Mozaik

889
This handout picture released by L'Osservatore Romano shows Pope Francis arriving to celebrate Mass for Egypt's tiny Catholic community at the Air Defense Stadium in Cairo, Egypt, 29 April 2017. Pope Francis is on a two-day visit to Egypt and will meet with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, head of the Coptic Orthodox Church Pope Tawadros II, and Grand Imam of al-Azhar Ahmed al-Tayeb. ANSA/ L'OSSERVATORE ROMANO +++ HO - NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++

Felköszöntötték a kilencvenesztendős emeritus pápát

Húsvétvasárnap, április 16-án a legszűkebb körben ülte meg 90. születésnapját XVI. Benedek; az egyetlen születésnapi vendég az ünnepelt 93 éves bátyja, a Németországból érkező Georg Ratzinger volt. Hivatalos ünnepséget nem szerveztek a Vatikánban.

Ferenc pápa nagyszerdán, április 12-én kereste fel és köszöntötte elődjét a vatikáni kertekbeli Mater Ecclesiae monostorban található otthonában.

A német püspökök is gratuláltak a 90. életévét betöltő korábbi egyházfőnek. A német katolikus egyház nagy hálával tartozik XVI. Benedeknek egész életén át tartó tanúságtételéért és atyai közelségéért – írta Reinhard Marx bíboros, a német püspöki konferencia elnöke. Rainer Maria Woelki kölni bíboros is szívélyes jókívánságait küldte a korábbi pápának egykori, Rajna menti hazájából.

Húsvéthétfőn egy bajor delegációt fogadott az emeritus pápa otthona előtt, akik sokak szívélyes üdvözletét hozták magukkal.

„Hálás vagyok azért a kilencven évért, amelyet a jó Isten ajándékozott nekem” – mondta vendégei előtt XVI. Benedek. „Voltak próbatételek, nehéz időszakok is az életemben, ám Isten mindenkor kivezetett, és tovább tudtam menni. Szívem telve hálával – azért is, hogy Isten oly szép szülőhazával ajándékozott meg, amelyet ti most jelenvalóvá tettetek számomra.”

Az emeritus pápa Isten áldását kérte vendégeire, majd hozzátette: „Vigyétek haza magatokkal üdvözletemet: hálás vagyok értetek, és szívemben még most is oly sokszor kirándulok és vagyok Bajorországban, és remélem, hogy ez mindig így lesz.”

Magyar Kurír

AZ EURÓPAI KERESZTÉNY EGYHÁZAK IMÁDKOZNAK AZ ÜLDÖZÖTTEKÉRT

„Imádkozzunk a keresztényekért, akiket üldöznek, és akiknek megtiltották, hogy szabadon és békében megünnepeljék a feltámadást” – áll abban a közös üzenetben, amelyet az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) adott ki húsvét ünnepére.

A húsvét jelentősége abban áll, hogy Krisztus győzedelmeskedik a halál felett, a remény az elkeseredettség felett, és a béke a konfliktussal szemben. Ma a keresztre feszítés állandó jelenség: visszaélnek az emberi élettel, fenyegetik azt, és elpusztítják a háborúk, a pénzéhség, az igazságtalanság által. A világban az erőszak és a félelem uralkodik.

A keresztény egyházak gondolatban azok felé a testvérek felé fordulnak üzenetükben, akiket hitük miatt öltek meg, és akik továbbra is tanúságot tesznek és munkálkodnak a kölcsönös tisztelet és a párbeszéd érdekében a nehéz helyzetekben is. Mindenki számára példaképek ők, mert megmutatják a hit bátorságát az örömteli tanúságtétel által, meggyőződve Isten végtelen szeretetéről.

A keresztények közötti jelenlegi megosztottság megsebzi Krisztus testét. Ezért nagyon fontos, hogy megújítsuk az elkötelezettséget arra, hogy egységben haladjunk előre. Ezáltal a keresztények adják a hitbeli öröm, szeretet, érdekmentesség és remény jelét a világnak, amely arra hivatott, hogy kiengesztelődjön magával és Istennel.

Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

FERENC PÁPA EGYIPTOMI LÁTOGATÁSÁRÓL

Pozitív visszhangok érkeznek Ferenc pápa egyiptomi útjáról, melyre április 28-29. között került sor. P. Samir Khalil Samir egyiptomi jezsuita, a római Pápai Keleti Intézet iszlamisztika oktatója szerint nagy jelentőségű és sikeres eseményről beszélhetünk, ami egyesítette a keresztényeket és a muzulmánokat a béke építésében és az erőszak elleni küzdelemben.

A Vatikáni Rádiónak Samir atya elmondta: Sikeres volt a pápalátogatás és egyben nagyon fontos is, mert Egyiptom elszigetelt helyzetben van. A muzulmánok nehéz helyzetben érzik magukat a terrorizmus miatt. Az a tény, hogy találhatnak egy embert, aki támogatja őket és rokonszenvez velük – mint a pápa esetében –, bátorságot és erőt ad az elnöknek, az al-Azhar egyetemnek, de persze minden kereszténynek Egyiptomban, akik a terrorizmus miatt szenvednek. A pápa utazásának másik fontos hozadéka, hogy a muzulmánok egységben érzik magukat a keresztényekkel a merényletek miatt. A muzulmánok támogatták az egyiptomi keresztényeket, és van, aki azt mondja: „Testvéreink vagytok”.

P. Samir a pápa és a főimám találkozójáról, illetve a vallásközi párbeszéd fejlődéséről elmondta: A lényeg az, hogy a pápa bízik a főimámban és az al-Azhar egyetemben, bátorítja és támogatja őket, mintegy azt üzeni, hogy folytassák ezt az erőszakmentes irányvonalat.

A maroknyi katolikus kisebbség, a kopt közösség létszáma nem éri el a 300 ezret, mégis eljött hozzájuk a pápa. Ez nagyon fontos – hangsúlyozta az egyiptomi jezsuita. A pápa testvérként viselkedett mindenkivel, senki nem érezte kizárva magát. Ferenc pápa utazása megmutatta, hogy mind egy család vagyunk, mind az egyiptomi népet alkotjuk: mások vagyunk, de ez a különbözőség gazdagság forrása. Ez a Szentatya egyiptomi villámlátogatásának hármas üzenete. Most már rajtunk áll, hogy megvalósítsuk ezt a mindennapokban – mondta P. Samir Khalil Samir atya.

Vatikáni Rádió

Előző cikkChira Sándor hitvalló püspök vértanúságának üzenete I.
Következő cikkMegyéspüspököt kapott a Kijev-Zsitomiri Egyházmegye