Imaoldal

720

„Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet… És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!”

/Mt 28, 19,20/

„Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időket és a korszakokat, amelyeket az Atya saját tetszése szerint határozott meg. A rátok lejövő Szentlélek azonban erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szama-riában, egészen a föld határáig.”

/ApCsel 1,7-8/

Győzni fogtok!… Mit állotok…?
(részlet)

A munka elvégeztetett. Trónjára visszaszállt az Úr… Még egy végső tekintet… És elnyelé a kék azúr. Fájdalmas, égő könny fakad A hű apostolok szemébe… Galileai férfiak, Mit állotok az égre nézve?

Miért sírni fájó könnyeket? A fény Urát siratni mér ? Az egek egei felett A mester mindörökre él! És várva nagy munkátokat Szeme onnan reátok néz le. Mit fogtok tenni? … Férfiak! Mit állotok az égre nézve?

Hiszen nem vagytok magatok: Ő küld a nagy világba szét, S Szentlelke lészen rajtatok, Hallottátok ígéretét. Föl pásztorok: a juhokat Nektek adá legeltetésre! Munkára hát, föl, férfiak! Mit állotok az égre nézve?

Jézus nevébe bízzatok: Meggyőzte a világot ő. Föl a csatára, harcosok! Kezeitekben a jövő! Nem bír meg egy kéz ily sokat? De tizenkettő…! Kéz a kézbe! És győzni fogtok!… Férfiak! Mit állotok az égre nézve?

Fölfogtok kelni, látom én: A tizenkettő síkraszáll. Az Ige lesz a fáklyafény, Melytől eloszlik a homály. S mely ajkatokra szót is ad, S világverő fegyvert a kézbe. Ti ne győznétek?… Férfiak Mit állotok az égre nézve?

Törüljétek le könnyetek, Ne könnyezzék a férfiszem! A Mester itt van köztetek, És el se is hagy sohasem. Veletek lesz kék ég alatt, És veletek a harci vészbe!… És győzni fogtok!… Férfiak! Mit állotok az égre nézve?

/Sík Sándor/

 

Ó, vigasztaló Szentlélek, tökéletesítsd bennünk a Jézus által megkezdett művet, tégy minket erőssé, imádkozz velünk az egész világért!

Add, hogy jobban kihasználjuk az időt a benső élet elmélyítésére, adj lendületet apostoli tevékenységünknek, hadd érjünk el vele minden, Krisztus vére által megváltott népet és embert, az Ő örökségét!

Törd le bennünk a természetes nagyravágyást, emelj fel a szent alázat régióiba, töltsön el minket az istenfélelem és a nagylelkű bátorság. Semmi földi kötelék ne akadályozza hivatásunk tökéletes teljesítését!

Önző érdekek vagy lomhaság ne hallgattassák el bennünk az igazság követelményeit, semmiféle számítgatás, apró önzés ne csökkentse a szeretet mérhetetlen területeit.

Legyen bennünk minden nagy: az igazság keresése és tisztelete, az áldozatkészség, egészen a kereszt és a halál vállalásáig; s végül legyen bennünk minden úgy, amint azt a Fiú Atyjához intézett utolsó imájában kérte – úgy áradjon ki ránk, az Egyházra, intézményeire, minden egyes hivőre és a népre a Szeretet Lelke, amint azt az Atya és Fiú akarták.

/Boldog XXIII. János pápa/

Előző cikkA feltámadástól a Szentlélek eljöveteléig
Következő cikkEgy kétkezi munkás gondolatai Szent József ünnepén