Keresztény liberalizmus?

1647

Meggyőződésem szerint kétféle liberalizmus van: a keresztény liberalizmus azt jelenti, hogy Isten értelmet és szabad akaratot adott az embernek, aki az elfogadott erkölcsi elvek ismeretében és azok figyelembevételével, felelőssége tudatában dönthet az élet kérdéseiben. Minden ember lelkiismerete szerint felelős cselekedeteiért. A közhatalom is csak olyan kérdésekben adjon törvényi, jogi szabályozást, amelyek elengedhetetlenek a társadalom békés életéhez. (Pl. a közlekedési szabályok szükségessége.)

Ettől a liberalizmustól meg kell különböztetnünk azt a gyakorlati materialista liberalizmust, amely nem ismer el ember feletti erkölcsi tekintélyt, amely nem akarja tudomásul venni, hogy nem csak a tételes törvények szabályozzák az ember életét, aki lelkiismeretének alapjául nem a természettörvényt, hanem a saját érdekét tartja. Ennek a liberalizmusnak már nem a szeretet az alaptörvénye, hanem az anyagi érdek. Ez a liberalizmus beszél az erkölcsi semlegességről, ami önmagának ellentmondó fogalom, hiszen erkölcsi értékkel szemben nem lehetséges semleges magatartás. Ezt a liberalizmust tartom veszélyesnek és elfogadhatatlannak.

Rédly Elemér

    A liberalizmus nem a szabadságra, hanem a szabadosságra tör. A liberálisok például a kábítószer valamilyen formában való engedélyezését kívánják a szabadság nevében, ami csak látszólagos szabadság, de amellyel számos embert meg lehet nyerni. Nem gondolnak bele, miféle – az egyén életén túl a közösséget is romboló – káros hatások sora jelentkezik: a munkaképességben, az egészségügyi ellátás megterhelésében, a családi élet rombolásában stb. Ha a vizet nem vezetjük csőbe, hanem hagyjuk szétfolyni, abból senki nem jut ivóvízhez, mert pocsolya lesz belőle.

Úgy vagyok liberális, ahogyan Jézus Krisztus tanította: az igazság szabaddá tesz titeket. A keresztény liberalizmus azt jelenti, hogy az ember fölszabadítja magát a szenvedélyek uralma alól, s nincs olyan gyűjtőszenvedélye, amely fontosabb lenne a saját és a többi ember lelki üdvösségénél. A nép érdekét fontosabbnak tartja a saját érdekénél, az egyház érdekét pedig fontosabbnak a saját anyagi hasznánál, vagy bármilyen más szabadságnál. Ilyen értelemben minden Krisztus-követőnek liberálisnak kell lennie, hogy fölszabaduljon az e világi megbilincselő dolgok alól.”

Gyulay Endre
szeged-csanádi megyéspüspök

Forrás: Új Ember katolikus hetilap

Előző cikkA Világ Szolgái Ráton
Következő cikkHétköznapi csodák