Imaoldal

844

„Mester, Mester, elveszünk!” Ő felkelt, parancsolt
a szélnek és a háborgó víznek. Minden
elcsöndesedett és elnyugodott.
Lk 8,24

„Békességet hagyok rátok. Az én békémet
adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ
adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és
ne csüggedjen!”
Jn 14,27

Isten lelke a béke lelke, és a legnagyobb szükségek idején, a fájdalomban is eltölt nyugalommal, alázattal, bizakodással.
Ez irgalmasságának ajándéka.
Az ördög lelke viszont ugyanebben a fájdalomban izgat, ingerel, elkeserít, kísért. Haragot szít ellenünk, miközben pedig szeretettel kellene lennünk magunk iránt.
Ha tehát háborgat néhány gondolat, gondolj arra, hogy ez sohasem származik Istentől, hanem az ördögtől. Isten ugyanis nyugalmat ajándékoz neked, lévén Ő a béke lelke.
Szent Pio atya

Fizetve

A sátán még most is kísérget,
A minap elém tett egy jegyzéket.
Melyben bűneim hosszú sorba,
Egyenként is fel voltak írva.

Elém tette, s rám vigyorgott.
Jaj, Istenem! Minden ott volt!
Minden bűnöm, s vétkem felírva.
Mi lesz velem? – kérdeztem sírva.

Hát mi lenne? – mondta nevetve.
Nem juthatsz el az örök életre.
Az üdvösségből ki vagy zárva.
S én zokogtam, mint elítélt árva.

Ekkor valaki hozzám lépett,
S keresztülhúzta a jegyzéket.
De a keze át volt szegezve,
S vérével írta rá: FIZETVE.

Legyetek mindig készenlétben az ördög támadásaival szemben! Várhatjuk-e tőle, hogy nem kísért meg minket, aki attól sem riadt vissza, hogy Krisztust megkísértse?
Máriát a „sátán ostorának” nevezik, mert a sátán nem tehet tönkre egyetlen embert sem, aki az Istenanyánál keres menedéket.
Szarovi Szent Szerafim

Nagy és irgalmas Isten, atyáink Istene!
A béke és az élet ura, mindenek Atyja!
A te gondolatod a béke és nem a pusztulás;
elítéled a háborút és megtorlod az erőszakosok gőgjét.
Elküldted Fiadat, Jézust, hogy hirdesse a békét
a közelieknek és távoliaknak,
hogy egyek legyenek az emberek
minden fajból, minden nemzetségből.
Hallgasd meg fiaid egybehangzó kiáltozását,
az emberiség zokogó könyörgését:
sohase legyen többé háború, ne legyen többé,
mert jóvátehetetlen kaland, amelyből nincs visszaút,
a gyász és az erőszak ördögi köre!
Egyesülve Szűz Máriával, Jézus Anyjával,
még tovább kérlelünk:
beszélj a felelősök szívére a népek sorsáért!
Állítsák le a megtorlás és a bosszú logikáját:
Szentlelked sugalljon új megoldásokat
a nagylelkű és minden tiszteletet megérdemlő várakozásra:
ezekkel sokkal többre lehet menni,
mint a háború elsietett döntéseivel.
A béke napjaival ajándékozd meg korunkat!
Soha többé háborút!
Szent II. János Pál pápa

Ahogyan növekszik körülöttünk
a jövőért való szorongás,
úgy növekszik bennünk
a gyermeki bizalom Máriában: ő jó,
és jó anyja a Földnek.
Szent-Gály Kata

Nem lehet nehéz hinnetek, hogy Isten teremtette a mennyet és a földet, Ő irányít mindent, és Ő vezet el mindent a teljességig. Nem lehet nehéz éreznetek, hogy olyan közel vagyok hozzátok, „mint aki arcához emeli a csecsemőt” (Oz 11,4).
Nem lehet nehéz meggyőződnötök arról, hogy élettörténetetek úgy kereszteződik az enyémmel, mint két szerelmi történet…
Ha ti adtok valamit életetekre, életszentségetekre, üdvösségetekre, annál inkább én, Atyátok! Hagyatkozzatok rám, gyermekeim: higgyetek bennem! Egész napotok irányuljon erre a meghittségre: „Ami az enyém, az a tied” – mondta nekem Jézus. Erre én is könnyen adhattam választ: „ami a tied, az az enyém” (Jn 17,10). S mintha ez még nem lenne elég, így imádkozott: „Én bennük, te bennem, hogy teljesen egy legyünk” (Jn 17, 23).
Próbáljátok meg és meglátjátok!
A földön megélt bensőséges élet az ország elővételezése, az igazi béke. A szeretet teljessége.

Carlo Caretto: Isten látta, hogy ez jó

Előző cikkNyári emlék – élő valóság
Következő cikkPünkösdi békeima a Vatikánban