Imaoldal

706
imaoldal

Az Isten soha nem szűnik meg gyermekeinek atyja lenni, az ember az, aki megszűnik gyermeke lenni.
Páduai Szent Antal

„…a bűn gyökerénél ott bujkál a kétség, Isten gyanúsítása:
Isten valóban olyan jó, mint ahogy mondja? Lehet bízni a
szavában? Valóban Atya? Ebből a kételyből születik a bizalmatlanság:
nem feltételezzük Istenről, hogy be tud tölteni,

boldoggá tud tenni bennünket. Tehát az engedelmességet
félredobva megpróbálunk magunk boldogulni, és így születik
az önzés, bírvágy, féltékenység, félelem, konfliktus, erőszak
és a bajok hosszú sora.”
P. Jacques Philippe. A belső szabadság c. könyvből

Milyen felemás érzések közt élünk,
milyen sokféle vonzások között,
pedig zuhanunk, mint a kő
egyenesen és egyértelműen.

Hányféle szégyen és képzelt dicsőség
hálójában evickélünk, pedig
napra kellene teregetnünk
mindazt, ami rejteni való.

Milyen
megkésve értjük meg, hogy a
szemek homálya pontosabb lehet
a lámpafénynél, és milyen
későn látjuk meg a világ
örökös térdreroskadását.
Pilinszky János: Milyen felemás

Uram, Jézus! Beismerem, hogy sokszor nem ismerem fel saját vakságomat, és nehezemre esne, ha megváltoztatnád az életem. De mégis erre van szükségem. Szükségem van arra, hogy a hit szemével lássak. Szükségem van arra, hogy lássam jóságot és irgalmat sugárzó arcodat. Uram, adj nekem bátorságot, hogy minden akadályt legyőzve, hozzád egyre közelebb kerüljek. Térj be az én életembe, hogy üdvösség köszöntsön rám!
Szent Metód

Ha egyszer igazán találkoztunk Jézussal, más úton kell hazatérnünk – a megtérés, s nem pedig múltunk romlásba vezető útján.
Charles de Foucald

Atyám, nehéz visszafordulni,
ha tíz rossz lépést tettem.
Nehéz
bármit is visszavonni,
ha ostoba dolgokat mondtam.
Nehéz
változtatnom a gondolkodásomon,
visszafordulnom,
bocsánatot kérnem.
Akkor be kellene vallanom
hogy ez az én akaratom volt, az én utam,
nem a Te akaratod, Te utad.
Meg kellene magam aláznom,
újra kezdenem.

Atyám, bocsáss meg nekem,
tartóztasson fel
szelíd erőszakod.
Adj bátorságot és alázatot,
hogy megforduljak.
Segítsd első lépteimet.
mint egy gyermekét.
Paul Roth

Jézus legfőbb törekvése az, hogy megkeresse, ami elveszett, hazahozza azt, aki eltévedt, meggyógyítsa azt, aki beteg. A világ legtöbbször vagy lekicsinyli, vagy túlértékeli a bűnt. Jézus komolyan veszi a bűnt, amely miatt valaki elveszítheti az Istent. De azt mondja a bűnösnek: Nem azért jöttem, hogy elítéljelek, hanem hogy megmentselek. Ez történik minden szentmisében is: Jézus elveszi a világ bűneit!
Theo Gunkel

Jézusom, taníts meg engem, mint Máriát, hogy lábadhoz üljek és hallgassam szavadat. Add meg nekem azt az igazi bölcsességet, amely inkább imádságban, elmélkedésben és a Veled való beszélgetésben keresi akaratodat, mint olvasásban vagy észérvekben. Add meg azt a képességet, hogy felismerjem a hangodat idegenek szájában is, és mindenekelőtt Téged keresselek, magamról megfeledkezve. Válaszolj nekem elmém által, amikor imádkozom. Rád bízom magam, hiszen Te fenn vagy a mennyekben és oly magasan állsz elmém felett.
John Henry Newman bíboros

Előző cikkAki mindvégig kitart, az üdvözül
Következő cikkSzolgáljátok Istent és az embereket!