Imaoldal

845

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.”

Zsolt 90, 12

Krisztus, aki mindig régi és mindig új, ma is Elsőszülöttje és Feje az emberiségnek.

Teilhard de Chardin

Krisztus a világosság, mert eloszlatja az emberi élet sötétségét. Ő a világosság, mert megvilágítja rejtélyeit. Mert az alapvető kérdésekre határozott válaszokat ad. Ő a világosság, mert értelmet ad az életnek. Világosság, mert meggyőzi az embert nagy méltóságáról…

Éljünk Krisztusban, a bemutatás világosságában. Vajon nem változik-e az egész világ egy óriási, kozmikus templommá az emberi szívben, ha az ember „lelki áldozatot” ajánl fel? Nem válik-e a teremtett lélek nagy, Krisztus-központú térré, melyben a Szentlélek működik, minél inkább hagyja a kis emberi szív, hogy átjárja Krisztus világossága és a bemutatás templomává legyen?!

Szent II. János Pál pápa

Uram Jézus, tedd kezed a szememre,

hogy elkezdjem tisztán látni

ne a látható, hanem a láthatatlan dolgokat.

Nyisd meg szememet, hogy ne a jelenbe,

hanem a jövőbe tekintsek.

Tedd szívem tekintetét átlátszóan tisztává,

hogy lélekben Istent szemléljem.

Origenész

Mindenható Istenem, köszönöm neked, hogy kegyelmedből meg engedted érnem ezt az új évet is. Ez az új esztendő, amelybe átjuttattál, s ennek minden napja új lehetőség és új alkalom számomra, hogy életemmel neked szolgáljak, hogy szavaimmal, tetteimmel rólad tegyek bizonyságot. Ezért a zsoltárossal együtt én is fohászkodom hozzád: taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussak. Te nevelj engem a neked való engedelmességre, te erősíts hitemben, te segíts, Istenem, úgy élni, hogy meglátsszon rajtam, hogy az én Uramnak, Jézus Krisztusnak hű tanítványa vagyok. Most, amikor előre tekintek az új év napjaira, mint még ismeretlen útra, ott van a szívemben a félelem, a szorongás. Vajon mit hoz számomra az új esztendő, vajon milyen terheket, nehézségeket kell majd elhordoznom ebben az új évben?

De szívemnek aggodalmait alázatosan eléd viszem Uram, és kérlek, Te adj szívembe erős bizodalmat és reménységet. Te mindenkor velem vagy, és a Te akaratodon kívül nem történhet semmi velem, ezért nincs ok a félelemre, az aggodalomra. A Te gondviselő szeretetedbe ajánlom hát szeretteim és a magam életét. Mint a mi jó Pásztorunk, vezess és oltalmazz minket. De kérlek, légy oltalmazója nemcsak szeretteimnek, hanem egész anyaszentegyházunknak és népünknek is. Kérlek, Uram, Igéd világossága által mutasd előttünk az utat, most, ebben az új esztendőben is. Ámen.

Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan jócselekedet, amivel megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem, nem késlekedhetem vagy feledkezhetem meg erről, hiszen soha többé nem fogok erre járni.

William Penn

Kalkuttai Teréz anya: A legszebb a világon

A legszebb nap? A ma.

A legnagyobb akadály? A félelem.

A legkönnyebb? Tévedni.

Minden rossz gyökere? Az egoizmus, az önzés.

A legszebb szórakozás? A munka.

A legveszedelmesebb vereség? A bátorság hiánya.

A legjobb tanítók? A gyermekek.

A legszükségesebb szükségszerűség? Önmagamat ajándékozni.

Mi boldogít a legteljesebben? A másik embernek hasznára lenni.

A legveszedelmesebb hiba? A rossz kedélyállapot.

A legközönségesebb érzés? A bosszú és a gyűlölet.

A legszebb ajándék? A megértés, az együttérzés.

A nélkülözhetetlen? Az otthon, a valahová tartozás.

A jóleső érzés? A belső béke.

A legjobb megoldás? Az optimizmus.

A legnagyobb megelégedettség? Az elvégzett kötelesség.

A legnagyobb erő a világban? A hit.

A legfontosabb emberek? A szülők.

A legszebb a világon? A SZERETET.

 

A remény által felsegít, a szeretet által magához ölel bennünket az Úr Jézus.

Szent Ágoston

Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.

Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.

Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük.

Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.

Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.

Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.

Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.

Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.

Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.

Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.

Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.

Dr. Gyökössy Endre: A boldogmondások margójára

(Máté ev. 5. rész 1-12. versekhez)

Előző cikkÖsszetartozás – A házasság világnapja elé
Következő cikkJövőnk a gyermekektől függ – Katolikus óvoda nyílt Munkácson