Imaoldal

758

„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él.”
Jn 11,25

„Aki engem akar hallani, ahhoz szólni fogok!
Aki utánam vágyódik, ahhoz elmegyek.”
Bossis Gabriella lelki naplójából

Oly fényben él az Isten,
amelyhez nincsen út;
ki maga úttá nem lesz,
láttáig sose jut.
Hogyan lehet, ó ember,
még valamire vágyad,
ha átölelted Istent,
s a mindent megtaláltad.
Angelus Silesius – Sík Sándor ford.

A feltámadt Jézus Krisztus Isten tökéletes képmása. Az örökké élő Isten ugyanis maga a szeretet, a feltámadt Jézus Krisztus pedig örökké él, szívében azzal a szeretettel, amelynél nagyobbat elgondolni sem lehet, vagyis azzal a szeretettel, amellyel megbocsátásért imádkozva életét adta mindenkiért, és teljes bizalommal Atyjának kezébe ajánlotta önmagát. Ez a feltámadt Jézus tehát az a képmás, amely felé minden halad, és amely Ómegaként vonzza maga felé a Szentlélek által az egész világot, és benne minden életet. Így dicsőül meg az Isten, s az élő ember az Isten dicsősége.
Szent Iréneusz

Mindnyájan a tökéletes képmás, Jézus Krisztus felé vagyunk megteremtve, hogy a Szentlélek működése és saját hitünk, megismerésünk és szeretetünk révén egyre inkább Isten képmásává legyünk.
Nemeshegyi Péter SJ

Nagy kegyelem,
ha a feltámadott
Jézus találkozik veled,
és megkérdezi tőled:
„Szeretsz engem?”

Nagy kegyelem,
ha azt tudod
felelni Jézusnak:
„Uram, tudod,
Hogy szeretlek”.

Nem más,
csupán kegyelem,
ha oda mész,
ahová Jézus:
a szegények közé
és a keresztre.

Az ég iránti szeretet az egyetlen feléje vivő út.
John Henry Newman bíboros

Jézus, Isten Báránya,
ma újra találkoztam veled.
Tudom, ki vagy, mégsem ismerlek igazán.
Előttem állsz, hozzám jössz, de titok vagy számomra.
Ki vagy te, aki napról napra közelítesz felém?
Ki vagy te, aki szelíd bárányként elveszed bűneimet?
Ki vagy te, aki a Szentlélek által
mind a mai napig titokzatosan jelen vagy életemben?
Most hozzám költöztél,
hogy ismeretlenséged homálya vágyat ébresszen bennem,
hogy újra és újra keresésedre induljak.
Nálam lakozol, hogy mind jobban megismerjelek,
és megismertesselek másokkal is.
Tanúságot teszel magadról,
hogy erőt adj tanúságot tenni rólad.
Hálát adok neked, hogy megelőzöl engem,
így utat mutatsz számomra.
Járj előttem mindennap, hogy újra tanúskodhassam rólad.
Ámen.
B. GY.

Ha egyszer igazán találkoztunk Jézussal, más úton kell hazatérnünk – a megtérés, s nem pedig múltunk romlásba vezető útján.
Charles de Foucauld

Jöjjön el a visszavonhatatlan elhatározás napja! Egy adott pillanatban nincs más kiút, csak a szabadság válasza, amikor az ember, akár a szakadékba, beleveti magát Isten karjába.
Taizéi levél, 1992

Ó, Jézusom, Megváltóm, itt vagyok lábaidnál! Szeretem, dicsérem és áldom egész szívemből isteni gondviselésedet mindenért, amit rám küldtél vagy megengedtél. Mert mindaz, ami általad történik, jó és csodálatra méltó. Szent akaratod történik mindenben és minden által, bármennyire lázadozzék is ellene természetem. Legyen áldott és imádott isteni végzésed mindörökké! Ég és föld előtt megvallom, teljes szívemből hiszem, Uram, hogy igazságos vagy, és hogy ezt a szenvedést, sőt, sokkal többet is megérdemlek bűneimért. Azért ezt a megpróbáltatást szívemből vállalom a te dicsőségedre, igazságod kiengesztelésére, szent akaratod teljesítésére, szenvedésed iránti tiszteletből, melyet bűneimért viseltél el.
Eudes Szent János

Hatalmunk van arra, hogy Istennel már most a Paradicsomban legyünk, hogy boldogok legyünk vele, akár ebben a pillanatban is, ha úgy szeretünk, ahogy ő, ha úgy segítünk, ahogy ő, ha úgy adunk, ahogy ő, ha úgy szolgálunk, ahogy ő.
Kalkuttai Szent Teréz

Előző cikkFeltámadt Krisztus e napon, örvendezzünk!
Következő cikkMegalakult egyházmegyénkben az Egyházmegyei Pasztorális Tanács