Papp Tihamér ferences szerzetes kapta idén a Pásztor Ferenc-díjat

842

Papp Tihamér ferences szerzetes, egykori beregszászi plébános részesült idén a Pásztor Ferenc-díjban. A díj minden év októberében egy olyan személyt illet, aki áldozatos munkájával, szolgálatával hozzájárult a beregszászi római katolikus egyházközség életének kibontakozásához.

A megemlékezést és a díjátadó ünnepséget október 22-én, Pásztor Ferenc pápai prelátus, püspöki helynök, egykori beregszászi plébános és mártír halálának 66. évfordulóján rendezték meg a római katolikus templomban.

Molnár János helyi esperesplébános köszöntötte az egybegyűlteket, különösképpen Tihamér atyát. Tihamér atya szentbeszédében a Beregszászban eltöltött időszakot elevenítette fel. Elmondta, hogy szolgálata során leginkább ő volt a megajándékozott, hiszen a szovjet elnyomás után lehetett a közösség lelkipásztora, amikor újjászületett az egyházközség, ébredezett a közösségi élet és a hit, új hivatások születtek.

A szertartás végén Bárdos István, az egyházközség képviselőtestületének tagja felolvasta a laudációt, Birta István, a képviselőtestület elnöke pedig átadta a Pásztor Ferenc-díjat.

A szentmise után az egykori mártír plébános emléktábláját koszorúzták meg, majd a hívek találkozhattak Tihamér atyával, mesélhettek neki életük alakulásáról, családjuk hogylétéről, az egyházközség ünnepeiről és hétköznapjairól.

Papp Tihamér ferences szerzetes 1943. december 6-án született Újpesten, egy ötgyermekes család legidősebb gyermekeként. A keresztségben a Lajos nevet kapta.

Középiskolai tanulmányait az Esztergomi Ferences Gimnáziumban végezte, itt érettségizett 1962-ben. Teológiai tanulmányai elvégzése után letette szerzetesi örökfogadalmát, majd 1968. február 25-én pappá szentelték Esztergomban. Szerzetesi neve Tihamér lett. 1991-ben hivatása és felettesei Kárpátaljára szólították misszióba. Tihamér atya végül legendás 11 évet töltött Kárpátalján, sőt, testvérei közül is teljesítettek itt szolgálatot, vagy dolgoztak vidékünkön, pl. az 1998-as és a 2001-es árvíz idején. Először beregszászi plébánosként, majd 1996-tól a nagyszőlősi Kárpátaljai Ferences Misszió vezetőjeként működött. Később a magyar ajkú hívek püspöki helynöke is volt. 2002-ben került vissza Magyarországra. Mátraverebély-Szentkúton és Zalaegerszegen szolgált, idén augusztustól pedig Esztergomba helyezték az ottani rendház házfőnökének.

Bunda Fehér Ritának a Kárpátalja.ma c. oldalon megjelent cikke alapján

Előző cikk120 éves a viski templom
Következő cikkTíz éves a Kárpátaljai Szent Márton Karitász Ösztöndíjprogramja