Imaoldal

651

„Imádkozzatok sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, sok lélek a pokolba kerül, mert nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzon értük!”
A Szent Szűz fatimai üzenete

Istennek szüksége van imádságodra,
Csak akkor adhat,
ha kérsz,
mert végtelenül tiszteli szabadságodat.
Ő az,
aki csendben,
szüntelenül
kérlel téged.
Michel Quoist

Ó, Jézusom,
bocsásd meg bűneinket,
ments meg minket
a pokol tüzétől,
vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat,
akik legjobban
rászorulnak irgalmadra!
A fatimai Szent Szűz imája 1917. július 13-án

Gondolj Máriára, hogy NE hiányozzon a gondolataidból!
Mária neve NE hiányozzon a szádról!
Mária szeretete NE aludjon ki a szívedből!
Máriát követve NEM fogsz elveszni!
Máriára támaszkodva NEM fogsz elesni!
Máriában bízva NEM fogsz félni!
Máriát hallgatva NEM fogsz tévedni!
Máriával élve FEL fogsz támadni!
Szent Bonaventura

Hozzád, Mária
Ó, Mária, aki rád tekint,
vigasztalást nyer minden bajában,
megpróbáltatásban és fájdalmában,
győz minden kísértésen.

Te erős vagy és hatalmas.
Aki állandó harcban áll, Hozzád siessen!

Te az alázat anyja vagy,
és a gonosz lelket
semmi sem űzi el jobban,
mint az alázat.

Aki nem tudja, kicsoda Isten,
Hozzád folyamodjék, Mária.
Aki nem tudja akaratát elfogadni,
Hozzád forduljon, Mária.
Aki gyöngesége miatt elfáradt,
Hozzád folyamodjék,Mária.

Hozzád folyamodjon
Hozzád meneküljön…!
Ámen.

Ó Mária, a megtestesült Igének szülője és a mi legédesebb Anyánk,
itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap,
egy új nagy ajándéka Istennek.
Kezedbe és szívedbe helyezzük egész valónkat,
bennünk minden a Tiéd legyen:
értelmünk és akaratunk,
testünk és lelkünk.
Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet,
a te Jézusod életét.
Ó Mennyek Királynője, legkisebb értékű cselekedeteinket is
támogasd a Te anyai sugallataiddal,
segíts, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál
minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen!
Ó jóságos Anya, tégy minket szentekké,
amint ezt tőlünk Jézus elvárja
és a Te Szíved vágyakozva folytonosan kéri. Ámen.
P. Pio reggeli imája, amelyet a Szűzanyától kapott

Miasszonyunk, aki IGEN szavaddal megváltoztattad a világ arculatát, könyörögj mindazokért, akik IGENT akarnak mondani Istennek mindörökre. Te tudod, mibe kerül kimondani és megtartani azt a szót. Nyerd meg számunkra azt a kegyelmet, hogy ne hátráljunk meg Isten kívánságának teljesítése elől! Taníts meg kimondani az IGENT olyan lelkülettel, amilyennel Te kimondtad: alázattal, tisztán, egyszerűen, az Atya akaratára hagyatkozva! Kérd isteni Fiadtól, hogy minden IGEN, amelyet a Tiéd nyomán, egész életünk folyamán kimondunk, a Te példád szerint segítsen bennünket egyre tökéletesebben teljesíteni Isten akaratát a magunk és az egész világ üdvössége javára!

Előző cikkOlajszentelési szentmise Munkácson
Következő cikkMájusi gondolatok