett katolikus érseke hajdan együttműködött a kommunista titkosrendőrséggel. A főpásztor elutasította ezt a vádat; elődje, Jőzef Glemp bíboros, valamint a Szentatya is védelmébe vette őt.

Beiktatása előtti napon Wielgus érsek közleményben fordult a lengyel papsághoz és a varsói hívekhez. „Súlyos lelkiismereti teherrel állok a varsói székesegyház küszöbén” – kezdődik a nyilatkozat, melyben az érsek beismerte, hogy valóban kapcsolatban volt az Államvédelmi Hatósággal. „Annak idején szerettem volna befejezni a számomra igen fontos tudományos tanulmányaimat, és így kerültem ebbe a bonyolult helyzetbe, anélkül, hogy a szükséges körültekintéssel, bátorsággal és eltökéltséggel mérlegeltem volna az ebből a kapcsolatból adódó feladatot. Beismerem ma előttetek ezt a sok évvel ezelőtt elkövetett hibámat éppen úgy, ahogyan a Szentatyának beismertem.” Elmondta ugyanakkor, hogy a hatóság elvárásainak nem törekedett eleget tenni. „Teljes meggyőződéssel állítom, hogy senkit nem jelentettem fel, és senkivel szemben nem követtem el igazságtalanságot. Egyedül az Egyházzal szemben követtem el jogtalanságot azzal, hogy belekerültem ebbe a kapcsolatba. És vétettem az Egyház ellen akkor is, amikor- a heves médiakampányban először letagadtam az együttműködés tényét. Ezzel veszélyeztettem az egyházi vezetők, beleértve a püspökök szavahihetőségébe vetett hitet, akik szolidárisak voltak velem szemben. (…) „Teljes alázattal kijelentem, hogy a Szentatya minden döntésének alávetem magam.”

Wielgus érsek végül 2007. január 7-én, közvetlenül a beiktatási szentmise előtt lemondott hivataláról. A Szentatya elfogadta a lemondást, és újabb rendelkezésig Józef Glemp bíborost, Lengyelország prímását nevezte ki a Varsói Főegyházmegye apostoli adminisztrátorává.

A Lengyel Püspöki Konferencia január 12-én rendkívüli ülést tartott. Felszólította a lengyel katolikusokat, hogy imádkozzanak a lengyel egyházért. A konferencia elnöksége az interneten közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta: a lengyel egyháznak „alázattal kell múltjának, jelenének és jövőjének igazságára tekintenie”. A Konferencia úgy döntött, hogy minden püspök kérje dokumentumainak átvilágítását a kommunista titkosszolgálatok anyagait őrző Nemzeti Emlékezet Intézeténél. A Lengyel Püspöki Konferencia elnöke hangsúlyozta: „az egyház nem fél semmiféle igazságtól, az igazság megvédi az egyházat”.

A Vatikán üdvözölte a lengyel püspökök egyhangúlag meghozott elöntését. Tarcisio Bertone államtitkár bíboros rámutatott: ez fontos lépés ahhoz, hogy különbséget tehessünk tények és hamis gyanúsítgatások között. Jó lenne, ha hasonló vizsgálatot végeznének pártfunkcionáriusokon, politikusokon és közigazgatási alkalmazottakon is – fogalmazott a Vatikán képviselője.

P. Federico Lombardi szentszéki szóvivő véleménye szerint „Wielgus érsek esete nem az első és valószínűleg nem is az utolsó támadás egyházi személyek ellen, az elmúlt rezsim titkosszolgálatainak dokumentumai alapján. Amikor a kérdéses dokumentumokat megpróbálják elbírálni, vagy azokból hihető végkövetkeztetéseket akarnak levonni, nem szabad elfelejteni, hogy ezeket az iratokat egy elnyomó és zsaroló rendszer alkalmazottai készítették.” Majd hozzáteszi: A kommunista rezsim vége után annyi évvel, miután meghalt a nagy és feddhetetlen II. János Pál. a lengyel egyház elleni támadások nem annyira az átlátszóság és az igazság őszinte keresését tükrözik, hanem inkább úgy néz ki, mintha egyfajta bosszúállás lenne azok részéről, akik a múltban üldözték az egyházat, és akiket legyőzött a lengyel nép hite és szabadság iránti vágya. A püspökök üzenetet fogalmaztak meg a lengyel egyház híveihez, amelyet január 14-én, vasárnap olvastak fel az ország valamennyi templomában: „Az egyház Lengyelországban mindig együtt érzett a nemzettel, ahogy osztozott sorsában a történelem legsötétebb korszakaiban is. Ezen nem változtathat az sem, hogy annyi év után napvilágra kerül néhány tagjának, akár a papok köréből is, gyengesége és hűtlensége. Legyen a jelen pillanat mindannyiunk számára alkalom a bűnbánatra, hogy visszakapjuk a megerőszakolt igazságot, és visszanyerjük a kölcsönös bizalmat és a reményt” – fogalmaznak a püspökök körlevelükben. „Éppen ezért kívánjuk, hogy hamvazószerda, február 21. legyen az imádság és a bűnbánat napja Lengyelország minden papjáért. Azt szeretnénk, hogy egyházmegyéink minden templomában szálljon fel imádság az Isteni Irgalmassághoz, bocsánatot kérve az evangélium hirdetése során elkövetett hibáinkért és gyengeségeinkért. Mi, papok, a nép soraiból származunk, a lengyel társadalom része vagyunk, amelynek szüksége van arra, hogy hátat fordítson a gonosznak a megtérés teljességében.”

MK

A Szentszék elítélte Szaddam Husszein kivégzését

Federico Lombardi, a Vatikán Sajtótermének igazgatója Szaddam Husszein halálos ítéletével és aznap hajnalban történt kivégzésével kapcsolatban 2006. december 30-án nyilatkozatot tett közzé.

„Egy kivégzés mindig tragikus hír, és szomorúságra a cl okot, még akkor is, ha olyan emberről van szó, aki súlyos bűnök elkövetésével vált vétkessé. A katolikus egyház többször is hangot adott azon álláspontjának, hogy ellenzi a halálbüntetést. A bűnös kivégzése nem vezet az igazságosság helyreállításához és a társadalmi megbékéléshez. Éppen ellenkezőleg, annak a kockázatát növeli, hogy felébred a bosszúvágy és újra erőszakos cselekmények történnek. Az iraki nép életének e sötét korszakában nem lehet mást tenni, mint azt kívánni, hogy a vezetők valóban megtegyenek minden erőfeszítést arra, hogy ebben a drámai helyzetben végül megszülessen a remény a kiengesztelődésre és a békére.”

RV/Magyar Kurír

Előző cikkLesz-e tovább Új Hajtás?
Következő cikkSzent Erzsébet élete