Megalakult a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége

629

A magyarországi Szimfónia Nyugdíjas Egyesület irodavezetőjének (Dósa György, Budapest) megkeresésére kapcsolatteremtői céllal felmérés készült a kárpátaljai magyar nyugdíjas szervezetekről, elérhetőségeikről. A telefonálások, beszélgetések során egyre jobban megfogalmazódott bennem az a felismerés, hogy nyugdíjas klubjaink, szervezeteink többsége aligalig tart fenn bármilyen kapcsolatot egymással, még kevésbé az anyaországgal. Ennek a helyzetnek a megvitatására, ill. az anyaországi tapasztalatok megosztására találkozót beszéltünk meg, melyre Beregszászban szeptember 10-én került sor a római katolikus plébánia nagytermében. Itt a jelenlévők közfelkiáltással megalapították a Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szövetségét (KMNySzSz).

A Szövetség Alapszabályának kidolgozására egy munkacsoport alakult. Október 12-én a beregszászi nyugdíjasok klubtermében került sor az alapító ülésre, melyre 11 kárpátaljai település küldötte jött el. A többiek egészségi okokból, ill. elfoglaltságuk miatt maradtak távol, de jelezték csatlakozási szándékukat a későbbiek során. Az okirat leszögezi, hogy a Szövetség „nem kötődhet sem politikai pártokhoz, sem vallási felekezetekhez, működését a politikai semlegesség jellemzi, szellemisége a keresztény lelkületben gyökerezik”. Célja a magyar nyugdíjas szervezetek működésének koordinálása, elősegítése, jogainak és érdekeinek védelme, nemzeti identitásunk, kultúránk, hagyományaink ápolása. Ezután sor került az elnök, a három alelnök, a titkár és a pénzügyi felelős megválasztására, valamint az ellenőrző bizottság felállítására.

A Szövetség elnökévé Szvirida Jánost választották. A három alelnök: Goncz Tibor (Beregszászi járás), Boruzs Béla (Munkácsi járás) és Andrejcsák Beáta (Ungvári járás) lett.

A Szövetség nyitott minden csatlakozni kívánó nyugdíjas szervezet felé, amennyiben az elfogadja és betartja az alapszabályt. Érdeklődni, jelentkezni lehet a következő elérhetőségeken:
Szvirida János: 050 045 19 65,
Boruzs Béla: 066 795 86 62.

Szvirida János a KMNySzSz elnöke

Előző cikkCsalád és Élet – munkatársképző
Következő cikkJótékonysági koncert