Nagyheti események egyházmegyénkben

702

Közvetlenül húsvét előtt, nagyhéten egyházmegyénk több plébániáján is lassan hagyományossá váló, számos embert megmozgató rendezvénnyel készültek a feltámadás ünnepére. Korláthelmecen ötödik alkalommal rendezték meg a szabadtéri keresztutat, melyre minden évben több ember jön el. Ez egyházmegyénk talán legnépesebb rendezvénye, melyen idén már több mint ezer ember vett részt az egész egyházmegyéből.

Ukrán nyelvű testvéreinknél is sor került a korláthelmeci szabadtéri keresztúthoz hasonló rendezvényekre, melyek segítségével a hívek közelebb kívántak kerülni Jézus személyéhez, szenvedésének átelmélkedésén keresztül. Két ilyen eseményről adunk hírt: a Szolyván első alkalommal megrendezett passiójátékról, és a Perecsenyben második alkalommal sorra kerülő szabadtéri keresztútról.

V. SZABADTÉRI KERESZTÚT KORLÁTHELMECEN

Virágvasárnap immár ötödik alkalommal szervezték meg a kárpátaljai Korláthelmecen a szabadtéri keresztutat és szentmisét. A közös imádságra közel 1300 hívő zarándokolt el a Munkácsi Egyházmegye egész területéről.

A keresztút kezdetén Mikulyák László korláthelmeci lelkipásztor köszöntötte az érkező zarándokokat. Az egyes állomások elmélkedéseit környékbeli fiatalok olvasták fel. A hívek felváltva vitték a közel három és fél méteres fakeresztet, hogy közelebb érezzék magukhoz Krisztus szenvedését, és ha jelképesen is, de enyhítsék fájdalmát.

A szentmise celebránsa és ünnepi szónoka, Babály András püspöki helynök, munkácsi plébános arról beszélt, hogy Isten meglátogat minket, de fontos, hogy ne legyünk siketek és vakok, mint egykor Jeruzsálem, amely nem ismerte fel Jézus látogatását. Jézus keresztútja arra figyelmeztet, hogy kereszthordozás nélkül nincsen kereszténység. Ha Jézussal és a Szűzanyával együtt vállaljuk a szenvedést, velük együtt részesülünk majd a dicsőségben is.

Az áldás előtt Mikulyák László atya az egyházközség és az egyházmegye hívei nevében emléklapot nyújtott át Babály András és Molnár János atyáknak, akik az eddigi keresztutak alkalmával munkájukkal és szolgálatukkal sokat tettek azért, hogy a virágvasárnapi zarándokok lelkileg felkészülve kezdhessék meg az Úr Jézus misztériumának megünneplését.

Mikulyák László
korláthelmeci lelkipásztor

Passiójáték Szolyván

A szolyvai hívek ez év nagypéntekén templomuk kertjében előadták az utolsó vacsora történetét és Jézus szenvedésének történetét. Az eseményeket mintegy 50 szereplő jelenítette meg, akik számára korhű jelmezek is készültek.

Szabadtéri keresztút Perecsenyben

A perecsenyi hívek idén második alkalommal vettek részt szabadtéri keresztúton, melyet a templom közelében, szabad téren rendeztek.

Előző cikkA munkácsi székesegyház gyerekkórusának közösségépítő lelkigyakorlata
Következő cikkHírek