Imaoldal

700

Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába.
Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet…
Iz. 52,7

Minden kereszténynek apostolnak kell lennie,
ez nem tanács, ez parancs, ez a szeretet parancsa.
Charles de Foucauld

Keresztelő János (képzelt) imája
Jézus, Isten Báránya,
ma újra találkoztam veled.
Tudom, ki vagy, mégsem ismerlek igazán.
Előttem állsz, hozzám jössz, de titok vagy számomra.
Ki vagy te, aki napról napra közelítesz felém?
Ki vagy te, aki szelíd bárányként elveszed bűneimet?
Ki vagy te, aki a Szentlélek által
mind a mai napig titokzatosan jelen vagy életemben?
Most hozzám költöztél,
hogy ismeretlenséged homálya vágyat ébresszen bennem,
hogy újra és újra keresésedre induljak.
Nálam lakozol, hogy mind jobban megismerjelek,
és megismertesselek másokkal is.
Tanúságot teszel magadról,
hogy erőt adj tanúságot tenni rólad.
Hálát adok neked, hogy megelőzöl engem,
így utat mutatsz számomra.
Járj előttem mindennap, hogy újra tanúskodhassam rólad.
Ámen.

Kérem a jó szándék vetését,
Mely a lélekben megfakadhat.
Kinyújtott kezünket ne sértsék,
Jó földbe hulljanak a magvak.
Én nem kérek más, külön sorsot,
Csak ennyit: hogy az Ábel vére
Amely a köveken piroslott
Váljon arany testvériségre.
Kozma László: Búza /részlet/

A napnak egyetlen kis sugara sem megy veszendőbe.
De a magnak, amit fölébreszt, időre van szüksége, hogy
megfoganjon, és az, aki vet, nem is mindig látja az aratást.
Minden termelő tevékenység – a hit műve.
Albert Schweitzer

A legnagyobb áldozatot is vállalnotok kell
Én mindenütt ott vagyok,
ahol eltévedt gyermekeim vannak.
Szeretem őket.
Áldozataitokkal és imáitokkal segítsetek nekem
megtéríteni őket.
Szeretett Fiam szíve nagyon vágyódik utánunk.
Vigasztaljátok őt szánalmaitokkal,
irgalmasságotokkal és önfeláldozó szeretetetekkel.
Legnagyobb gondotok az legyen,
hogy minden lélek üdvözüljön.
A legnagyobb áldozatot is vállalnotok kell.
Gyülekezzetek a szeretet szoros gyűrűjébe,
és erősítsétek egymást az imához
és áldozathoz való hűségetekben.
(A keresztrefeszített szeretetről nevezett
Franciska Mária „Mária” elmélkedéseiből)

FIATALOK IMÁJA
Miatyánk! Neked akarjuk szentelni fiatalságunkat, hogy
mostantól fogva egész életünk fogyatkozás nélküli hűségét
készítsük elő. Add nekünk a kegyelmet, hogy bátran megőrizzük
lelkünk tisztaságát. Erősítsd meg szívünkben a
szándékot, hogy a Te akaratod szerint éljünk. Mindig és
mindenütt az igazság tanúi legyünk, mert ránk bíztad azt,
hogy felragyogtassuk a világban.
Add nekünk, hogy Krisztusunk áldozatát megértsük, és
készen legyünk minden áldozatra, amit Te kérsz tőlünk.
Tégy minket arra méltóvá, hogy barátaink mellett, akik
Téged nem ismernek, fényességed, igazságod, szereteted
apostolai legyünk.
Adj nekünk testvéri szívet minden ember felé, aki bárhol
is a világon az igazságosság uralmát keresi. Add nekünk
apostolaid hódító hitét, hogy Megváltónk testvéreivé lehessünk.
Ámen.


Adj kezeket, Uram, áldókat, jót tevőket,
Kezeket – alkotókat, sohasem pihenőket;
Kezeket – hogy felfogják az elbukókat,
Kezeket – melyek imára kulcsolódnak;
Kezeket – áldón Istenhez emelkedőket,
Emberkezeket, mert várja őket az élet.

Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját
házadban… ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és
boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten
jóságának élő kifejeződése; jóság ragyogjon a szemedben,
a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban.
Kalkuttai Boldog Teréz

Előző cikkMisszió
Következő cikkA vörösiszap és az egyház