Imaoldal

632

Hagyd el a haragot és ne méltatlankodj, föl ne gerjedj, nehogy vétkezzél! Nézd, a gonoszok eltűnnek, de akik az Úrban bíznak, birtokolják a földet. A szelídek uralják a földet, és élvezik a béke teljességét.
Assisi Szent Ferenc

Nyerd el a belső békét, és körülötted sok ember megtalálja üdvösségét. A béke megőrzéséért gondosan kerülni kell a mások hibáiról való beszédet.
Ha valaki elérte a békét, lelki adományokat kap táplálékul.
Szárovi Szent Szerafim

Az emberek szívesen dölyfösek és gyűlölködők, mihelyst módjuk nyílik erre; s legtöbbször valóban oly sajátosan kegyetlenek, mint a gyermekek. De te maradj alázatos, s ugyanakkor őrizd meg méltóságodat.
Mert a kettőt csak egyszerre őrizheted meg. Emberi méltóságod torz magatartás lesz, ha nem dereng mögötte esendő lényed alázatának öntudata; alázatos magatartásod egy puhány gyávaságának lenyomata lesz, ha nem érzik e magatartás mögött emberi rangod. Ha az emberek között kell élned – s nem vagy tapír, sem keselyű, hol is élhetsz máshol? –, egyszerre kell uralkodnod és engedelmeskedned, mindig rangtartóan és szerényen, mindig komolyan és készségesen, mindig alázatosan és méltóságosan.
Márai Sándor Füves könyvéből (187. sz.)

Ó, Uram, hogy bemutasd nekünk alázatod misztériumát, fáradtan leültél a kút szélére, és inni kértél a szamariai asszonytól. Te megajándékoztad őt a hittel, s most szomjazol a hitére. Vizet kérsz tőle, és fölgyújtod benne Isten szeretetének tüzét.
Add meg mérhetetlen kegyelmességedben, hogy elhagyjuk a bűn mély sötétségét, a bűnös szenvedélyek vizét, és állandóan Teutánad szomjazzunk, ki az élet forrása és a jóság kútfője vagy!
Ókeresztény ima

Emlékezzél, Mária, arra az alázatosságra,
amellyel Isten a mi gőgünk miatt
ebben az életben alávetette magát neked.
Kérlek Téged, minden jóság Asszonya,
segíts engem,
hogy lelkem üdvösségéért egész alázattal
alávessem neked akaratomat.

Emlékezzél, Mária, arra a segítségre,
amelyet lelkünkért és testünkért
az örök reménytelenség ellen
Isten tebenned adott nekünk!
Árpád-házi Boldog Erzsébet imája

A keresztények olyan emberek, akik nagy reménységet hordanak szívünkben. Nem azért, mert remélik, hogy vállalkozásaik jobban sikerülnek; nem is azért, mert azt hiszik, a sorscsapások elkerülik őket. Reményüknek neve van és arca: Jézus Krisztus, a megfeszített, a feltámadott, biztosítja őket, hogy a sokszor látszólag értelem és remény nélküli életfonaluk kibogozódik, amikor visszatér, hogy új eget, új földet alkosson. Új város születik.
Oscar Saier érsek

A reménységből élők
sokkal messzebbre látnak.

A szeretetből élők
sokkal mélyebben látnak.

A hitből élők
mindent más színben látnak.
L. Zenetti

Akaratotok mindig legyen kész minden eshetőségre, és szíveteket ne kösse meg semmi! Ha valamilyen vágyat tápláltok magatokban, úgy tegyétek, hogy az esetleges sikertelenség ne okozzon fájdalmat, hanem őrizzétek meg lelketeket ugyanolyan nyugodtnak, mintha semmit nem kívántatok volna. Az igazi szabadság abban áll, hogy semmihez nem ragaszkodunk. Isten ilyen szabadnak szeretné látni lelketeket, hogy nagyszerű csodáit véghezvihesse benne.
Juan de Bonilla, spanyol ferences, 16 sz.

Uram, Jézus! Beismerem, hogy sokszor nem ismerem fel saját vakságomat, és nehezemre esne, ha megváltoztatnád az életem. De mégis erre van szükségem. Szükségem van arra, hogy a hit szemével lássak. Szükségem van arra, hogy lássam jóságot és irgalmat sugárzó arcodat. Uram, adj nekem bátorságot, hogy minden akadályt legyőzve hozzád egyre közelebb kerüljek. Térj be az én életembe, hogy üdvösség köszöntsön rám!
Szent Metód

Uram, te ismersz engem. Fogadj el olyannak, amilyen vagyok, és mutasd meg, milyennek szeretnél látni.
Oscar Sailer érsek

Jézus, azokat a kegyelmi szavakat,
Amelyeket Galilea szélfútta dombjain mondtál,
Mondd azokat nekem is!

Jézus, azokat a hatalmas szavakat,
Amelyeket a viharos tavon mondtál a tanítványoknak,
Mondd azokat nekem is.

Jézus, azokat az üdvözítő szavakat,
Amelyeket a Golgotán mondtál annak a bűnösnek,
Mondd azokat nekem is.

Jézus, az élet szavait,
Amelyeket alkonyatkor az emmauszi úton mondtál,
Mondd azokat nekem is!

Neked szenteljük magunkat, Urunk: fogadj el minket, igazság Istene, fogadd el népedet, és töröld el minden bűnét; add, hogy becsületességben és ártatlanságban éljen. Legyenek valamennyien választottak és szentek, és kapjanak helyet angyalaid sorában!
Ókeresztény imádság

Előző cikkAz Úr kedvében járni – A megszentelt élet ünnepe egyházmegyénkben
Következő cikkBezárni Istent a templomba?