Imaoldal

799
ima

Ó Jézus, emlékeztess, hogy amikor Istent Atyánknak szólítjuk, Isten gyermekeként viselkedjünk! Ha nekünk örömünk telik Atyánkban, neki is kedvét kell találnia bennünk. Atyánk, hadd legyünk templomod, amelyben az emberek felismerik jelenlétedet!
Szent Ciprián

Istenem, bocsánat!
Bocsásd meg gyermekkorom sértéseit,
felnőttkorom sok rettenetes bűnét,
mindazt, amit a mai napig elkövettem
a jelen pillanatig.

Segíts, Istenem,
ítéld bennem halálra a régi gonosz,
langyos, hűtlen, gyönge, határozatlan,
elbágyadt embert,
és „teremts bennem új szívet”!

Neked szentelem életem második felének
minden pillanatát.
Add, hogy jövőm
teljes ellentétben legyen múltammal,
hogy jövőm fizessen a múltért,
hogy mindig a te akaratodat tegyem,
hogy minden pillanatban megdicsőítselek
a te akaratod mértéke szerint.
Boldog Charles de Foucauld

Ó, napba öltözött Asszony…
Mi, Éva számkivetett fiai, kik itt élünk a Földön, föltekintünk rád! Te, Krisztus napjába öltözött, az ember és a világ megváltásának napjába, melyet Fiad a kereszten és a föltámadásban szerzett.
Tedd, hogy a Földön szünet nélkül ez a nap ragyogjon ránk!
Tedd, hogy el ne homályosodjon az emberek lelkében! Te, az Egyház élő ikonja, esdd ki, hogy ez a nap világítsa be az Egyház földi útjait.
És engedd, hogy az Egyház tekintetét terád, a Megváltó anyjára szegezve szünet nélkül tanulja, hogyan legyen ő is anya.
Ó, Anyánk… védelmezd e föld gyermekeit a lélek halálától! Az emberiség előtt, akit, úgy tűnik, megigéz mindaz, ami időleges – és akkor, amikor a „világ birtokba vétele” elfedi az ember Istenben elrejtett örök sorsának perspektíváját –, légy magad Isten tanúja!
Boldog II. János Pál pápa

Kérünk, Urunk Istenünk, taníts bennünket arra, hogy helyesen kérjük tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé, minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét! Lelked zabolázza meg féktelen érzékeinket! Vezess, és adj erőt ahhoz, ami igaz javunk: hogy megtartsuk törvényeidet, és minden tevékenységünkben folyton örvendjünk a te csodálatos és felüdítő jelenlétednek! Tiéd minden szent dicsérete és magasztalása mindörökké. Ámen.
Szent Baziliosz imája

Én csak szegény bűnös vagyok, Uram,
de mihelyt szólítalak,
kegyelmeddel és irgalmaddal
egészen elárasztasz engem.
Legnagyobb boldogságomról mondanék le,
ha nem törekednék arra,
hogy mindig csodálatos
jelenlétedben éljek! Ámen.
Kolumbusz Kristóf

Hozzon a mai nap belső békét a számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat „teljesen a tiéd”, és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké!
Kis Szent Teréz imája

Minden bizalmunk kezdete, alapja a Boldogságos Mária!
Rábízta Isten minden javak kincsestárát, hadd tudják mindenek, hogy Őáltala jön nekünk minden reményünk, minden kegyelmünk, mind az üdvünk – míg Jézust nyújtja minekünk. Mert így akarta Ő: az Úr, hogy mindent Mária által kapjunk.
IX. Piusz pápa

Előző cikkNyár és szabadság
Következő cikkEucharisztikus nap Munkácson