Hírek, felhívások

806

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2010/2011-es tanév II. félévére

Az ösztöndíjra minden olyan katolikus magyar diák pályázhat, aki:

– magyar középiskolát, illetve líceumot/gimnáziumot végzett (illetve az a diák, aki olyan településen lakik, ahol nem oldható meg a magyar középiskolában, magyar tannyelvű osztályban, líceumban vagy gimnáziumban való tanulás,
emiatt ukrán középiskolát, líceumot/gimnáziumot végzett); – nappali tagozaton tanul ukrajnai főiskolán vagy egyetemen, vagy felvételt nyert ilyen intézménybe;
– első diplomás képzésben vesz részt;
– szociálisan rászorul a támogatásra.

Előnyt jelent, ha:
– olyan szakon tanul (vagy fog tanulni), amely hiányszaknak számít Kárpátalján vagy a szűkebb lakókörnyezetében;
– eddigi tanulmányi eredményei jók;
– aktív tagja főiskolai/egyetemi hittanközösségnek vagy csoportnak.
Pályázni pályázati űrlapon lehet, amelyet az osztondij@ caritas-transcarpathia.com e-mail címre írva igényelhet, illetve a www.caritas-transcarpathia.com oldalról letölthet.

Ugyanezen a weboldalon megtalálható az is, mit kell csatolni az űrlaphoz, s hogy milyen postacímre kell azt elküldeni.
A postára adás határideje: 2011. február 20.
Az ösztöndíj maximális összege egy főre 1700 hrivnya félévenként.

A pályázókat 2011. március 20-ig értesítjük pályázati eredményükről. A nyertes pályázók nevét az Új Hajtásban (www.ujhajtas.net.ua) és a Szent Márton Karitász weboldalán közzé tesszük (www.caritas-transcarpathia.com).

Esetleges kérdéseiket az osztondij@caritas-transcarpathia. com e-mail címre várjuk, illetve a 8097-36-88-607-es telefonszámon adunk tájékoztatást a pályázati kiírás időszakában a következő időpontokban (közép-európai idő): hétfőn, szerdán és pénteken 14.00–17.00 óra között. Egyéb időszakban a telefonszám hétfőnként 14.00–17.00-ig hívható.

Hírek

Lelkinap Beregszászban
November 27-én, szombaton a beregszászi római katolikus leánykollégiumban lelkinapot tartottak, melynek témája a várakozás volt. Bán Jónás atya segítségével a Terminál c. film és a tékozló fiú története szempontjából vizsgálták a témát, kiemelve az ígéreteknek, a kapcsolatoknak és a jó döntéseknek a fontosságát.
Kiscsoportokban lehetőség nyílott arra, hogy részletesen beszéljenek az adventről, várakozásról, jó döntésekről. Imával, énekkel és élménybeszámolóval zárult az Istennek szentelt nap. A lányok elmondták, hogy advent legelején fontos volt számukra ez az elcsendesedés, Istenre figyelés, mert erőt kaptak ahhoz, hogy a további hetekben is többet imádkozzanak, többet szeressenek, és így a várakozásuk minőségi legyen.

Püspökszentelés Harkovban
2010. december 8-án Harkovban püspökké szentelték Jan Sobiło atyát, a Harkov-Zaporizsjai egyházmegye új segédpüspökét. Jan Sobiło 1962-ben született Lengyelországban, 1986-ban szentelték pappá. 1993 óta szolgál Ukrajnában, ahol zaporizsjai plébános és az egyházmegye általános helynöke volt. XVI. Benedek pápa 2010. október 30-án nevezte ki püspökké.

Felhívások

Papszentelés Munkácson
2011. január 8-án a 9.30-kor kezdődő szentmisében Majnek Antal püspök pappá szenteli Petenko Miron diakónust. Petenko Miron január 9-én, vasárnap 17 órakor mutatja be első szentmiséjét a huszti plébániatemplomban. Imádkozzunk a szentelendőért, és vegyünk részt minél többen ezen az örvendetes eseményen!

Anyák háza (krízisközpont) nyílt Szerednyén
A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Szervezet más jótékonysági szervezetekkel együttműködve létrehozta Szerednyén a Szeplőtelen Szűz Mária Krízisközpontot, amely olyan anyáknak és gyermekeiknek nyújt menedéket, akik nehéz családi körülmények között, esetleg a családfő általi erőszakban élnek. Aki érintett, vagy ismer olyan anyát, aki gyermekeivel segítségre szorul, forduljon a munkácsi megyei karitászhoz a (0-2-31) 54671-es telefonszámon, vagy keresse a krízisközpont igazgatóját, Natália Pavlovszkát a 0-50-810-8680-as telefonszámon.

A Magyar Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat lelkigyakorlatot tart Nagyszőlősön 2011. január 27–30. között magyar nyelvű, alkoholproblémával küszködő emberek számára. Hozzátartozókat is szívesen várunk. A részvétel teljesen ingyenes. Kérjük a résztvenni óhajtókat, hogy legalább 2-3 héttel a lelkigyakorlat előtt jelezzék részvételi szándékukat. Érdeklődni és jelentkezni Lukács Sándornál a +380-68- 555-4488-as telefonszámon, vagy Miskolci Lászlónál a +380-98-903-8193-as telefonszámon lehet.

 

 

Előző cikkA négy gyertya – adventi előadás
Következő cikkEgy gazdag év –