Kárpátaljai életvédő beszámoló 2014

671

Kedves Barátaink!
Szeretnénk beszámolni az egyházmegye életvédő csoportjának 2014. évi tevékenységéről, valamit pár szóval arról is, mi történt idén a világban ezen a területen.

Volt 3 lelkigyakorlatunk abortuszon átesett nők számára, ebből egy Vinnicá- ban, ahová visszavárnak minket. Ezen kívül tartottunk egy többnapos lelkigyakorlatot a görög katolikus papnéknak, a Caritas dolgozóinak (ennek utolsó napját a Kezünkben a Jövő Alapítvány), kettőt ukrán nyelvű fiataloknak a tisztaság kapcsán,

összességében nagyon sok előadást iskolákban, nevelőszülőknek, egyházközségek felnőttjeinek, papoknak, fiataloknak, stb., Munkácson pedig a „Családi napok” keretében népszerűsítettük a családi értékeket.

Idén újra volt egy nagyszabású plakátkampányunk, több mint 40 óriásplakátot sikerült kihelyezni, nagyrészt díjmentesen, többet hónapokra. Ezen kívül számtalan citylight (utcai megvilágított hirdetés), kisebb-nagyobb plakát és szórólap került ki, ebben sokan közreműködtek!

Azt látjuk, hogy a plakátok igen erő- teljes eszközök ebben a szolgálatban, és jelentősen hozzájárulnak a társadalmi gondolkodás formálásához is.

Más módon is jelen voltunk a médiá- ban: sok TV- és rádióműsor, újságcikk segítette az életvédő mentalitás terjesztését. Működik Facebook- és internetes oldalunk is, ezek karbantartásához, fejlesztéséhez szívesen elfogadnánk technikai segítséget! Részt vettünk a jegyespárok házasságra való felkészítésében a természetes családtervezés oktatásával, és – új fejleményként – egy szakértő elkezdett nálunk foglalkozni meddőséggel küzdő házaspárokkal is. A NaPro-technoló- giát, amely hatékonyabb a lombik-programnál, az Egyház támogatásával dolgozták ki. A konzultációk Ungváron és Munkácson is elérhetők, kérésre megadjuk az elérhetőségeket – terjesszétek az információt!

Ebben az évben egyre erősödött a csoportunk lelkigondozói profilja, egyre több az ilyen jellegű megkeresés. Hárman idén fejezzük be a budapesti Orvosi Egyetem lelkigondozói szakát, ketten az önkéntesek közül idén kezdték el ugyanitt a mentálhigiénés képzést. A hírek szerint lesz hasonló képzés a beregszászi főiskolán is, mindenkit bátorítunk, aki indítást érez arra, hogy emberek lelkével foglalkozzon, hogy jelentkezzen! Hárman közülünk idén elvégeztek egy öngyilkosság-intervenciós programot is.

Egyik munkácsi munkatársunk pedig elkezdte a kórházi lelkigondozást, külö- nös tekintettel az alkoholbetegekre.

Nagy öröm számunkra, hogy – az önkéntesek közreműködésével is! – jó néhány kisbabának sikerült megszületnie. Többek között egy nyitott gerincű, járni nem tudó kismama is életet adott egy egészséges kisbabának, akinek a megszületését sokan lehetetlennek tartották.

Munkácson a 2013 végén megnyitott Élet Ablakban a kórház dolgozói egy kisbabát találtak, akit azóta már befogadott egy gyermekre váró házaspár.

Mindez a tevékenység természetesen sok-sok adminisztratív munkával, szervezéssel, pályázatírással, készülettel járt.

Lehet, hogy a beszámoló hangulatá- ból úgy tűnik, minden szép és jó, milyen látványos munka is ez – de ez egy akadályokkal és nehézségekkel teli út, amelyen újra és újra meg kell fogalmazni magunknak, miért fontos ez a munka.

Egy szerzetesnővér, aki már 20 éve foglalkozik az élet védelmével, mondta nekünk, hogy az a legnehezebb ebben, hogy nem látványosak a gyümölcsök, sokszor csak hosszú távon láthatóak, vagy majd a mennyországból. Ezért nagyon fontos az állhatatosság. Mások arra figyelmeztettek, hogy mivel az élet ügye, a lelkek ügye – Isten ügye, ezért számítani lehet nehézségekre, támadá- sokra, ahogy ezeket tapasztaljuk is.

Mégis, legfőképpen az imádságos háttér és az ebből fakadó sok-sok kegyelem az, ami előre vitte ezt a munkát, ezért nagyon kérünk Titeket, ne hagyjá- tok abba az imádságot, újítsátok meg újra és újra az ez iránti elkötelezettségeteket! Nagy szükség van rá, higgyétek el!

Egy kicsit a világról, amelyben élünk: Úgy tűnik, idén is folytatódott a tendencia, hogy a fejlett világban mindenkinek joga van mindenhez, bármilyen erkölcs- vagy társadalomellenes dologról legyen is szó, csak a meg nem született gyermeknek nincs joga az élethez. A liberalizmus diktatúrája most már komolyan veszélyezteti a lelkiismereti szabadságot – bírósági döntések sora mutatja ezt. Utoljára a napokban Angliában hozott a legfelsőbb bíróság olyan döntést, hogy a szülésznőknek nincs joguk lelkiismereti okokból visszautasítani az abortuszban való közremű- ködést, elbocsáthatók az állásukból, ha nem akarnak részt venni benne.

Ott tartunk, hogy a nemzetközi fórumokon az élet- és családvédő országok szinte kizárólag a fejlődő országok kö- zül kerülnek ki (üdítő kivétel éppen Magyarország!), a Nyugat komoly nyomást gyakorol az abortusz és az erőltetett, korai szexuális oktatás és a melegjogok elfogadása kapcsán ezekre az országokra, pl. a segélyek folyósítá- sát ezekhez köti.

Mindeközben egyre több tanulmány jelenik meg az abortusz lelki egészségre gyakorolt hatásáról annak ellenére, hogy az abortusz-lobbi mindent megtesz, hogy ilyen adatok ne kerülhessenek nyilvánosságra.

Mégis, több országban okoz már aggodalmat, hogy egészen nyilvánvaló az összefüggés az öngyilkossági adatok, a pszichés megbetegedések és az abortusz között. Van, ahol úgy próbálják megoldani ezt a problémát, hogy az abortusz után egy idővel visszarendelik a nőt pszichológiai konzultációra – miközben látjuk, hogy a probléma nagyobbrészt nem azonnal, hanem késleltetetten jelentkezik!

Ami az ukrajnai helyzetet illeti, komolyan lehet attól tartani, hogy a radikálisan megromlott gazdasági és politikai helyzet, a létbizonytalanság arra késztet sok szülőt, hogy ne merje elvállalni a születendő gyermekét. Ebben a helyzetben különösen fontossá válik az imádság és az ez irányú munka. Kérünk Titeket, hogy segítsetek ebben! Köszönünk mindenkinek minden segítséget, imát, jó szót, támogatást.
Adjon mindannyiunknak az Úr Isten békés új évet, sok kegyelmet, áldást.

Petenko Miron atya
Popovicsné Palojtay Márta
Email: nem.itellek.el@gmail.com
Tel: +380-99-2411-872

Előző cikkBosco Szent János
Következő cikkÍtélkezések hálójában