Imaoldal

650

Ó, Mária, irgalmasság Anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenben, aki gazdag az irgalomban, szabadon tegye jócselekedeteit, melyeket Ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen.

Szent II. János Pál pápa

 

Ó, emberek és népek Anyja!
Te ismered minden szenvedésünket
és reménységünket.
Anyaként érzed minden vívódásunkat
jó és rossz, fény és sötétség között,
mely megrengeti a világot.

Fogadd el kiáltásunkat,
mely a Szentlélek által
egyenesen szívedig ér,
s az Úr anyjának és szolgálójának
szeretetével öleld magadhoz
az egyéneket és népeket,
kik leginkább vágyakoznak ölelésedre
azokkal az egyénekkel
és népekkel együtt,
akikre különösképpen vigyázol.

Túláradó szeretettel
bízzuk rád őket, Anyánk!

Bár mindenkihez elérkeznék
a béke és szabadság ideje,
az igazság, igazságosság és remény ideje!
Szent II. János Pál

Urunk, Feltámadt Jézusunk!
Jöjj közénk ma is, áthatolva
a belülről lezárt ajtókon.
Lépj „középre” szavaddal és szentségeddel.
Add nekünk békédet, gyógyíts meg
és szabadíts fel minket
a legnagyobb örömre.
Nyisd fel az ajtókat, melyeket belülről mi zárunk be.
Ne hagyj bennünket kamránk sötétjében,
hanem tárd föl
lelkünk kapuit az embertárs, a világ felé.
Tégy feltámadt életed tanúivá minket,
hogy téged hirdessünk az élet országútjain is.
H. Wittler

Az a feladatunk, hogy Isten örömének tanúi legyünk. Igaz, ez keresztút – de az öröm útja is, mivel a reménység útja.
P. Cazelles

Az is egyik módja az élet feletti örömünknek, hogy gyakran gondolunk a halálra.
XXIII. János pápa

Ó Dicsőség Királya, „jöjjön el a Te országod”! Uralkodj szereteteddel a gyermekek szívében, mert ők szeplőtelenül megőrzik a keresztség ártatlanságának hófehér liliomát. Uralkodj az ifjak szívében, hogy épen és tisztán nőjenek fel, s kövessék azok szavát, akik Téged képviselnek a családban, az iskolában és a templomban. Uralkodj a családokban, hogy a szülők és a gyermekek összhangban éljenek szent törvényeid megtartásában. Uralkodj hazánkon, hogy annak minden polgára a társadalmi rend összhangjában ugyanazon mennyei Atya gyermekének érezze magát, akik arra hivatottak, hogy együttműködjenek a közjóért; és boldogok, hogy részesei az egyetlen Titokzatos Testnek, amelynek Szentséged a jelképe, s egyben kiapadhatatlan forrása. Uralkodj végül, ó Királyok Királya és Uralkodóknak Ura, a föld minden nemzete fölött, és világosítsd meg valamennyiünk vezetőit, hogy a Te példádtól megihletve a békességnek és ne a háborúságnak a gondolatait táplálják.

Ó szentségi Jézus, tedd, hogy minden nép önként szolgáljon Neked, tudván, hogy „Istennek szolgálni annyi, mint uralkodni”. A Te szentséged, ó Jézus, legyen világossága az értelemnek, ereje az akaratnak, vonzóereje a szíveknek. Legyen támasza a gyengéknek, vigasztalása a szenvedőknek és üdvözítő útravalója a haldoklóknak; és legyen mindenkinek az „eljövendő dicsőség záloga”.
XXIII. János pápa

Istenünk, mindenható Atyánk, engedd, hogy összes gyermeked megtapasztalja: úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van kísérőjük, aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit eleve arra választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen.
Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké! Neked, aki az élet Atyja, kezdet nélküli forrás, a legfőbb jó és örök világosság vagy, a Fiúval és a Szentlélekkel együtt legyen tisztelet és dicsőség, dicséret és hála mindörökkön örökké! Ámen.
Szent II. János Pál pápa

 

Előző cikkMária hite, mint életút
Következő cikkFerenc pápa a szentek sorába iktatta XXIII. János és II. János Pál pápákat