Örökfogadalom a pósaházi Szent József nővéreknél

979

Ez év április 22-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén Pósaházán, a Szent József nővérek Kongregációjában letette örökfogadalmát az első, Ukrajnából származó szerzetesnővér.

Ünnepi hangulatban, tele érzésekkel, könnyekkel és örömmel telt a szentmise, melyet Majnek Antal megyéspüspök mutatott be több pappal, köztük Josef Trunk pósaházi plébánossal és Dmitro Lesko atyával együtt. Krisztina Timurscsina nővér rokonai és barátai jelenlétében, az általános főnöknő, Simona Burger előtt megerősítette azt a döntését, hogy életét Isten szolgálatára szenteli. A német származású Simona anya Franciaországból érkezett erre az eseményre a Kongregáció Általános Tanácsának képviselőjével, Marie Louise nővérrel együtt.

Az ifjúsági csoport, akikkel Krisztina nővér együtt nőtt fel Munkácson, majdnem teljes létszámban összegyűlt erre a napra a világ különböző részeiből. Hozzájuk tartozott Dmitro Lesko atya is, aki most Lengyelországban szolgál. Ő mondta a szentbeszédet, összehasonlítva benne Szűz Mária életét Krisztina nővérével. Arra biztatta a nővért, hogy továbbra is kövesse Máriát, és mutasson Jézusra, ahogy az Istenanya is tette.

A Mindenszentek litániája alatt a nővér kiterjesztett karral, kereszt alakban feküdt az oltár előtt. Ezután a püspök atya megáldotta a gyűrűt és Krisztus menyasszonyának ujjára húzta, annak jeléül, hogy életét teljesen Istennek szentelte. Majd Krisztina nővér letette fogadalmait az általános főnöknő kezébe, s az oltáron aláírta azt, melyet Simona Burger SJSM anya is megerősített aláírásával.

Az ünnepi alkalom végén Krisztina nővér meghatottan fejezte ki köszönetét a püspök atyának, akiben gyerekkora óta az egyszerűség példáját látta; a papoknak, akik hivatása útján kísérték; édesanyjának; а domonkos nővéreknek, akiket gyermekkora óta ismer, valamint Ligy Payyappilly nővérnek, akik annak idején észrevette a hivatást a fiatal munkácsi lányban.

Meg kell említeni még az énekkart is, melynek tagjai gyönyörű énekükkel járultak hozzá az ünnephez. Mint ahogy a nővérek egyik barátja megjegyezte: „az egész menny énekelt ezen a napon”.

Szöveg és képek: Tetjana Reshetar

Előző cikkAki nékem szolgál, engem kövessen – Szent György ünnepe Ungváron
Következő cikkOlajszentelési szentmise Munkácson