Imaoldal

667

Bízzál mindenkor Istenben! Ő sohasem veszíti el a csatát!
Szent Josemaría Escrivá

A remény által felsegít, a szeretet által magához ölel bennünket az Úr Jézus.
Szent Ágoston

 

Fel fog robbanni a világ, ha nem tanul meg szeretni. A gondolkodó Föld jövője szorosan összefügg azzal, hogy a gyűlölet erői átváltoznak-e a szeretet erőivé.
Teilhard de Chardin

Hozzád emelem, Uram, lelkemet,
Istenem, tebenned remélek!
Ne hagyd, hogy megszégyenüljek,
és ellenségeim ujjongjanak fölöttem!
Hisz senki, aki tebenned bízik,
meg nem szégyenül.
Zs 25, 1-3

A jövőben reánk váró küzdelmekre gondolva gyakran bénító félelem tölt el minket. De Istenre akarjuk bízni magunkat, Ő a kellő időben erőt ad nekünk. Ha már előre erősnek éreznénk magunkat, az elbizakodottá tehetne minket.
Elég, ha őszintén kívánunk bátran harcolni és szilárdan reméljük, hogy Isten velünk lesz, amint szükségünk lesz segítségére.
Szalézi Szt. Ferenc

Ezernyi félelem sem képes megsemmisíteni a reménységet.
XXIII. János pápa

Szűz Mária, bátor asszony! Te, aki a Kálvárián halál nélkül is elnyerted a vértanúság koszorúját, példáddal erősítsd meg szívünket, hogy ne csüggesszenek el a viszontagságok. Segíts nekünk, hogy a mindennapok gyötrődéseinek batyuját ne a reményvesztettek lelkületével, hanem azoknak az embereknek a derűjével cipeljük, akik tudják, hogy Isten keze megoltalmazza őket. Azután pedig, ha megérint minket a kísértés, hogy abbahagyjuk, mert már nem bírjuk tovább, állj mellénk, telepedj a csüggedtek mellé! Ismételd a remény szavait nekünk. Így leheletedtől megvigasztalódva a legősibb, tiszteletedre írt imádsággal fohászkodjunk hozzád: „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem szabadíts meg minket minden veszedelemtől, mint egyedül áldott és szeplőtelen”

Istenem, te minden ember szívébe
beleoltottad a reményt,
de keresztény, természetfeletti reményt
csak te adhatsz nekünk.

Add meg nekem ezt az erősséget,
add meg minden nekem kedvesnek
és minden hívő léleknek!

Add, hogy ez az egész életünket,
szenvedésünket és halálunkat
fényesebbé tegye, átváltoztassa,
s nekünk ebben az életben,
különösen a csalódások
és gondok napjaiban,
benső erőt és bízó bátorságot adjon!
Elizabeth Leseur

Bízzatok türelmesen imátok meghallgatásában akkor is, ha az Isten órája lassan üt.
Faulhaber bíboros

Uram, Istenem,
én reményem,
hallgass meg engem!
Ne engedd,
hogy belefáradjak
keresésedbe.
Adj erőt, hogy mindig
és mindenütt
Arcod látására törekedjem.
Önts belém reményt,
hogy minden lépéssel
közelebb kerüljek Hozzád.
Te ismered erőmet
és gyöngeségeimet,
Őrizd az egyiket,
és gyógyítsd a másikat!
Te juss eszembe mindenütt:
szeretnélek megismerni
és megszeretni!
Szent Ágoston

Előző cikkSzűz Mária ünnepei
Következő cikkFogadja el Isten a mi hálaadásunkat! – Jubileumi hálaadás Nagyszőlősön