Magyar nemzeti zarándoklat Fatimába

734

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a magyarság lelki megújulásáért meghirdetett nemzeti imaév egyik csúcspontjaként került sor október 17. és 20. között a fati-mai nemzeti zarándoklatra. A zarándoklaton kb. ezren vettek részt. A zarándoklaton részt vett csaknem a teljes Püspöki Konferencia, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezetésével. A határon túli magyar területeket Orosch János pozsony-nagyszombati segédpüspök, Schönberger Jenő szatmárnémeti püspök, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, valamint Tempfli József nagyváradi püspök képviselte. Kárpátaljáról Babály András munkácsi plébános utazott el a portugáliai kegyhelyre.

Október 19-én, csütörtökön délelőtt ünnepélyes szentmise keretében Erdő Péter bíboros, prímás érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Fatimában a jelenlévő magyar püspökökkel együtt felajánlotta Magyarországot és az egész magyar nemzetet Mária Szeplőtelen Szívének. Az ünnepélyes aktusra a Jelenés Kápolnájánál, a fa-timai kegyszobor előtt került sor. Erdő Péter homíliájában Szűz Mária és Magyarország kapcsolatáról beszélt, megemlékezve Szent István királyunk ezer évvel ezelőtti országfelajánlásáról.

A mostani országfelajánlással kapcsolatban a bíboros prímás így fogalmazott: „Közösségként jelenünk meg Isten színe előtt itt Fatimában is, amikor végigjárjuk a magyar ke-resztutat, amikor megújítjuk Szent István felajánlását, és II. János Pál pápa világfelajánlásához csatlakozva ajánljuk országunkat és nemzetünket Mária Szeplőtelen Szívének. Nagyasszonyunk nem feledkezik meg rólunk. Az ilyen felajánlásoknak titokzatos ereje van. Sokszor utólag hasít belénk a döbbenet, hogy talán közösségileg is személyes választ kaptunk kérésünkre.”

A homília után került sor az ünnepélyes felajánló imádságra, amelybe a püspökök, a papok és a hívek a fatimai Szűzanya szobra előtt térdelve kapcsolódtak be.

 MAJNEK ANTAL PÜSPÖK ERDŐ PÉTER BÍBOROSSAL EGY IDŐBEN FELAJÁNLOTTA A SZŰZANYÁNAK A MUNKÁCSI EGYHÁZMEGYÉT

Majnek Antal munkácsi megyéspüspök 2006. október 19-én délben. Erdő Péter bíborossal egy időben felajánlotta a Szűzanyának a Munkácsi Egyházmegyét, annak magyar és más nemzetiségű híveit. A püspök atya az esti szentmisében is felolvasta a felajánló ima könyörgéseit. A Munkácsi Egyházmegye így csatlakozott Erdő Péter bíboros imájához, aki Fatimában felajánlotta az egész magyar nemzetet a Magyarok Nagyasszonya oltalmába.

„Amikor hazánkat és – nemzetünket a Te anyai oltalmadba ajánljuk, és könyörögve kérjük számára a lelki megújulás kegyelmét, ezt a felajánlásunkat is a Te anyai Szíved szeretetére bízzuk. Mária Szeplőtelen Szíve, segíts legyőznünk a gonosz mindenfenyegetését, mindazt a rosszat, ami a mai ember szívében oly köny-nyen gyökeret ereszt, aminek már ma is mérhetetlen következményei terhelik népünket és az egész világot, és ami a jövő útját egészen elzárni látszik előlünk!

Az éhínségtől és a háborúktól – ments meg minket!

Az atomháborútól, az emberiség beláthatatlan következményekkel járó önpusztításától és minden háborútól- ments meg minket!

Az emberi élet, a fogantatás pillanatában kezdődő élet elleni minden bűntől- ments meg minket!

A gyűlölettől és az ember istengyermeki méltóságának semmibe vételétől- ments meg minket!

A társadalmi, állami és nemzetközi igazságtalanságok minden megnyilatkozásától- ments meg minket!

Isten parancsolatainak semmibe vételétől- ments meg minket!

Minden törekvéstől, mely arra irányul, hogy az Istenre vonatkozó igazságokat kiirtsa az emberek szívéből- ments meg minket!

A Szentlélek ellen elkövetett bűnöktől- ments meg minket!

Ó, Krisztus Anyja, halld meg kiáltásunk hangját, melyben egész népünk és minden ember szenvedése benne remeg!

Nyilvánuljon meg újra a világ történetében az Irgalmas Szeretet hatalma! Állítsa meg a rosszat!

Formálja át a lelkiismereteket!

A Te Szeplőtelen Szívedben ragyogjon föl mindannyiunk számára a Remény világossága és az Isten szeretetében való jövő bizonyossága!

Magyarok Nagyasszonya, hazánk védasszonya, könyörögj nemzetünkért!”

(Részlet a Fatimában – és Munkácson – elhangzott felajánló imából)

    A Magyar Kálvária Fatimában

1964-ben szentelték fel Fatimában a Magyar Kálváriát, amely elsősorban az 1956-ban külföldre menekült honfitársaink adományaiból épült fel.

A Magyar Kálvária és a Szent István-kápolna első 14 stációja Marék László magyar építész müve, 1964. május 12-én szentelték fel ezeket. A kápolna szobrait Soares Bran-co portugál szobrász készítette.

Előző cikkKülföldi hírek
Következő cikkBeszélgetés Rácz István atyával