Oltáriszentség rózsafüzér

2176

1. …aki a legméltóságosabb Oltáriszentséget értünk szerezte.

Jézus Krisztus azért, hogy a világ végéig érzékelhetően köztünk maradhasson, – Júdás távozása után – megalapította az Oltáriszentséget.
A világ Ura és Teremtője parányi ostyában (a kenyér és a bor színe alatt) azóta is itt van köztünk!

Hálát tudok-e adni azért, hogy értünk ezt a csodát tette és teszi ma is mindennap, minden szentmisében?

Énekjavaslat: Hozsanna 119/1. (ÉE 161/1.)

2. …aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben mint Isten és ember jelen van.

Jézus a szentségházban Emmánuel , vagyis velünk lakó Isten – Aki velünk van a világ végezetéig – erőforrásunk , vigaszunk , Őt a legmélyebb imádás illeti valóságos jelenlétéért!

A tabernákulum előtt kellő tisztelettel hajtok-e térdet ? Katolikus templom előtt elmenve köszöntöm-e Őt?

Énekjavaslat: Hozsanna 119/2. (ÉE 161/2.)

3. …aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben lelkünk tápláléka.

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon” – mondja Jézus (Jn 6, 54)

A szentáldozáskor hozzánk látogató Jézus átalakít minket, amennyiben hagyjuk Őt munkálkodni bennünk.

Igaz bűnbánattal járulok-e szentáldozáshoz? Kellő tisztelettel veszem-e magamhoz az Oltáriszentséget?

Énekjavaslat: Hozsanna 119/3. (ÉE 161/3.)

4. …aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben a legszentebb áldozat.

Minden szentmisében megújul Jézus áldozata, mely során a kenyér és a bor átlényegül Krisztus Testévé és Vérévé. Aranyszájú Szent János mondta: „Ha a szentmisében nem leszel gazdagabb, az csak a te lanyhaságod hibája”.

Mennyire tudok odafigyelni a szentmisében az oltárnál mondott szavakra? Odaviszem- e áldozatul gondomat , bánatomat, hogy egyesüljön Krisztus áldozatával?

Énekjavaslat: Hozsanna 134/1. (ÉE 162/1.)

5. …aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben úti eledelünk.

Az igaz hívő – különösen szentáldozás után – Pál apostollal együtt mondhatja: „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2, 20). Az Oltáriszentség mindenki tápláléka, Őt kell vinnünk a világba, s Ő a haldoklók úti eledele is.

Hétköznapjaimban és ünnepnapokon igyekszem-e úgy cselekedni, hogy látszódjon rajtam az, hogy Krisztus-hordozó vagyok? Keresem-e az alkalmat, hogy többször, hosszabb ideig az Oltáriszentség előtt imádkozhassak?

Énekjavaslat: Hozsanna 134/2. (ÉE 162/2.)

Forrás: Rózsafüzér imakönyv

A rovatot szerkeszti: Szviscsu Marina

Előző cikkBrébeuf Szent János és kanadai vértanútársai
Következő cikkMit tettél velem, Uram?