Marta Wiecka nővér boldoggá avatása Lembergben

724

2008. május 24-én Lembergben Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár ünnepélyes szentmise keretében boldoggá avatta Marta Wiecka nővért, a Szent Vince által alapított Irgalmas Nővérek rendjének tagját.

A szentmisén ukrajnai és lengyelországi római és görög katolikus püspökök, papok vettek részt. Marian Jaworski bíboros lengyel és magyar nyelven köszöntötte a jelenlévőket, majd felkérte Bertone bíborost a boldoggá avatásra. Köszönetet mondott XVI. Benedek pápának, hogy a boldogok koszorújába helyezte Marta Wiecka nővért, aki hősies szeretetével a felebaráti szeretet és az ökumenikus viselkedés példaképévé vált.

Tovkan Anatolij perecsenyi plébános ismertette Marta Wiecka nővér rövid életrajzát, majd a Szentatya legátusa, Bertone bíboros ünnepélyesen felolvasta a latin nyelvű boldoggá avatási formulát, felvéve ezzel őt a katolikus egyház boldogjai közé. Marta Wiecka nővér emléknapja ezentúl május 30-án lesz. A boldoggá avatás szövege ukránul is elhangzott, majd láthatóvá vált a Boldog Marta Wiecka nővérről készült festmény, az oltár mellett pedig az ereklyéit is elhelyezték.

„Hálás vagyok az Úr Istennek azért a lehetőségért, hogy meglátogathatom ezt a földet, mely hű maradt Krisztushoz és az Apostoli Szentszékhez az ateista kommunizmus üldözéseinek időszakában is” – mondta Tarcisio Bertone bíboros, aki a továbbiakban XVI. Benedek pápa köszöntését adta át a jelenlévőknek. „Mindnyájunkat összeköt az új boldog, Marta Wiecka nővér személye, akinek sírja a szovjet időkben a népek egységének jele és az igazi ökumenikus dialógus példája lett”. Bertone bíboros a legnagyobb parancsról beszélt, melyet Jézus hagyott nekünk: a felebarát és az Isten iránti szeretetről. Ez a szeretet Istent helyezi az első helyre, aki Krisztusban mutatta meg nekünk a jóság és irgalom arcát, és a Vele való egységre hív minket. Ez a szeretet tesz minket képessé arra, hogy szeressük felebarátainkat, tekintet nélkül származásukra és kultúrájukra. Ez a szeretet minden Isten képmására teremtett személyt tisztel.

Ahogy a bíboros hangsúlyozta, ez a szeretet tükröződik vissza Marta Wiecka nővér tanúságtételében is, aki odaáldozta életét minden embernek, akivel találkozott. Bertone bíboros arra emlékeztetett, hogy a szeretet kezdete Istenben van. „Isten a Szeretet, és mi akkor szeretjük Őt, aki a szemünknek láthatatlan, ha szeretjük felebarátunkat, akit látunk; ha szükséges, a vértanúságig is (…) Ezt cselekedte Marta Wiecka nővér is, és így a hit, a remény és a szeretet igazi példája lett. A bíboros megemlítette Marta nővér hőstettét: a sznya-tinyi kórházban egy másik dolgozó, egy családapa helyett vállalta a kórterem fertőtlenítését egy tífuszos beteg után. Másnap megbetegedett, s a gondos orvosi kezelés ellenére meghalt. A nővér hőstette nem merült feledésbe. A háború utáni időben sírjánál gyülekeztek közös imára a különböző vallású keresztények.

Amikor az egyház új boldogokat és szenteket avat, követni való példaként mutat rájuk, s meghív minket, hogy ugyanezen az úton járjunk, és tanúságot tegyünk a világnak a szeretet felfoghatatlan erejéről, mely mindent legyőz, még a halált is.

„Ma egy nővéreteket az Egyház a szentség példaképévé tesz. Példája segítsen nektek, hogy ugyanolyan lelkesedéssel és hittel folytassátok apostolkodásotokat, mint ő” – fordult Bertone bíboros az irgalmas nővérekhez. Külön szólt az egészségügyi dolgozókhoz: „A betegek testét ápolva ne feledjétek el, hogy a teljes és igazi gyógyuláshoz az ember lelki szükségleteire is figyelemmel kell lenni”. Hangsúlyozta, hogy a betegek és szenvedők számára nagyon fontos az Istennel való találkozás. Szintén fontos védeni és fejleszteni az élet és szeretet kultúráját, hogy hatékonyan ellen tudjunk állni a halál kultúrájának, amely egyebek között az abortusz és eutanázia növekedésében mutatkozik meg. „Ez a sznyatinyi alázatos nővér ma a mennyekben ragyog a boldogok koszorújában, mindnyájunknak az élet himnuszát küldi, és arra ösztönöz, hogy szeressük az emberi életet és védjük azt minden stádiumában, a fogantatásától a természetes halálig” – mondta Bertone bíboros, majd a zarándokokhoz is fordult azzal a kívánsággal, hogy otthonaikba vigyék el a mai ünnepség örömét.

Az ünnepi szentmise latin nyelven folyt, a liturgikus olvasmányok ukrán és lengyel nyelven, a könyörgések francia, ukrán, lengyel, angol, spanyol és magyar nyelven hangzottak el.

A szentmise végén Bertone bíboros a Szentatya nevében megáldotta a jelenlévőket, valamint azokat, akiknek nem volt lehetőségük eljönni, és a médián keresztül vettek részt a boldoggá avatáson.

Tetjana Resetar

Előző cikkSzent Antal ünnepe egyházmegyénkben
Következő cikkBérmálások az Ung-vidéken