Imaoldal

740
imaoldal

Ó, Uram, te látod, hogyan tornyosulnak minden oldalról felém a hullámok, felszabadult a tenger haragja, növekszik az ár! Parancsolj a viharnak és hullámoknak, Uram! Add vissza az emberiségnek a bé- két, amelyet a világ nem adhat, adj nyugalmat és rendet!
XIII. Leó pápa

 

Dietrich Bonhoeffer
Credo
Hiszem,
hogy Isten mindenből, a legrosszabból is,
jót tud és akar előhozni.
Ehhez emberekre van szüksége,
akik engedik, hogy minden a javukra szolgáljon.
Hiszem,
hogy Isten minden kényszerhelyzetben
annyi ellenálló erőt akar adni,
amennyire szükségünk van.
De nem adja meg előre,
hogy ne önmagunkra,
hanem egyedül Őrá hagyatkozzunk.
Az ilyen hitnek le kell győznie
minden félelmet a jövőt illetően.
Hiszem,
hogy Isten nem időtlen Végzet,
hanem őszinte imádságokra
és felelős tettekre vár és
válaszol.
Ámen.

Teljesen hagyatkozzatok rá a lelkek édes Jegyesére. Hajtsátok fejeteket e gyengéd Jegyes szívére, ahogy a szeretett tanítvány is tette, és ne féljetek, mert az Égi Mester nem fogja megengedni, hogy egy hajszál meggörbüljön a fejeteken, ahogyan nem engedte, hogy bántás érje tanítványait a Getszemáni kertben. És a tolongó sokaság közepette észrevétlenül kísérjétek a Királyt a Kálváriáig.
Szent Pió keresztútja, II. állomás

Ha meghallgatjuk Isten szavát,
ha komolyan vesszük ígéreteit,
ha az egyház szentségeivel táplálkozunk,
ha rábízzuk magunkat egy lelkipásztorra…,
ha engedjük, hogy egy szegény szíve,
az ő szentsége tápláljon minket,
akkor alázatosan, észrevétlenül, titokzatosan
növekedni kezdünk,
megértjük, amit eddig nem értettünk,
megleljük belső békénket, és a szeretet apostolaivá válunk.
Jean Vanier A könnyek forrása c. könyvéből

GertruD von fe fort
Béke Királynője
Te minden kibékülőnek segítő Asszonya,
minden bocsánatot kérőnek pártfogója,
Te, az örök Irgalom Szolgálója aki vagy,
esd ki számukra a békét!
Az egész teremtett világ félelme miatt,
esd ki számunkra a békét!
A kisgyermekekért, akik a bölcsőben alszanak,
esd ki számunkra a békét!
Az öregekért, akik ágyukban szeretnének meghalni,
esd ki számunkra a békét!
Minden emberért,
akiben Isten képe fölragyog,
mentsd meg, ó Anyánk, mentsd meg a békét,
mentsd meg Fiad kedvéért,
hogy ne hiába halt légyen érettünk a kereszten.
Anyánk, Anyánk,
ki legtöbbet szenvedtél e világon,
vedd karjaidba ezt az elveszett világot!
(Csanád Béla fordítása)

Bármikor hívtalak segítségül,
meghallgattál engem,
és gyarapítottad az erőt lelkemben.
138. zsoltár

Bár kevés az erőd, mégis megtartottad igéimet, és nem tagadtad meg nevemet. Mivel megőrizted béketűrésem igé- jét, én is megőrizlek téged a megpróbáltatás órájától, amely eljön az egész földkerekségre, hogy próbára tegye a föld lakóit. Aki győz, azt oszloppá teszem Istenem templomában, és nem megy ki többé…
(Jel 3,8-12)

Én ismerem a bűnt Uram,
Én messziről jöttem.
Jogom van hozzá, hogy nagyon szeress,
hogy homlokomra két vonást tehess,
Mert kiváltottál önmagaddal engem.
Kereszted, mint rám sütött pecsét:
tiéd vagyok – és nem a földé.
Hazataláltam és szeretnék
a te házadban lakni mindörökké.
Szent-Gály Kata: Megtérés

Előző cikkFELHÍVÁS
Következő cikkA megszentelt élet napja egyházmegyénkben