HOGY IS VAN EZ?

794

Nagyon sok család küszködik hasonló problémával, mint a következő levelünk szerzője. Gondoljuk végig történetét, lehet, hogy mi is tudnánk hasznos tanácsot adni!
……férjem nagyon sokat iszik, úgy is mondhatnám, mindig . Magatartása miatt szenved az egész család. Legfőképp az érdekel: mit tegyek akkor, amikor részegen érkezik haza ? Hogyan fogadjam ? Örömujjongással – ahogy ő elvárná – vagy sodrófával – ahogyan én gondolom? Mihez kezdjek ilyen helyzetben, mit tegyek vele ?

HOGY IS VAN EZ?

Az a legfőbb kérdés: mi a célja a kedves férjével ? Ha a halálát kívánja, csak tegye azt, amit indulata és az ösztöne sugall. Általában ilyenkor, mihelyt belép a részeg férj, kitör a veszekedés, ordítás, netán a családtagok közti verekedés. A duhajkodás végén belöki a szobájába, rávágja az ajtót, hadd kínlódjék a saját piszkában, amíg ki nem józanodik. Természetesen a gyerekek előtt is leírja a férjét…….látjátok, ilyen apátok van ! Másnap és később is megkapja a család feje a fenyegetőzést, szitkot. Mi lesz ennek a vége? Biztos, hogy így egyre távolabb kerül a családtól, és egyre jobban lezüllik. Végül egy kórházban találja magát, de azt sem fogja tudni, hogyan került oda. Rosszabbik esetben a kötelet választja, amikor rájön, hogy már mindenki elhagyta.
Melyik a másik út? Tudnia kell, hogy a férje nem azért iszik, mert rossz a családja vagy rosszat akar a szeretteinek, hanem azért, mert szenvedélybeteg. Idejében kellett volna segítenie a megtérésében, hiszen a saját bűne miatt zuhant ilyen mélyre. Most már a férjét nagybetegnek kell tekinteni, akinek a testi és lelki gyógyításában Önnek fontos szerepe van. A legfontosabb: nagyon nagy hittel kell kérni az Úr gyógyító erejét. Eget rengetően kell az egész családnak imádkoznia a beteg gyógyulásáért és megtéréséért! Az, hogy egy alkoholista igazi, nagyszerű, józan keresztény legyen, Isten segítő kegyelme nélkül nem megy!
Amikor kijózanodott, négyszemközt, szépen, nagy tapintattal meg kell beszélni vele szenvedélybetegségét. Rá kell vezetnie: ismerje be, hogy bűne miatt elvesztette hatalmát saját maga felett, az ital ördögének a rabja lett. De mindez csak úgy sikerül, ha az egész család összefog és elárasztják őt szeretetükkel, törődésükkel. Istenben bízó szeretettel kell körülvenni, akkor is, ha ez nagyon nehéz. Nagyon kell hinniük ugyanis, hogyha imádkoznak érte, a Megváltó Jézus biztosan cselekszik (!) az ő lelkében-testében. Ezt a szabadító munkát támogassák nap mint nap, és így meg fogják tapasztalni Jézus győzelmét. (l. 1jn 5.4: az a győzelem, amely legyőzte a világot: a mi hitünk! ). Együtt örvendezzenek apjukkal minden napnak, amit sikerült józanul eltöltenie! Biztassák, hogy a kezdet a legnehezebb, később mindig könnyebb lesz!
Végezetül: olvasásra, elmélkedésre ajánlom Duvall atya könyvét Miért oly hosszú az éj? Ebben az író saját bűnéről, betegségéről (alkoholizmusáról), leépüléséről, kudarcairól és gyógyulásáról beszél. Izgalmas, értékes tanúságtétel arról, hogy van kiút minden megkötözöttségből: Jézus szabadító szeretete ez. Valószínű, hogy a plébániájuk könyvtárából ki lehet kölcsönözni. Mindenkinek szeretettel ajánlom!

fr. Imre

Előző cikkKI NEKEM KRISZTUS?
Következő cikkMEGBOCSÁTÁS ES FELEJTES