Imaoldal

656

Jézus imádkozik értem! És ezt mindegyikünk elmondhatja: biztos vagyok benne, hogy Jézus imádkozik értem; ott van az Atya előtt és megnevez engem. Ez az egyház sarokköve: az imádkozó Jézus.
Ferenc pápa

Imádkozik értünk, mint papunk; imádkozik bennünk, mint a mi főnk, mi imádkozunk Hozzá, mint Istenünkhöz. Ismerjük föl tehát Benne a mi hangunkat, és az Ő hangját mibennünk.
Szent Ágoston

„Imádkozz és térj meg! Nagy dolgok forognak kockán! Imádkozz! Mert az emberek jókedvvel és élvezettel haladnak a pusztulás felé, mintha egy álarcosbálra vagy az ördög esküvőjére mennének. Segíts nekem a lelkek megmentésében. Túl sok a bűn. A harag napja a maga félelmetes eseményeivel közel van, sokkal közelebb, mint gondolnád! A világ hamis biztonságérzetbe ringatja magát. Az isteni ítélet úgy fog lecsapni, mint a villám. Ezek az istentelen és gonosz emberek nem kapnak kegyelmet, úgy elpusztulnak, hogy Szodoma és Gomorra büntetése az övékhez képest semminek sem tűnik majd. Igen, mondom neked, a gonoszság még soha nem volt olyan nagy, mint napjainkban.”
A Szent Pio atya által kapott próféciából

A tékozló fiú imája

Uram, az én esztelen tetteim
versenyre kelnek a tékozló fiúéval,
és mint ő tette, most én is lábadhoz borulok,
sírva kérem bocsánatodat,
ne vess meg engem, Mindenség Királya!

Tégy méltóvá engem,
Halhatatlan asztalod lakomájára,
bár menyegzős köntösöm
régen elvesztettem,
bemocskoltam a tőled kapott fehér ruhámat.
Irgalmasságodban
ajándékozz meg vele újra engem,
Uram, Mindenség Királya!
Romanusz
dalköltő a VI. századból

Ne félj, mert én veled vagyok!
Ne tekintgess semerre,
mert én vagyok a te Istened!
Megerősítelek és megsegítelek,
s támogatlak téged szabadító
jobbommal.
Izajás 41,10

„Isten az, aki a megigazulást adja. Ki lenne hát az, aki kárhoztat? Talán Krisztus Jézus, aki meghalt, mi több, fel is támadt, Isten jobbján van, és közbenjár értünk?”
Római levél 8,34

Jézus imádkozik érted. Ő a te oldaladon áll. Ha Őrá bíztad az életedet, mint Megmentődre, közbenjár érted.
Rick Warren

Kérünk Téged, Istenünk, a kegyelmek és az örök élet Urát: erősítsd és növeld bennünk a bizalom erejét és a rendíthetetlenség bátorságát. Vágyódjunk mindig Utánad, aki az élet és az egész valóság teljessége vagy. Tudjunk mindig Rád építeni és hűségedre alapozni. Minden félelmünket oszlassa el hatalmad végtelensége. Áldj meg bennünket ilyen lelkülettel; ilyen érzéseket és gondolatokat ébresszen bennünk Szentlelked, és akkor, Urunk és Istenünk, a remény erényében élünk.

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk.
Római levél 5,5

Jézusom!
Hálát adok neked,
hogy feltételek nélkül elfogadsz engem.
Hogy tudod, hozzád tartozom,
és nem mondasz le rólam.
Hálát adok,
hogy kegyelmed halálom napjáig ingyenes,
hogy teljes jóságodban
nem hiányosságaimat kéred számon tőlem.
Hálát adok, hogy számodra nem veszhetek el soha,
ha el is fordulok tőled, te akkor is rám találsz.
Nem akkor jössz, ha várom,
hanem ha nem számítok rá.
Csöndesen átölelsz, befogadsz határtalan szeretetedbe.
Elhiszem, hogy a szemedben nem létezik a rossz,
csak az örök lehetőség,
hogy bennem élve, általam kifejezd magad.
Szólj rajtam keresztül,
nyilvánulj meg bennem,
hogy többé már ne én legyek a fontos,
hanem csak te.
Segíts, hogy közvetítsem jelenléted a világban.

Az élet legkilátástalanabb helyzetében az Isten vár rám, Isten át akar ölelni, Isten számít rám.
Ferenc pápa

Előző cikkKettős ünnep Nagybakosban
Következő cikkNyár van, nyár…