Kétszáz éves a kőrösmezői Szent Péter és Pál templom

762

2014. június 29-én ünnepelték a kőrösmezői Szent Péter és Pál templom felépítésének 200. évfordulóját. A templom udvara megtelt a felső-tiszavidéki esperesi kerületből érkező zarándokokkal, akik azért jöttek el, hogy együtt örüljenek a plébánia híveivel.

 

Az ünnep vendége Thomas Edward Gullicsson érsek, Ukrajna apostoli nunciusa volt. Jelen volt Bayer Mihály, Magyarországi ukrajnai nagykövete Kijevből, valamint a Kárpátalján működő magyar konzulok is. A tiszteltbeli vendégeket Mikulyák László esperes és Zelinszky Eduárd polgármester köszöntötték. A szentmise kezdetén Mankovics Sándor kőrösmezői plébániai kormányzó üdvözölte az egybegyűlteket, akik már három éve készültek erre az ünnepre.

A szentmise főcelebránsa az apostoli nuncius és Majnek Antal munkácsi megyéspüspök volt, akik a szertartás elején megszentelték a templomot. Velük együtt misézett Mikulyák László, Mankovics Sándor, Rácz István, Szulincsák Sándor atyák, valamint több görögkatolikus lelkész is.

Szentbeszédében a nuncius atya Szent Péter és Pál apostolok életét állította elénk példaként: hivatásuk szerint Isten Igéjét hirdetve, életükkel mutatták meg az Úrhoz való hűségüket és szeretetüket, s vértanúhaláluk is bizonyítja nagy hitüket. Feltette a kérdést: vajon vannak-e vértanúi a kőrösmezői egyházközségnek, akik hitükkel tanúskodnak arról a vértanúságról, melyet Jézus értünk szenvedett el a kereszten?

A felajánlás előtt a hívek hozták az oltárhoz a kenyeret és bort. A liturgia végén, hálából a kapott kegyelmekért a hívek ünnepi körmenetben imádhatták a Legméltóságosabb Oltáriszentséget. A körmenet alatt és a szentmise elején is a Fermata zenekar kísérte az énekeket, a szentmise alatt pedig a rahói Laudate Dominum énekkar énekelt.
Mankovics Sándor plébániai kormányzó elsősorban az Úrnak fejezte ki háláját azért, hogy megvalósulhatott az Ő akarata, és a templom hívei Isten háza felépülésének 200.

évfordulóját ünnepelhetik. Megköszönte a nuncius atyának, hogy elfogadta a meghívást és megtartotta a szentmisét. Külön köszönetet mondott a püspök atyának a segítségéért, támogatásáért és gondoskodásáért. Végül megköszönte a jelenlévő papoknak, diplomatáknak és zarándokoknak, hogy eljöttek és együtt ünnepeltek a kőrösmezőiekkel.

A szertartás végén Mikulyák László esperes felolvasta Az Apostoli Penitenciárium rendeletét, amely a jubileum ünnepe alkalmából kapott pápai áldásról és teljes búcsúról szól. Az ünnep végén a nuncius pápai áldásban részesítette az egybegyűlteket.

Kőrösmezői plébánia

Előző cikkGyarmati Viktória: Gesztenyemanók
Következő cikkBallagás a nagyszőlősi Szent József bölcsőde-óvodában