Nem csak bérmálkozóknak…

657

Találkoztál már Jézussal. Bizonyosan megígérted már Neki, hogy nyomába szegődsz. Néhányszor láttad Jézus csodás tetteit is életedben, és egyesültél is vele a szentáldozásban. Mégis, újra meg újra érzed, hogy gyenge vagy, hogy embertársaid sem térnek meg körülötted… Bérmálásra készülsz. A bérmálás a krisztusi nagykorúság szentsége – a teljes Istennek adottság, a felnőtt egyháztagság, a Krisztusról való tanúságtétel szentsége. Merheted-e gyengeségedben vállalni a bérmálást?

„Ahol az Úr lelke, ott a szabadság”. (2 Kor 3,17)

A Szentírás szerint minden kilépés önmagunkból, minden igazi „megszabadulás”, minden közeledés Istenhez – a Szentlélek által történik.

A Szentlélek működött a prófétákban, az apostolokban; mindenütt a világban, ahol az emberiség túllépett önmagán, s tovább lépett Isten felé. Ő a szabadság Lelke, akik kiszabadít önmagunkból, gyengeségeink rabságából, hogy felülmúljuk magunkat és eljussunk Isten gyermekeinek szabadságára.

A Krisztussal való egyesülésre, a róla való tanúságtételre önmagádtól nem vagy képes. De ha átadod életedet a Szentléleknek, ő képessé tehet, ő kiszabadíthat korlátaid közül, s egyesíthet Krisztussal.

A te pótolhatatlan hozzájárulásod a bérmáláshoz ennyi: neked kell vágynod a megtérésre; neked kell kitartóan imádkoznod a Szentlélek kegyelmeiért; neked kell átadnod magad a Szentlélek átalakító vezetésének. Akkor a többit megteszi benned az Ő kegyelme.

(Részletek Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel c. könyvéből)

Ezt mind nektek ígéri az úr!

Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szendéiket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle1 (Lk 11,13) Mikor pedig a zsinagógába, elöljárók és hatóságok elé hurcolnak benneteket, ne aggódjatok azon, hogy bogvan és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mén a Szentlélek megtanít benneteket abban az órában. bog\ mit kell mondanotok. (Lk 12.11-12)

Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. (Kom 8.14)

„Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt”

Jézusnak ez a mondata számomra az elköteleződésről szóló tanács, amit nem jó figyelmen kívül hagyni. Fájdalmas látni, milyen sokan vannak a világban, akik fiatal felnőttként évről-évre várják, hogy „történjen velük valami”. Várnak egy kapcsolatra, egy jelre, valamire, ami célt adna az életüknek. Vagy talán a szabadságukat féltik, az egyetlen életüket nem szeretnék „elpazarolni”. Elpazarolni valóban nem szabad. Odaadni viszont igen. Az odaadott élet sohasem elpazarolt élet.

Ne félj, Te, aki attól tartasz, hogy ha nem tartogatod terveidet, életedet, akkor kezed üresen maradhat. Ne félj! Maga Isten tölti meg kezed, szíved, tízszeres, hússzoros, százszoros ajándékkal!

Mert „aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megtalálja azt.”

Mikor eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök nektek, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, ő tanúságot tesz rólam. (Jn 15.26)

Maga a Lélek tesz tanúságot lelkűnkben, hogy Isten fiai vagyunk. (Rom 8.16)

A Vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbejuttat mindent, amit mondtam nektek. (Jn 14,26)

Könyörgés a Szentlélek ajándékaiért

Világosítsa meg elménket, kérünk, Urunk, a Vigasztaló, aki Tőled származik, s Fiadnak ígérete szerint vezessen be minket minden igazságba! – Azzal a tűzzel gyújtson minket lángra, kérünk. Urunk, a Szentlélek, melyet az Űr Jézus Krisztus hozott a földre, s melyről azt akarta, hogy hatalmas erővel égjen. – Elménkbe, Urunk, áraszd be jóságosán a Szentlelket, kinek bölcsessége teremtett és gondviselése irányít minket. – Add meg nekünk, mindenható és irgalmas Isten,.hogy a Szentlélek hozzánk jöjjön, s bennünk való lakása által tegyen minket kegyesen dicsőséged templomává. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

(Az Egyház órációiból)

Előző cikkBérmálkozók a bérmálkozásról
Következő cikkHírek