Imaoldal

824

Dicsőítünk, Urunk, mi, a te szolgáid, akik törékenyek vagyunk, bukdácsolunk, és nincs elég erőnk. Hatalmas adománnyal közeledsz felénk…

/Káld rítusú eucharisztikus ima/

„Bátorság! Türelem! A kínszenvedés három napig tart: az egész többi év, az egész élet feltámadás, győzelem.”

/XXIII. János pápa/

Nagycsütörtök

Uram, vacsorához szólítasz minket, Valamennyiünknek külön intesz. Csöndesen körülvesszük az asztalt, teli vagyunk néma csodálattal. Szavad, tetted szívszorongva lessük, míg kenyered megdöbbenve vesszük. Érzzük meleged, közelséged, „csodákkal tündöklő” nagy titok ez! Észrevétlen olykor rám pillantasz, Jézusom, talán nem én vagyok az? Sok vacsorát ülnek világszerte, de kevesen borulnak szívedre, míg milliók tagadnak meg, minként Júdás a harminc csörgő ezüstért… Aztán kérőn ismét rám pillantasz. Sugallod, várod, hogy majd virrasszak. Várod, hogy kendőként nyújtsam szívem, Hogy Benned mindig hű, bátor legyek, S bűnömön könnyezzek, ha elestem. Várod, hogy a keresztutat járjam, S segítsek, ha összerogy egy társam.

Követlek, ám tudom, gyöngébb vagyok, mint hajdan az alvó apostolok. Utam botladozva, gyáván járom, bár a napot szívszorongva várom, hogy egykor sebed is megérintsem, s eléd hulljak „én Uram, Istenem!”

/Lukáts Márta/

 

Húsvét az új élet ünnepe. Krisztus feltámadt, és feltámadásában ott van a mi életünk is. Lehet az élet ezentúl szenvedés, olajfákhegyi elhagyatottság, nagypénteki tragédia, kín vagy halál, ezentúl már mindig benne lesz a feltámadás csírája is. Benne lesz fénylő magja annak a kiolthatatlan tűznek, amit a feltámadt Krisztus gyújtott az idő és örökkévalóság számára.

/Kammermeyer/

 

Isten egyszülött Fia!
Taníts meg engem igazi nagylelkűségre!
Taníts meg engem arra, hogy úgy szolgáljak Neked,
amint az Téged megillet:
Adni latolgatás nélkül.
Harcolni, ügyet sem vetve sebeimre.
Dolgozni szakadatlan.
Magamat egészen feláldozni.
Jutalmat nem várni.
Legyen nekem elég az a boldog tudat,
hogy szent akaratodat teljesítettem.

/Loyolai Szent Ignác/

Húsvéti imádság

Isten egyszülött Fia!
Taníts meg engem igazi nagylelkűségre!
Taníts meg engem arra, hogy úgy szolgáljak Neked,
amint az Téged megillet:
Adni latolgatás nélkül.
Harcolni, ügyet sem vetve sebeimre.
Dolgozni szakadatlan.
Magamat egészen feláldozni.
Jutalmat nem várni.
Legyen nekem elég az a boldog tudat,
hogy szent akaratodat teljesítettem.

    /Josef Ratzinger/

Előző cikkHúsvétvasárnap hajnalban
Következő cikkMiért szerettem meg Jézust?