Imaoldal

751

„Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok”

Mt 24,42

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket”

Mt 11,28

Ébredj fel, ember, mert Isten éned lett ember. Örökre halott lennél, ha ő bele nem születik az időbe.
Sohasem szabadultál volna meg a bűnös testtől, ha Ő fel nem ölti a bűnös test hasonlóságát. Örökre hatalmában tartana a nyomorúság, ha Ő nem lett volna irgalmas. Nem éledhettél volna újra, ha Ő nem segítene.
Elvesznél, ha Ő el nem jött volna.

/Szent Ágoston/

Emberségünk ősigazságára a gyermek Jézus új megoldást kínál, nekünk is újra kell születnünk. El kell fogadnia valakinek minket is, olyannak, amilyenek vagyunk, hogy mi is el tudjuk magunkat fogadni. Engednünk kell, hogy a szeretetben feloldódjunk, hogy rászoruljunk valakire, mén csak így lehetünk igazán szabadok. Nekünk is újjá kell születnünk, elhagyni büszkeségünket és gyermekké lennünk: így ismerhetjük fel a gyermek Jézusban az élet teljességét, így fogadhatjuk el Őt. Ide akar minket elvezetni a karácsony; ez a gyermek Jézus titka.

/Jozef Ratzinger bíboros/

Kérünk Urunk:
Törd össze szívünkben azt,
ami nem tartozik hozzád,
ami ellened áskál.

Kérünk Urunk:
Zúzz össze bennünk minden dacot,
Szüntesd meg gyengeségeinket,
És vess véget gyávaságunknak.

Mi történik akkor, ha komolyan átengedem magam az elém siető Istennek? Számolnom kell azzal, hogy nemcsak megvigasztal, de attól a pillanattól kezdődik el igazán az életem… Ha engedem, hogy Isten vegye át az életem vezetését, az azt is jelenti, Krisztus elfogad engem minden nyugtalanságommal, korlátoltságommal és hibáimmal együtt. …Amikor a fiatal sasfiók repülni tanul, nemcsak fölfelé száll, néha lefelé is zuhan… Nálam is lesznek ingadozások, le és fel egyaránt. És az is igaz, hogy az Isten egy kissé keményen nevel.

Aki tehát átengedi magát a feléje siető Istennek, annak azt is tudnia kell, hogy ez az önátadás szenvedést is hozhat magával. De bizton arra is számíthat: saját bőrén tapasztalja majd, mit jelent számára az Isten vezetése. Ahogy Pál is írja: „Azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra válik”

/Adolf Exeler/

Ha Isten Mária által akar közeledni az emberiséghez, mi ne akarjunk nélküle közeledni Istenünkhöz.

/Szent-Gály Kata/

Emlékezzél, Mária arra az alázatosságra,
amellyel Isten a mi gőgünk miatt
ebben az életben alávetette magát neked.
Kérlek Téged, minden jóság Asszonya,
kegyelmeddel segíts engem,
hogy lelkem üdvösségéért egész alázattal
alávessem neked akaratomat.
Emlékezzél, Mária arra a segítségre,
amelyet lelkünkért és testünkért
az örök reménytelenség ellen
Isten tebenned adott nekünk!

/Árpád-házi Boldog Erzsébet imája/

Előző cikkEgyházmegyei búcsú Munkácson
Következő cikkKapisztrán-ünnep és templomszentelés Nagyszőlősön