Imaoldal

710

Mindenünk Krisztus minekünk. Ha sebre vágyol gyógyulást, Őbenne orvost találsz. Ha láz hevít, Forrás Ő, és üdít. Ha bűnöd súlya fojt: Ő igazulásod. Ha kell segítség: Ő erősség. Halál rettegtet: Ő az Élet! Az égbe hív vágy: Ő az Út – hogy járjad! Sötéttől félő: nézd, a Fény Ő. Ha kínoz éhed, Ő az Étked. Ízleljétek tehát és lássátok, mily édes a ti Uratok!

Szent Ambrus

Jézusom édes Szíve,
én nem tudlak úgy szeretni,
ahogy kell, csak általad;
nem tudok hozzád jönni,
ha nem vonzol engem;
nem tudok rád hagyatkozni,
ha te nem támogatsz.
Hogy mindenem a tiéd lehessen,
végy birtokba, Uram,
hogy ne legyek többé a magamé.
Szeretetedre bízom magam:
vezess, alakíts, kötözz meg, tisztíts meg,
formálj, ahogy neked tetszik, és ne engedd,
hogy elszakadjak tőled.
A veszteségek, a kísértések,
a nehézségek, amik érnek,
váljanak a kegyelmek forrásává a te kezedben,
mert gyakran elveszni látom magamat az úton,
amelyen te vezetsz a boldogságom felé.
Jézusom isteni és gondviselő Szíve,
lelkem igazi Atyja, ne nézd ezt a lázadó, gyönge,
állhatatlan, önmaga ellensége akaratot!

Boldog Bartolo Longo

Ó, irgalmas Jézus, hallgass meg engem!
Szívednek kegyelme térítsen meg engem!
Szívednek fénye világosítson meg engem
Szívednek fájdalma indítson meg engem!
Szívednek sebe fogadjon be engem!
Szívednek vére engeszteljen ki engem!
Szívednek érdeme szenteljen meg engem!
Szívednek keresztje erősítsen engem!
Szívednek töviskoronája díszítsen engem!
Szívednek irgalma karoljon fel engem!
Szívednek szelleme éltessen engem!
Szívednek tüze hevítsen engem!

Szívednek lángja gyullasszon föl engem!
Szívednek szeretete ragadjon el engem!
Szívednek méltósága emeljen föl engem!
Szívednek dicsősége dicsőítsen meg engem!
Szívednek szemlélete változtasson meg engem!
Szívednek öröme lelkesítsen engem!
Szívednek birtoka elégítsen ki engem!
Szívedben élni-halni engedj, kérlek!
Ó, Jézusom, szeretni csakis téged!
Ó, édes Szív, hadd éljek boldogul,
E földön most s örökké majd ott túl!

Ligouri Szent Alfonz

Bizalom Jézus Szent Szívében

Istenem, Atyám, erősen hiszem, Te szeretettel őrködsz a benned bízók felett, s meg vagyok győződve, hogy semmi sem hiányozhat annak, aki mindent Tőled remél. Reád bízom minden gondolatomat. Távol legyen tőlem minden nyugtalanság.

Az emberek megfoszthatnak becsületemtől, vagyonomat elveszíthetem, a betegség elveheti erőmet, az eszközök hiányozhatnak, hogy Neked szolgáljak, a bűn megfoszthat kegyelmedtől, de Benned való bizalmamtól soha. Ezt megőrzöm életem utolsó leheletéig. A pokol valamennyi hatalma hasztalan iparkodik ezt tőlem elragadni.

Várják bár szerencséjüket mások gazdagságtól avagy tehetségüktől, bizakodjanak bár életük szentségében, bűnbánatuk szigorúságában, alamizsnájuk sokaságában, imádságuk buzgóságában, az én bizalmam, Uram, a Te Szíved.

Szíved szeretetében bízva remélem, hogy örökre boldog leszek, mert ezt Tőled remélem. Akik Tebenned bíznak, mindörökre meg nem szégyenülnek.
Ámen.

Colombiere Szent Kolos

Előző cikkÚrnapja
Következő cikkLegyetek a remény emberei! XV. Munkácsi Ifjúsági Találkozó