Imaoldal

675
ima

A természetfeletti remény az a remény, amely megfoszt bennünket mindentől azért, hogy mindennek birtokosává tegyen. Ami már a birtokunkban van, azt nem reméljük. Ha tehát reménységben élünk, szegénységben élünk, semmit sem birtokolva, mégis minden a miénk, amit remélünk, ha ráhagyatkozunk az isteni Gondviselésre.
Thomas Merton

Uram, életemben oly sok az árnyék, de Te azt akarod, hogy fény legyek. Bennem még oly sok a homály, de Te azt akarod, hogy testvéreimnek világítsak. Magamat is alig vonszolom, de Te azt akarod, hogy testvéreimet Hozzád vezessem, Hozzád vonzzam. Oly üres és íztelen vagyok Uram, de Te azt akarod, hogy só legyek. Uram, Te légy életem fénye, világossága, íze, jó illata! Engedd, ha velem találkoznak az emberek, Rád találjanak!

„…Aki engem akar hallani, ahhoz szólni fogok!
Aki utánam vágyódik, ahhoz elmegyek.”

Nincs fontosabb feladat, mint az evangéliumok szövegeit életünk minden reggelén térden állva átelmélkedni és napi jófeltételnek kitűzni.
Giovanni Pappini

Krisztus a századok távolságából is közvetlenül szól hozzánk, nekünk beszél. Fölénk hajol és fülünkbe súg. Hallgassuk, de ne elégedjünk meg a tétlen hallgatással, a szeretet édes, benső bizalmasságában szólaljunk meg mi is, és kérdezzük csendes, meghitt alázattal: „Emlékezel, Uram? Emlékezel… az isteni részvétre, mely megjárta a lelkedet, mikor mondtad: „jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok…” Ugye arra gondoltál, hogy az Atyától végtelen erőket hoztál a földre, s hogy hatalmad és szereteted győzedelmeskedni jött tehetetlenségünk és hidegségünk fölött…”
Prohászka Ottokár püspök

Én vagyok, ne félj
„Én vagyok, ne féljetek”
Előbukkansz a homályból,
Félelmeinkben és szorongásainkban,
Megmutatod magad
(mert nem látunk, nem hiszünk)
És azt mondod:
„én vagyok, ne féljetek”
Én vagyok a kilátástalanság
És a reményvesztettség,
Ne félj tőle!
Én vagyok a testi szenvedés,
Ne félj tőle!
Én vagyok minden lelki gyötrelem,
Ne félj tőle!
Én vagyok minden szenvedő ember,
Ne félj tőle!
Én vagyok minden szerencsétlen bűnös is,
Ne félj tőle!
Vágvölgyi Éva

Ha elhozzuk Istent az újévbe, nem lesz abban egyetlen zugnyi üres hely.
Alois Wurm

a Pusztában Kiáltó szava –

megtérni
mássá alakulni
a régi gyökérből
kinevelni sudár-egyenes hajtást
bátran
a kezdés új örömével
kinevelni boldog-erősnek
hogy bírjon majd koronát elviselni
tövisből fontat is
fényekből szőttet is
Szent-Gály Kata

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétséget, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat! Ámen.
Assisi Szent Ferenc

 

Előző cikkAz irgalmas Isten
Következő cikkÖkumenikus imaórák Kárpátalján